Goelen Adrianus Josephus Cornelius Maria

Goelen Adrianus Josephus Cornelius Maria

Naam: Goelen Adrianus Josephus Cornelius Maria

Geboren te: Turnhout

Geboren op: 2017-06-29

Overleden te: Oostnieuwkerke ( Staden)

Overleden op: 1918-10-03

Burgerlijke stand: ongehuwd

Laatst gekend adres: Turnhout, Herentalsstraat 85

Beroep: pater

Zijn vader heette Petrus Josephus Goelen, een onderwijzer die geboren werd op 23 december 1867. Zijn moeder heette Maria Ludovica Dierckx, zij was een huisvrouw die het levenslicht zag op 10 september 1867. Petrus en Maria werden door de Kerk echtelijk verbonden op 8 mei 1894. De ouders van Goelen J. eerwaarde Pater s.J. waren beide 27 jaar oud toen Adrianus geboren werd. 

Het gezin Goelen telde 3 kinderen. De oudste van de drie was Adrianus Josephus Cornelius Maria Goelen ofwel Goelen J. eerwaarde Pater s.J. (onze soldaat). De middelste van de drie heette Maria Joannes Ludovica Antonia Goelen, zij werd geboren op 14 april 1900 te Turnhout. De jongste van de drie heette Franciscus Jacobus Joannes Maria Goelen, hij werd geboren op 1 oktober 1905.

Pater Goelen was dus een geestelijke, een Jezuïet om specifieker te zijn. Hiervoor was hij novice, een soort persoon die stage loopt in het klooster tijdens het noviciaat. Hij deed zijn intrede in het noviciaal op 24 september 1914. Toen de oorlog uitbrak werd hij opgeroepen als brancardier, geestelijken werden namelijk zelden ingezet als soldaten.

Goelen J. Eerwaarde Pater s.J. was een man die 1 meter en 724 mimimeter groot was, hij was dus aan de kleine kant. Hij had een blank, ovaal en vol gezicht en was van gemiddelde breedte. De pater had een horizontale neus waarvan de hoogte en grootte gemiddeld zijn. Hij had kort, kastanjebruin haar, een ronde kin en gemiddelde lippen.

Adrianus Josephus Cornelius Maria Goelen was een goede burger, hij is nooit veroordeeld geweest voor het plegen van misdrijven.

De moeder van soldaat Goelen, Maria Ludovica Dierckx, verhuisde na de oorlog naar Aarlen in Luxemburg. Haar man, Petrus Josephus Goelen, stierf op 29 april 1917 op 49-jarige leeftijd, de doodsoorzaak is echter onbekend. Maria was dus al weduwe voordat haar zoon Adrianus stierf.

Walter Dierckx is een nazaat van de moeder van soldaat Goelen.

Goelen stierf in Oostnieuwkerke, dit is een deelgemeente ten zuidoosten van Staden, een gemeente in West-Vlaanderen.  Oostnieuwkeke werd in juli 1917 beschoten door Britse troepen, de schade bleef echter beperkt. Belgische troepen, waar Goelen deel van uitmaakte, zorgden voor de bevrijding van het dorp op 30 september 1918. In de buurt van de Most, een nabijgelegen natuurgebied, vond er heel wat weerstand plaats van de Flandern I Stellung, enkele Duitse militaire posten. Door het hieropvolgende hevige gevecht vielen heel wat slachtoffers, waardonder Goelen.

Goelen J. Eerwaarde Pater s.J. lag oorspronkelijk begraven in Oostnieuwkerke in West-Vlaanderen. Hij werd op 9 september 1918 begraven, kreeg grafnummer 1246/19. Op de marktplaats in Staden, waarvan Oostnieuwkerke een deelgemeente  is, staat nog steeds een oorlogsmonument voor de gesneuvelde soldaten in de gemeente gedurende wereldoorlog I waarop Goelen zijn naam vermeld staat.   

Het stoffelijk overschot van Goelen werd op 24 mei 1922 verplaatst naar de begraafplaats van Turnhout aangezien dit zijn geboorteplaats is en zijn familie hier ook nog steeds woonde. Hij ligt vandaag nog steeds begraven in de stedelijke begraafplaats van Turnhout. Op het zegeplein in Turnhout staat eveneens een herdenkingsmonument voor WO I waarop Goelen zijn naam vermeld staat.

Militaire loopbaan

 

 

 

 

Datum indiensttreding

 

 

Op 9 juli 1915 trad Goelen in dienst bij het leger. Hij werkte vanaf dan 6 maanden en 25 dagen achter het front. Hij werd ingelijfd bij het centre d’instruction des brancardiers-infirmiers (C.I.B.I.). Goelen was dus brancardier en verpleger gedurende zijn hele dienstperiode tijdens WO I.

 

Vanaf 3 februari 1916 werkte hij 32 maanden lang aan het front tot zijn overlijden op 3 oktober 1918. Hij is in totaal 2 jaar, 8 maanden en 1 dag in dienst geweest bij het leger.

 

 

Stamnummer

 

 

21318.

 

 

Graad

 

 

Soldaat Goelen behoorde tot graad M.15, in deze militaire graad was hij brancardier.

 

 

 

Regiment/*

 

 

Goelen was lid van het 14e Linieregiment en de 3de Kompagnie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Verloop militaire loopbaan

 

 

In 1915 werd Goelen op 9 juli uitgeleend – na een periode van inactieve dienst – aan een andere compagnie in Londen.

Op 19 juli 1915 wordt Goelen vanuit Londen naar Auvours gezonden.

Op 8 augustus 1915 wordt hij lid van C.I.B.I. in het kamp van Auvours.

 

Op 19 januari 1916 gaat hij bij ambulanciers van de derde legerdivisie en op 3 februari zit hij bij de derde compagnie van de 14de linie.

 

Op 11 februari 1917 volgt hij nog meer opleidingen, in plaats van tewerkstelling in de gezondheidszorg.

 

Op 25 juli 1918 sloot hij zich aan bij l’ambulance.

Op 3 oktober 1918 wordt hij gedood. Een bron beweert dat hij in Oostduinkerke omkwam, maar dat is niet zeker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderscheidingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderscheidingen

 

 

 

 

 

 

 

Een eerste onderscheiding werd Goelen toegekend door een ambtenaar in Brussel. Zijn moeder, weduwe Maria, nam na het Koninklijk Besluit van 12 januari 1920 te Turnhout het ‘Oorlogskruis met Palme’ in ontvangst. Deze verkreeg Goelen vanwege het Departement van Landsverdediging. Maria haalde het oorlogskruis op op 20 maart 1922 in Turnhout. Het oorlogskruis werd verdeeld onder zeer veel soldaten vanwege hun moed tegenover de vijand. De onderscheiding symboleert de dapperheid van de soldaten. Alle soldaten die overleden zijn door de vijand werden benoemd tot ridders van de Orde van Leopold III, zij ontvingen allemaal het oorlogskruis mèt palm. Dit wil dus zeggen dat de nabestaanden een lintje alsook een bronzen palm ontvingen.

 

 

De palm en het oorlogskruis, die als 2 gehelen kunnen beschouwd worden, werden niet gelijktijdig ontvangen. De palm werd al op 12 oktober 1919 opgehaald door Goelens moeder, 3 jaar eerder dus dan het oorlogskruis.

 

Goelen ontving op 5 november 1932 door een commandant aan het ministerie van Defensie te Brussel de medaille van de overwinning (médaille de la Victoire) en het gedenkteken van de oorlog 1914-1918 (commémorative de la Guerre 1914-1918). De officiële brief die de ontvangst hiervan bevestigd werd ondertekend door majoor Scheyvaerts en de commandant van het vierde medische korps.

 

 

 

 

 

Gevechten waaraan deelgenomen

 

 

Goelen was een brancardier en heeft dus nooit echt actief deelgenomen aan gevechten. Hij zorgde enkel voor de gewonde soldaten tijdens gevechten. We weten uit de beschikbare gegevens enkel dat hij  verbleef in Londen, Auvours, en in Oostnieuwkerke, waar hij stierf.

 

 

 

 

 

 

 

Andere gegevens

 

Goelen ontving 4 frontstrepen.

 

Op 26 januari 1920 vraagt zijn moeder (weduwe) de vergoeding van het strijdersfonds aan.

 

Op 29 oktober 1923 berekent het ministerie van defensie het bedrag voor het strijdersfonds. Voor de 33 maanden aan het front en de 7 maanden in opleiding heeft hij recht op 2825 frank strijdersbegiftiging. Omdat hiervan 300 frank familiebegiftiging wordt afgetrokken, hebben de nabestaanden nog recht op 2525 frank.

 

Walter Dierckx, wonende in Geel, is een aanverwant van soldaat Goelen. De moeder van Goelen “Maria” was de zus van zijn grootvader. Hij steunt dit project, maar had na enige conversatie geen verdere informatie voor dit onderzoek. Hij wilde hier verder ook niet in betrokken worden. 

 

 

 

 

 

 

  • Inventaris onroerend erfgoed. (2016). Twee Duitse bunkers Flandern I Stellung:

Beschermd monument van 24-06-2013 tot heden. Geraadpleegd op 15 april 2017 via https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/13604 

 

 

 

  • Stadsarchief Turnhout. (g.j.). Burgerlijke stand toestand 1910. Geraadpleegd op 15 april 2017.

 

 

  • Stadsarchief Turnhout. (g.j.). Militair dossier: Adrianus Josephus Cornelius Maria Goelen. Geraadpleegd op 15 april 2017.