GOOSSENS Carolus Joannes

GOOSSENS Carolus Joannes

Naam: GOOSSENS Carolus Joannes

Geboren te: Geel

Geboren op: 1890-02-11

Overleden te: De Panne (l'Ocean)

Overleden op: 1916-01-25

Burgerlijke stand: Ongehuwd

Laatst gekend adres: Geel, Billemonstraat 68

Beroep: landbouwer en fabrieksarbeider

Burgerlijke stand toestand 1910

Zoon van Joannes Franciscus Goossens en Maria Dimphna Catharina Weyts.

Joannes Franciscus Goossens, kleermaker, geboren te Geel (Laar) op zondag 27 december 1868 akte 331, overleden te Antwerpen op maandag 2 maart 1959, begraven te Borgerhout op vrijdag 6 maart 1959, 90 jaar en 65 dagen oud, zoon van Josephus Benedictus Goossens en Joanna Catharina Van Geel.

Hij is getrouwd te Geel op dinsdag 4 februari 1890 akte 14 (getuigen waren Carolus Goossens, Josephus Goossens, Remi Vanthienen en Carolus Vanthienen) met

Maria Dimphna Catharina Weyts, naaister, geboren te Geel (Winkelom) op maandag 29 juli 1867 akte 209, overleden te Geel op maandag 14 juli 1947, 79 jaar en 350 dagen oud, natuurlijke dochter van Maria Dymphna Weyts.

Kinderen uit dit huwelijk:

1 Carolus Joannes Goossens, geboren te Geel (Tweede Wijk) op dinsdag 11 februari 1890 akte 47.

2 Constantia Goossens, geboren te Geel (Tweede Wijk) op dinsdag 23 december 1890 akte 417, overleden aldaar op donderdag 1 januari 1891 akte 7, 9 dagen oud.

3 Maria Dimphna Constantia Goossens, sigarenmaakster, geboren te Geel (Tweede Wijk) op dinsdag 26 januari 1892 akte 33..

4 Maria Philomena Josepha Goossens, geboren te Geel (Tweede Wijk) op zaterdag 21 juli 1894 akte 270, overleden aldaar op maandag 21 september 1896 akte 275, 2 jaar en 62 dagen oud.

5 Doodgeboren dochter, geboren te Geel (Tweede Wijk) op dinsdag 20 oktober 1896, akte 310.

heeft 1/2 uur geleefd

6 Joannes Remigius Carolus Goossens, geboren te Geel (Tweede Wijk) op zondag 3 april 1898 akte 114, overleden te Herentals op zaterdag 4 mei 1985, 87 jaar en 31 dagen oud.
7 Joanna Dimphna Henrica Goossens, geboren te Geel (Tweede Wijk) op zondag 15 juli 1900 akte 264.

Laatst gekend adres

Geel, Billemonstraat 68

Beroep

Landbouwer (volgens militair personeelsdossier), fabrieksarbeider (volgens het register van militairen met verlof)

Datum van overlijden

25 januari 1916 (12:30)

Het bidprentje vermeldt foutief 11 februari 1916 als sterftedatum. Vermoedelijk door verwarring met de geboortedatum.

Op 24 maart 1916 meldt het Nieuwsblad van Geel zijn overlijden.

Op1 april 1916 kondigt het Nieuwsblad van Geel aan dat op maandag 3 april 1916 om 10:00 in de St. Dympnakerk een plechtige zielmis plaats heeft.

Op 1 oktober  1916 vermeldt het frontblad Stem uit Gheel zijn overlijden.

Op 14 juli 1925 wordt hij ingeschreven in het overlijdensregister te Geel

Plaats van overlijden

Hospitaal l’Ocean te De Panne

Begraafplaats

 

1ste begraafplaats: Adinkerke (Graf nr 862), 1916

2de begraafplaats:Belgische Militaire Begraafplaats Adinkerke, graf nr 242

Andere gegevens

Ongehuwd

Lengte: 1,591 meter

Datum indiensttreding

1910

Stamnummer

54331

 

Graad

Soldaat 2kl mil 1910

 

Regiment

8 linie, 8ste compagnie

 

Militaire loopbaan

 

15 februari 1910: goedgekeurd voor de militaire dienst.

29 juni 1910: ingelijfd bij het 8ste linieregiment

14 maart 1912: met onbepaald verlof

1 augustus 1914: gemobiliseerd. Het 8ste linieregiment bevindt zich dan te Laken. Door de ontdubbeling onstaat het 28ste regiment. Op 3 augustus 1914 vertrekken beide regimenten per spoor naar Rhisnes waar ze mee de Versterkte Stelling Namen moeten verdedigen.

20-23 augustus 1914: tijdens de verdediging van de Versterkte Vesting Namen leiden beide regimenten zulke zware verliezen dat na de aftocht de overlevenden worden samengevoegd tot het nieuwe 8ste linieregiment met slechts drie bataljons.

22 december 1914- 10 maart 1915: Sector Nieuwpoort 
26 maart 1915 – 18 oktober 1915: Sector Ramskapelle 
2 december 1915 – 10 mei 1916: Sector Diksmuide 
12 januari 1916: gekwetst te Ramskapelle door een obusscherf in het hoofd. Hij heeft een  wonde aan de sinus van de linkerbovenkaak en voetbeentjes, wonde aan linkerschouder,bloeding en sep-ticemie. Diezelfde dag overgebracht naar l’Ocean in De Panne.

Bidprentje omschrijft het als niet in den rug, in volle borst trof hem het moordend staal van den vijandelijken houwitser.

25 januari 1916: overlijdt in l’Ocean

 

Onderscheidingen

 

Oorlogskruis, ontvangen op 23 april 1916

Ontvangt postuum ook het Kruis van ridder in orde van Leopold II en de IJzermedaille .

Zijn vader ontvangt op 5 augustus 1921 de IJzermedaille voor zijn zoon.

 

Gevechten waaraan deelgenomen

 

Verdediging versterkte vesting Namen (20-23 augustus 1914).

Gevechten bij Dendermonde (september-oktober 1914)

Slag aan de IJzer (16 – 31 oktober 1914)

 

Andere gegevens

1  frontstreep

Op 11 november 1920   vraagt zijn vader de vergoeding van het strijdersfonds aan

 Op 3 november 1922 berekent het ministerie van defensie het bedrag voor het strijdersfonds. Voor de 18 maanden aan het front heeft hij recht op 1.350 frank strijdersbegiftiging. Omdat hiervan 300 frank familiebegiftiging wordt afgetrokken, hebben de nabestaanden nog recht op 1.050 frank.

 

 

DGHR-Notariaat Evere, Militair personeelsdossier

Stadsarchief Geel, Register der militairen met bepaald verlof en met onbepaald verlof in de gemeente. Klasse van 1910

Stadsarchief Geel, gegevens burgerlijke stand 1910.

Stadsarchief Geel, collectie bidprentjes Geels Geschiedkundig Genootschap. 

Stadsarchief Geel, Het Nieuwsblad van Geel, 1914 – 1918

Archief Gasthuismuseum Geel, frontblaadje Stem uit Gheel

RA Beveren. Nationale militie. 18de militiekanton. Lichting van 1910.Provincie Antwerpen.

Wie zat waar in de Belgische sector van het IJzerfront, http://forumeerstewereldoorlog.nl/viewtopic.php?t=12763

‘Geschiedenis der regimenten’ in Guldenboek der vuurkaart, http://www.tenboome.webruimtehosting.net/guldenboek/Guldenboekprojecttotaal/legeronderdelen.htm