Goris Jan Baptist

Goris Jan Baptist

Naam: Goris Jan Baptist

Geboren te: Arendonk

Geboren op: 1893-02-09

Overleden te: Gijverinkhove

Overleden op: 1917-11-12

Burgerlijke stand: ongehuwd

Laatst gekend adres: Arendonk, Pleintje 253

Beroep: arbeider in een dynamietfabriek

Joannes Baptista (Tist) GORIS was de enige zoon in het landbouwersgezin van Ludovicus GORIS (°Arendonk 07-11-1866) en  Maria Elisabeth DE VOCHT (°Arendonk 28-08-1852). De ouders huwden in Arendonk op 8 augustus 1889. Ludovicus was analfabeet, Maria Elisabeth kon de huwelijksakte ondertekenen. Ze bleven in Arendonk wonen in het gehucht Voorheide. Er werden in het gezin twee kinderen geboren:  Anna Maria Barbara (Barbara) (°04-07-1890) en Jan Baptist (°09-02-1893).

Jan Baptist GORIS was ongehuwd en werkte als arbeider in de dynamietfabriek. Ook zijn zus werkte daar. Voor de oorlog woonde het gezin op het Pleintje, nu de Ooststraat.

Joannes Baptist GORIS was van de lichting 1913 en was op 1 oktober 1913 als milicien aan zijn diensttijd bij het Belgische leger begonnen. Hij was soldaat 2de klas, later soldaat 1ste klas, bij de Grenadiers met stamnummer 135/50411. Het hoofdkwartier van de Grenadiers was te Brussel in de Prins Albert Kazerne gevestigd.

Op 29 juli 1914 werd het regiment ontdubbeld in het 1ste en 2de regiment Grenadiers. Jan Baptist werd ingedeeld bij het 1ste Grenadiers, 1ste bataljon, 3de compagnie. Zijn eenheid behoorde samen met het 2de Grenadiers tot de 18de gemengde brigade die in de 6de Legerdivisie streed. Ze nemen deel aan de gevechten rond Antwerpen, de verschillende uitvallen in augustus, september en oktober 1914. Aan de IJzer onderscheiden ze zich in Tervate waar ze de Duitsers die over de IJzer waren geraakt weten terug te drijven. Op 7 november 1914 verandert hij van Compagnie en hoort vanaf dan bij de 1ste. Ook in Steenstrate kunnen ze een hevige vijandelijke aanval afslaan. Bij die aanval gebruiken de Duitsers voor het eerst gifgas. Tijdens ‘de lange wacht’ tot aan het eindoffensief wisselen hevige gevechten en lange bange dagen en nachten wacht in de loopgrachten zich af. De strijders zijn voortdurend op hun hoede, patrouilleren…. Op 12 november 1917 is Jan Baptist GORIS met zijn eenheid op nachtelijke patrouille in de buurt van Gijverinkhove. Op de terugweg om 6 uur ’s morgens krijgt hij in Kousse-Boom, een gehucht van Lo-Reninge, een mitrailleurkogel in de buik. Sommige bronnen weten te vertellen dat hij op dat ogenblik een gewonde strijdmakker op de rug droeg. Hij wordt nog naar Gijverinkhove (nu een deelgemeente van Alveringem) gebracht, waar zijn dood wordt vastgesteld.

De volgende dag wordt hij begraven op de militaire begraafplaats van Hoogstade in graf nr. 847. Nu liggen zijn stoffelijke resten in een militair eregraf, graf nr. 709 op de Belgische Militaire Begraafplaats op de Brouwerijstraat in Hoogstade.

Op 8 april 1924 wordt het vonnis over zijn overlijden doorgestuurd naar de gemeente Arendonk zodat zijn overlijdensakte kan bijgeschreven worden in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente.

Jan Baptist GORIS was van 1 augustus 1914 tot 12 november 1917 in frontdienst. 39 maanden en 12 dagen. Hij heeft dus recht op 5 frontstrepen.

Op 19 november 1920 vraagt zijn vader, Louis Goris, de strijdersbegiftiging aan bij het V.O.S. te Arendonk. Op 25 mei 1921 is het Miniserie van Landsverdediging klaar met de berekening: Voor 40 maanden in frontdienst heeft Jan Baptist Goris recht op 3000 frank strijdersbegiftiging. Omdat hiervan de reeds uitbetaalde familiebegiftiging van 300 frank wordt afgetrokken, hebben de nabestaanden nog recht op 2700 frank.

Jan Baptist Goris ontving de onderscheidingen van Ridder in de Orde van Leopold II en het Oorlogskruis (postuum toegekend op 2 oktober 1920) Het Oorlogskruis met palm wordt in Arendonk uitgereikt aan zijn vader op 20-02-1922. Op de koperen plaat op zijn eregraf staan ook de symbolen van de Overwinningsmedaille en van de Herinneringsmedaille. (Eigenaardig dat hij geen IJzermedaille heeft gekregen.)

Rijksarchief van België (voor

Rijksarchief van België (voor zover online beschikbaar)
militair dossier
http://www.westhoekverbeeldt.be/afbeelding/19aaf502-bbc6-11e3-a3c0-e3f1f375232c
https://www.wardeadregister.be/nl/dead-person?idPersonne=20751
https://files.warveterans.be/pdf/A29/14999.PDF
https://database.namenlijst.be/publicsearch/#/person/_id=603ED997-297B-11D2-B12B-BE2CDE1F7030
http://www.oorlogserfgoedalveringem.be/nl/goris
http://www.heemkringarendonk.be/Dulceetdedorum/Fietsroute/Fietsroute/GJ.html

kazerne Prins Albert (Brussel)
ouders en zus van Jan Baptist Goris
Jan Baptist Goris
Kousse-Boom
eerste graf van Jan Baptist Goris (Hoogstade)
bidprentje Jan Baptist Goris
bidprentje Jan Baptist Goris (achterkant)
brevet van Ridder in de Orde van Leopold II
graf Jan Baptist Goris