Goris Joannes Baptista

Goris Joannes Baptista

Naam: Goris Joannes Baptista

Geboren te: Arendonk

Geboren op: 1894-12-20

Overleden te: Adinkerke

Overleden op: 1916-01-09

Burgerlijke stand: ongehuwd

Laatst gekend adres: Oud-Turnhout, Steenweg op Mol 258

Beroep: landbouwer

Zijn ouders waren beide afkomstig van Arendonk.  Vader Petrus Goris werd geboren op 1-03-1862 en moeder Maria Elisabeth Meynendonckx op 21-07-1862.

Zijn diensttijd

Joannes Baptista werd opgeroepen met de lichting van 1914 en trad in dienst in Hemiksen op 22 september van dat jaar.  

Hij diende het leger als soldaat-milicien 2de klas. Als stamnummer had hij 112-58857.

Uit bronnen is bekend dat hij nog steeds diende onder het 12de linieregiment op 24 april 1915.

Zijn overlijden en begraving

Een jaar later, op 9 januari 1916, loopt hij echter verwondingen op aan het front van Adinkerke, meer bepaald in de loopgraven van Oostkerke, waar hij geraakt werd door een kogel. Diezelfde dag nog overlijdt Joannes Baptista aan zijn verwondingen in het Hospitaal Cabour te Adinkerke.

Op 11 januari 1916 werd hij begraven  op de Belgische Militaire Begraafplaats langs de heldenweg in Adinkerke, waar hij 8 jaar gelegen heeft. In 1924 werd de gesneuvelde dan op 4 maart herbegraven op het domein van diezelfde BMB in graf nr. 207.

De naam Jan Baptist Goris staat op de natuurstenen herdenkingsplaat in de Sint-Bavokerk met voorstelling van een piëta waaronder het opschrift “De parochianen van Oud-Turnhout tot godvruchtig aandenken hunner gesneuvelden in den oorlog 1914 1918”.

“Oud-Turnhout en de Groote Oorlog”, Ludo van Wuytswinkel en Hugo Miguet
uitgever: Oud-Turnhout:  Heemkundekring Corsendonca, 2014

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/94487