Goris Martinus

Goris Martinus

Naam: Goris Martinus

Geboren te: Arendonk

Geboren op: 1891-07-22

Overleden te: Arendonk

Overleden op: 1933-10-11

Burgerlijke stand: gehuwd met Philomena Govaerts

Laatst gekend adres: Arendonk, Wampenberg 128

Beroep: Tolbeambte

Martinus GORIS was het jongste kind van Petrus GORIS (°Arendonk 22-09-1842) en Joanna Georgina SEELS (°Mol 02-04-1852). De ouders huwden in Arendonk op 17-06-1881. Petrus GORIS was dan al twee keer gehuwd geweest, eerst in Arendonk op 10-04-1869 met Joanna HULSELMANS (°Arendonk 14-10-1843/+Arendonk, Wippelberg, 08-03-1872), later in Oud-Turnhout op 31-12-1872 met Maria Elisabetha STIJNEN (°Turnhout 19-08-1852/+Arendonk, Wippelberg, 19-03-1881). Uit zijn 1ste huwelijk had hij één zoon: Petrus Franciscus GORIS (°Arendonk 24-07-1870), uit zijn 2de huwelijk ook een zoon: Henricus GORIS (°Oud-Turnhout 18-03-1874). Joanna Georgina SEELS was eerder in Arendonk gehuwd op 13-08-1874 met metselaar Willem Reinier VAN ROY (°Mechelen, Limburg, 01-07-1842/+Arendonk, in het Gasthuis in het Dorp, 10-08-1880, weduwnaar van Anna Catharina VALCKENEER (+Arendonk 13-07-1872). Voor ze huwde had ze al een dochter, Anna Maria SEELS (°Mol 07-06-1873) die bij haar huwelijk erkend en gewettigd werd. Daarna werden nog twee kinderen VAN ROY geboren: Hermanus Josephus (°Arendonk, Wampenberg, 02-05-1875) en Philomena Coleta (°Arendonk, Wampenberg, 11-01-1880). Het nieuw samengestelde gezin ging in het gehucht Asselbergen wonen en daar werden drie kinderen GORIS geboren: Joannes Franciscus (°13-10-1882), Catharina Barbara Philomena (° 15-04-1887) en Martinus GORIS (°22-07-1891).

Martin was gehuwd met Philomena GOVAERTS (°1887/+1973), was tolbeambte van beroep en woonde op de Wampenberg nr. 128 in Arendonk.

Gezien zijn geboortejaar 1891 behoort Martin GORIS tot de lichting dienstplichtigen van 1911. Bij de algemene mobilisatie op 31 juli 1914 worden de lichtingen 1909, 1910 en 1911 weder opgeroepen. Bij K.B. van 01-03-1915 wordt een speciaal contingent 1915 opgeroepen, d.w.z. dat alle jonge mannen tussen de 18 en 25 jaar die nog niet onder de wapens zijn, evenals de mannen geboren tussen 01-01-1890 en 31-12-1896 die voordien vrijgesteld waren (bvb. kleiner dan 140 cm, gehuwd voor 15 november 1914) en zich in Frankrijk, de Britse eilanden of onbezet België bevinden. Er wordt van hen verwacht dat ze zich op 10-05-1916 in de militielijsten ingeschreven hebben.

Op 22 april 1916 meldt Martin GORIS zich in Folkstone en wordt meteen naar het C.I. nr.3 (Centre d’Instruction) in Granville (in Normandië, Frankrijk) gestuurd voor een opleiding tot infanterist. Op 19 augustus 1916 zit die opleiding erop en wordt hij ingelijfd bij het 3de Linie, 3de compagnie met stamnummer 315. Het 3de Linie wordt ontdubbeld in januari 1917 en dan behoort Martin tot het 23ste Linie met stamnummer: 123/315. 3de en 23ste linie behoren allebei tot de 1ste legerdivisie (3de gemengde brigade). Na een reorganisatie van het leger doorgevoerd in januari 1918 maakt het 23ste Linie deel uit van de 7de infanteriedivisie. Ze strijden op verschillende plaatsen aan de IJzer, o.a. in het Woud van Houthulst en aan de Zarrenbeek.

Op 2 oktober 1918 wordt  Martin GORIS als ‘vermist’ aangegeven, maar blijkt op 4 oktober weer present, zijn afwezigheid wordt ‘gewettigd’ genoemd (absence justifiée).   Op 31 oktober wordt hij opgenomen in het doorgangsziekenhuis te Calais wegens gasintoxicatie. Op 2 november wordt hij overgebracht naar het ziekenhuis ‘ambulance in rue du Pont Lottin’ in Calais. Op 7 november gaat hij in onderhoud in zijn divisiedepot (1 D.A.), daarna bij het 7de B.R.I. (Het 7de Belgische Regiment Infanterie ??). Op 20 november 1918 kan hij terug naar de 3e Compagnie van het 23ste Linieregiment. Daar wordt hij op 07-08-1919 met betaald verlof gestuurd voor 40 dagen en op 16-09-1919 wordt hij gedemobiliseerd. Hij heeft de oorlog overleefd, …  Maar is voor 50% invalide: longtuberculose met merkbare stethoscopische verschijnselen die de algemene toestand aanzienlijk beïnvloeden veroorzaakt door gasvergiftiging.   Hij overlijdt in 1933 en wordt op het kerkhof van Arendonk begraven.  

Martin GORIS vraagt zelf de Strijdersbegiftiging aan (document is niet gedateerd) . Hij woont dan op de Elizabedlei nr. 2 Cappellenbosch Cappellen (sic!).

Hij was van 22-04-1916 tot 17-08-1916 in dienst achter het front (3 maanden en 26 dagen) en van 18-08-1916 tot 31-01-1919 in frontdienst (29 maanden en 14 dagen).

Hij krijgt hiervoor 3 frontstrepen toegekend.

Op 19-05-1921 heeft het Ministerie de berekening voor het Strijdersfonds klaar: Hij krijgt strijdersbegiftiging voor 4 maanden aan 50 frank (= 200 frank) en voor 28 maanden aan 75 frank (= 2100 frank), samen 2300 frank. Hiervan wordt de familiebegiftiging van 300 frank afgetrokken, alsook 500 frank die hij ook van de gemeente Arendonk had gekregen, er blijft dan 1500 frank door hem te ontvangen.

Hij krijgt de onderscheidingen van Ridder in de Orde van Leopold II met palm en het Oorlogskruis met palm toegekend bij K.B. 21-07-1931, alsook de Herinnerings- en de Overwinningsmedaille.

Postuum krijgt hij ook het Vuurkruis op 22-02-1935. Hij staat met foto vermeld in het Guldenboek der Vuurkaart in boek 37 op p. 35. Daar staat ook vermeld dat hij een kwetsuurstreep kreeg toegekend.

Een anekdote: Op 21-09-1936 schrijft zijn weduwe een brief naar de Minister om hem te vragen tussen te komen zodat zij de vuurkaart van haar overleden man kan krijgen. Ze schrijft dat haar echtgenoot nauwelijks was overleden of ze kreeg de postbode aan de deur die weigerde haar de Vuurkaart te overhandigen.

Rijksarchief van België (voor zover online beschikbaar)
http://stiell.be/family.php?database=humo3_&id=F98649&main_person=I219374
http://www.heemkringarendonk.be/Dulceetdedorum/Fietsroute/Fietsroute/GM.html
militair dossier
Guldenboek der Vuurkaart boek 37 p. 35