Govaerts Frans

Govaerts Frans

Naam: Govaerts Frans

Geboren te: Wortel

Geboren op: 1891-09-18

Overleden te: Ramskapelle

Overleden op: 1914-10-29

Burgerlijke stand: ongehuwd

Laatst gekend adres: Hoogstraten(Wortel), ?

Beroep: ?

Frans GOVAERTS werd geboren op 18 september 1891 in Wortel, maar in de tienjarige lijsten van de burgerlijke stand van Wortel staat hij niet vermeld en ook geen andere personen met de naam Govaerts.

Frans GOVAERTS was van de lichting 1911 en deed zijn militaire dienstplicht in 1911-1912. Hij behoorde tot het 5de Linieregiment, onderdeel van de 2de legerdivisie. Bij de algemene mobilisatie op 1 augustus vervoegde hij zijn garnizoen te Antwerpen.  Het 5e Linie nam in augustus en september 1914 deel aan de bloedige uitvallen uit Antwerpen. Frans overleefde de grote slachtpartij te Molen, gehucht van Rotselaar-bij-Leuven, waar zijn regiment ontzettend veel verliezen leed zowel aan officieren, als aan gegradueerden en soldaten. In oktober is het 5de Linie aan den IJzer. Bij een algemene aanval, die zich uitstrekt van Nieuwpoort tot aan de huidige Dodengang (Kaaskerke), geraken de Duitsers tot bij de molen van Ramskapelle, die vernield wordt. Verder zullen de Duitsers nooit oprukken. Integendeel, de Duitsers worden achteruit gedreven tot voorbij het station van Ramskapelle en tot over de spoorwegberm. Het is in de buurt van de molen van Ramskapelle dat Frans GOVAERTS op  29 oktober 1914 de dood vindt tijdens de zware afweergevechten. Hij werd geen 23 jaar. Waarschijnlijk werd hij na de gevechten ergens in de buurt in een geïmproviseerd veldgraf begraven en later herbegraven op de Belgische militaire begraafplaats van Ramskapelle als ‘onbekend’. Zekerheid hierover is er echter niet.