Govaerts Petrus Josephus

Govaerts Petrus Josephus

Naam: Govaerts Petrus Josephus

Geboren te: Tielen

Geboren op: 1885-02-15

Overleden te: Diksmuide ( Kaaskerke)

Overleden op: 1917-08-05

Burgerlijke stand: ongehuwd

Laatst gekend adres: Kasterlee, Opstal

Beroep: schulper/

Zoon van Wilibrordus Josephus Govaerts en Catharina Amelia Van Lissum

Kinderen uit dit huwelijk:
1. Maria Elisabeth Justina Govaerts
2. Rosalia Maria Govaerts
3. Petrus Ludovicus Govaerts
4. Victoria Lucia Margarita Govaerts
5. Victor Josephus Govaerts
6. Justina Cornelia Govaerts
7. Maria Margarita Antonia Govaerts
8. Franciscus Ferdinandus Govaerts
9. Petrus Josephus Govaerts
 

Begraafplaats : Oeren
Ongehuwd.
Petrus Joseph was jong vrolijk en levenslustig. Volgens een soldaat uit dezelfde ploeg als Josephus was hij een der beste soldaten onzer compagnie en werd hij door iedereen bemind

Datum indiensttreding

 

24/01/1915:     ondertekent zijn contract als oorlogsvrijwilliger te Calais 

 

Stamnummer

 

62524

 

Graad

 

soldaat 2e klas

 

Regiment/*

 

4e compagnie van het 4e bataljon van het 5e Linieregiment

 

Verloop militaire loopbaan

 

24/01/1915:    ondertekent zijn contract als oorlogsvrijwilliger te Calais en gaat door naar het Centre d’Instruction nr 9 (Parigné-L’Evêque)

25/07/1915:     vertrekt uit het opleidingscentrum

            26/07/1915:     gaat over naar de 4e cie, 4e bataljon van het 5e Linieregiment

            29/07/1915:     gaat over aan de 4e cie van het 2e bataljon

            3/05/1917:       opgenomen in een speciaal peloton van de Compagnie de Réhabilitation van de 2e DA

            5/08/1917:       sneuvelt

 

 

Onderscheidingen

 

ridder in de Leopold II orde (KB nr 4860 van 12/01/1918)

oorlogskruis (citaat 30/04/1919)

overwinningsmedaille

herinneringsmedaille

Opmerking : Op zijn grafzerk staat het teken van de ijzermedaille, maar betrokkene heeft zich pas in 1915 aangemeld bij het leger!

 

Gevechten waaraan deelgenomen

 

Heeft aan geen enkel gevecht deelgenomen, stond in voor de verdediging van de sector Diksmuid, maar werd wegens onbekende reden achter het front gestuurd (Compagnie de Réhabilitation)

 

Andere gegevens

3 frontstrepen

Op datum vraagt zijn vader de vergoeding van het strijdersfonds aan.

 Op datum berekent het ministerie van defensie het bedrag voor het strijdersfonds. Voor de 25 maanden aan het front en de 6 maanden in opleiding heeft hij recht op 2250 frank strijdersbegiftiging. Omdat hiervan 300 frank familiebegiftiging wordt afgetrokken, hebben de nabestaanden nog recht op 1950 frank.

 

Op het grafzerk van Petrus Josephus Govaerts staat een foutje, onderaan de zerk staat drie tekens: een ‘V’, een ‘Y’ en een cirkel met het cijfer ‘14’. De ‘Y’ verwijst naar de IJzermedaille. Deze medaille werd uitgereikt aan alle Belgische soldaten die de IJzerslag (17 – 31 oktober 1914) hadden meegemaakt. Maar omdat Petrus Josephus zich pas meldde in 1915 bij het leger is het onmogelijk dat hij deze medaille ooit behaalde.

 

augustus 1917 sloeg een obus in te midden van zijn compagnie en richtte een ware slachting aan 

 

Bronvermeldingen van de door de heemkundigekring gemaakte documenten (alfabetische volgorde):

 

Heemkundige kring KLT (2014) Govaerts Petrus Josephus: Persoonlijk leven. Heemkundige kring KLT, Govaerst Petrus Jospehus (p.1-4), Lichtaart: Heemkundige kring KLT.

 

  • Word document gemaakt door de heemkundige kring KLT, het document noemt ‘Govaerts Petrus Jospehus en heeft slechts 1 ondertitel nl. Persoonlijk leven. De heemkundige kring is niet enkel de auteur maar ook de redacteur en uigever.Dit document hebben we gebruikt om zijn volledig familierelaties te achterhalen: vader, moeder, broers en zussen, burgerlijke stand,…

 

 

Heemkundige kring KLT (2014) Persoonlijkefiche. Heemkundige kring KLT, Govaerst Persoonlijke fiche (p.1), Lichtaart: Heemkundige kring KLT.

 

  • Word document gemaakt door de heemkundige kring KLT, het document noemt ‘persoonlijke fiche’ en heeft geen ondertitels. De heemkundige kring is niet enkel de auteur maar ook de redacteur en uigever van het document.

 

 

 

Heemkundige kring KLT (2014) Soldatenfiche. Heemkundige kring KLT, Soldatenfiche (p.1-3), Lichtaart: Heemkundige kring KLT.

 

  • Word document gemaakt door de heemkundige kring KLT, het document noemt ‘Soldaten fiche’ en heeft geen ondertitels. De heemkundige kring is niet enkel de auteur maar ook de redacteur en uigever van het document.

 

Bronvermelding uit het militaire dossier (volgens paginanummering):

 

Ministère de la Défense Nationale. (1922). Dossier Militaire: Fiche personelle . Ministère de la Défense Nationale, Inboekingsstukken/ Pièces d’immatriculation. (p.1-4). Brussel: Belgische staat.

 

Ministère de la Défense Nationale. (1922). Dossier Militaire: Note pour le fonds des combattants. Ministère de la Défense Nationale, Inboekingsstukken/ Pièces d’immatriculation. (p.5). Brussel: Belgische staat.

 

Ministère de la Défense Nationale. (1922). Dossier Militaire: uittreksel voor het Strijdersfonds. Ministère de la Défense Nationale, Inboekingsstukken/ Pièces d’immatriculation. (p.6). Brussel: Belgische staat.

 

Ministère de la Défense Nationale. (1922). Dossier Militaire:Feuillet-Conrole. Ministère de la Défense Nationale, Inboekingsstukken/ Pièces d’immatriculation. (p.7-8). Brussel: Belgische staat.

 

Le médecin chef de service. (1917). Dossier Militaire: Certificat de décès. Ministère de la Défense Nationale, Inboekingsstukken/ Pièces d’immatriculation. (p.9). Alveringhem: Belgsiche staat

 

Ministère de la Défense Nationale. (1922). Dossier Militaire:Extrait du registre matricule. Ministère de la Défense Nationale, Inboekingsstukken/ Pièces d’immatriculation. (p.10-12). Brussel: Belgische staat.

 

Govaerts. J. (1915). Dossier Militaire: Engagement Volontaire. Ministère de la Défense Nationale, Inboekingsstukken/ Pièces d’immatriculation. (p.13). Calais: Belgische staat.

 

Govaerts. J. (1915). Dossier Militaire: Code Penal militaire. Ministère de la Défense Nationale, Inboekingsstukken/ Pièces d’immatriculation. (p.14). Calais: Belgische staat.