Grauwels Petrus Victor

Grauwels Petrus Victor

Naam: Grauwels Petrus Victor

Geboren te: Langdorp, Vlaams-Brabant

Geboren op: 1891-05-03

Overleden te: Fortem, West-Vlaanderen

Overleden op: 1915-06-29

Burgerlijke stand: Ongehuwd

Laatst gekend adres: Turnhout, Kwakkelstraat 73, 2300 Turnhout

Beroep: Onbekend

Petrus Victor GRAUWELS was het tweede kind van molenaar Petrus Josephus GRAUWELS (°Baal 24-03-1864) en Anna Virginia VISSENAEKEN (°Langdorp 01-09-1865). De ouders waren in Langdorp gehuwd op 14-10-1889. Voor ze huwden was Petrus Josephus al molenaar in Langdorp, Anna Virginia was landbouwster in Aarschot. Ze bleven in Langdorp wonen, eerst in Wolfsdonk, later op de Dorenberg. Er werden in Langdorp 7 kinderen geboren: Maria Barbara (°18-03-1890), Petrus Victor (°03-05-1891), Felix Ludovicus (°28-02-1893), Maria Julia (°11-12-1895), Ferdinand Alphonsus (°16-02-1898), Maria Delphina Antonia (°01-02-1900) en Clementia Odilia (°13-05-1902). Op 13-09-1909 kocht het echtpaar GRAUWELS-VISSENAEKEN de Kerkhofmolen (Molen Grauwels) gelegen in de Kwakkelhoek te Turnhout (voor ½ vruchtgebruik + ¼ volle eigendom). Het gezin verhuisde in 1909 naar de vlak bij de korenmolen gelegen molenaarswoning op de Kwakkelstraat nr. 131 (of nr. 77). Daar werd nog een 8ste kind geboren: Camillus Josephus Victor Maria (°Turnhout 13-03-1910).

Petrus Victor GRAUWELS was ongehuwd en woonde bij zijn ouders op de Kwakkelstraat nr. 131.
Op 20-03-1914 verwierf het echtpaar de molen voor het geheel. Na de dood van haar man (in 1935) erfden de echtgenote en de kinderen GRAUWELS de molen op 01-12-1935. Het overgebleven karkas werd in 1948 gesloopt. De molenaarswoning werd door de actuele eigenaar gerenoveerd.

Petrus Victor GRAUWELS was van de lichting 1911 en trad dat jaar in dienst bij het Belgische leger.
(Hij staat niet in de militieregisters van Turnhout, misschien was hij ingeschreven in het militieregister van Langdorp?) Hij was soldaat 2de klas met stamnummer 19908/1990.

Op 1 augustus 1914 wordt hij weder opgeroepen en ingedeeld bij de Artillerie van de Versterkte Plaats Antwerpen (A.F.A.) met stamnummer 1990. Als de Vesting Antwerpen gevallen is, wordt hij op 10 oktober 1914 naar Calais gestuurd en ingedeeld bij de Geniehulptroepen. Aan de verschillende legerdivisies worden geniesoldaten toegevoegd ter ondersteuning. Zo komt Petrus Victor GRAUWELS na enkele overplaatsingen op 29-11-1914 terecht bij de Genie van de 5de Legerafdeling met stamnummer 19908. De activiteiten van de Genie zijn heel divers. Petrus is ingedeeld bij de mijnendienst, in de Compagnie ‘Lance-Bombes’ of ‘Lance-Mines’ en is de hele tijd actief aan het front.
Op 29-06-1915 raakt hij gekwetst in de sector Diksmuide en wordt geëvacueerd naar de 1 S.H. 5 D.A. (1ste Sectie Hospitaal van de 5de Legerafdeling) dat ingericht is in het huis van handelaar Benoni Blomme langs de Lovaart in Fortem (Alverigem). Hij overlijdt er nog diezelfde ochtend om 8.15 u. aan zijn verwondingen.
Hij wordt op 30-06-1915 begraven op het kerkhof van Alveringem ten zuiden van de kerk, in graf nr. 125. Op 19-08-1922 wordt hij herbegraven in het familiegraf op de gemeentelijke begraafplaats van Turnhout.

Petrus Victor GRAUWELS was van 01-08-1914 tot 29-06-1915 in frontdienst, d.i. 10 maanden en 29 dagen. Hij heeft dus geen recht op frontstrepen (De eerste frontstreep kreeg de soldaat die een volledig jaar in frontdienst was geweest).

Op 07-12-1920 vraagt vader GRAUWELS de vergoeding van het strijdersfonds aan. Op 19-01-1926 berekent het ministerie van defensie het bedrag voor het strijdersfonds. Voor de 11 maanden aan het front heeft hij recht op 825 frank strijdersbegiftiging. Omdat hiervan 300 frank familiebegiftiging wordt afgetrokken, hebben de nabestaanden nog recht op 525 frank.

Petrus Victor GRAUWELS krijgt de onderscheidingen van Ridder in de orde van Leopold II en het
Oorlogskruis én zoals alle strijders de Overwinnings- en de Herinneringsmedaille. Zijn naam staat op het Oorlogsmonument op het Zegeplein in Turnhout.

Onlangs (in 2018) werd het graf van Petrus Victor GRAUWELS dat vervallen en helemaal overwoekerd was, teruggevonden en grondig gerestaureerd door Rob CORNELISSEN (lid van de Heemkring Het Bezemklokje) en Marc VAN HOUT (grafdelver op rust). Deze Turnhoutse vrijwilligers die het oude kerkhof een warm hart toedragen, slaagden erin het graf in drie weken tijd én met eigen middelen, weer proper te krijgen. Maar er is nog werk te doen: Er zijn nog 8 graven zoek van de 14 Turnhoutse gesneuvelden die begraven zijn op het kerkhof in de Kwakkelstraat; heel wat Turnhoutse organisaties ijveren ervoor dat het Oude Kerkhof van de Kwakkelstraat beschermd zou worden.

Rijksarchief van België (voor zover online beschikbaar)
Stadsarchief Turnhout
http://www.molenechos.org/verdwenen/molen.php?nummer=3525
Naamlijsten van de Turnhoutse gesneuvelden via de site van het Taxandria museum en de Erfgoedbank Noorderkempen.
https://www.wardeadregister.be/nl/dead-person?idPersonne=20964
https://files.warveterans.be/pdf/A29/15153.PDF
https://database.namenlijst.be/publicsearch/#/person/_id=603ECE17-297B-11D2-B12B-BE2CDE1F7030
http://www.oorlogserfgoedalveringem.be/nl/grauwels
https://www.be14-18.be/nl/defensie/de-genie
Het Monument der Gesneuvelden 1914-1918, Zegeplein Turnhout

Informatie en foto’s verkregen van Rob Cornelissen