Havermans Lodewijk Corneel

Havermans Lodewijk Corneel

Naam: Havermans Lodewijk Corneel

Geboren te: Meerle

Geboren op: 1894-11-10

Overleden te: De Panne

Overleden op: 1918-03-23

Burgerlijke stand: ongehuwd

Laatst gekend adres: Hoogstraten(Meerle), Kerkstraat nr. 23, Meerle

Beroep: diamantbewerker

Lodewijk Corneel HAVERMANS was een zoon van herbergier Constantinus HAVERMANS (°Meerle 16-12-1859) en landbouwersdochter Joanna Catharina VAN BOXEL (°Minderhout 03-08-1865). De ouders waren in Meerle gehuwd op 1 september 1890 en hielden er op de Kerkstraat de herberg ‘de Zwaen’ (afgebroken in 1912) open. Waarschijnlijk was er aan de herberg een winkel verbonden, op de geboorteakte van Louis Corneel geeft vader Havermans ‘winkelier’ aan als beroep. In het gezin werden zeven kinderen geboren: Joanna Catharina  (°15-06-1891), Carolus Joseph (°23-05-1892), Ludovicus Cornelius (°10-11-1894), Hendrik Jozef (°03-08-1896), Jan Baptist (°20-11-1897), Carolus Ludovicus (°07-02-1899/+Meerle 19-09-1899) en Joannes Cornelius (°18-02- 1900). Constant HAVERMANS overleed te Meerle op 11 september 1904. Na de oorlog is Joanna Catharina VAN BOXEL winkelierster van beroep. Louis HAVERMANS was ongehuwd en diamantbewerker van beroep. Hij woonde in het ouderlijk huis op de Kerkstraat nr. 23 te Meerle.

Louis Corneel HAVERMANS is van de lichting 1915 en vertrekt vanuit Meerle op 28 maart 1915. Hij meldt zich op 1 april 1915 op het recruteringsbureau te Dieppe (in Normandië, Frankrijk) als oorlogsvrijwilliger en is op diezelfde dag present op het C.I. van de 6de Legerafdeling (

) in Valognes (in het Franse departement Manche). Hij is 1 m 60 groot, heeft een rond roos gezicht, een recht smal voorhoofd, zwarte ogen, een smalle nogal lange rechte neus, een kleine mond met fijne lippen, een ronde kin en kastanjebruin haar en wenkbrauwen. In zijn militair dossier bevindt zich een document waarop staat dat hem de krijgswetten voorgelezen zijn en hij door de geneesheer geschikt geacht is. Eigenaardig dat dit document op 2 april 1915 in Folkestone opgesteld is. Je zou eerder de route Nederland-Engeland-Frankrijk verwachten.
Op 27 juli 1915 zit zijn basisopleiding in het kamp erop en wordt hij toegevoegd aan het 1ste regiment Karabiniers met stamnummer 985. Op 27 december 1916 gaat hij over naar het 3de regiment Karabiniers en vecht daar in de 5de Compagnie, 2de bataljon als soldaat 2de klas met stamnummer 133/985. Op enkele korte rustperiodes na (van 15-06-1917 tot 24-06-1917 en van 09-12-1917 tot 24-12-1917) is hij tot aan zijn dood in frontdienst. In al die tijd vermeldt zijn strafblad geen enkele straf, in tegendeel, hij wordt door al zijn oversten geprezen als een moedige en voorbeeldige soldaat.

Het 1ste en 3de Karabiniers vormen samen de 19de gemengde brigade van de 6de Legerafdeling. Als Louis bij de 1ste Karabiniers komt, is hun opdracht de vijand die o.a. door gebruik te maken van ‘stikgas’, probeert het front te doorbreken, te doen wijken. Tussen 6 augustus en 6 december 1915 moeten ze het hoofd bieden aan moordende bombardementen in de sector Diksmuide, van 19 januari tot 22 december 1916 volgt de lange wacht aan de IJzer bij Nieuwcapelle. Dan controleren ze Steenstraat (9 februari tot 3 mei 1917) met offensieve prikacties. Dan weer naar Nieuwkapelle (van 4 mei tot 20 december 1917). Op 7 februari 1918 bezetten en verdedigen ze de stelling in de sector Nieuwpoort. Dankzij de tegenaanval door de 3de Karabiniers worden door de Duitsers ingenomen loopgraven heroverd.

Bij het reorganiseren van zo’n post in Nieuwendamme (een gehuchtje vlak bij Nieuwpoort) wordt Lodewijk Corneel HAVERMANS op 23 maart 1918 héél zwaar gewond door obusscherven. De arts die zijn verwondingen in de hulppost verzorgt voor hij naar het hospitaal wordt vervoerd, doet het aangrijpende verhaal van zijn laatste ogenblikken: ‘Louis Havermans heeft verscheidene verwondingen opgelopen, zijn linkerbeen is afgescheurd, hij heeft een diepe buikwonde, een diepe wonde aan zijn schedel en zijn pols is doorboord. Terwijl ik hem probeer te verzorgen, is hij bij volle bewustzijn en geeft aan zijn aanwezige kameraden het mooiste voorbeeld van moed en opofferingszin. Ondanks de pijn die ondraaglijk moet zijn, klaagt de gekwetste niet, maar gebruikt zijn laatste ogenblikken om zijn makkers goede raad te geven. Wanneer ik klaar ben met het aanbrengen van de windels, richt hij zich tot mij met de woorden “Meneer doktoor, ik weet dat dit allemaal geen enkel nut meer heeft, ik ga sterven… Ik heb mijn plicht gedaan, dit allemaal… voor het Vaderland”. Enkele ogenblikken later: “Mijn moeder, mijn arme moeder…”. Zijn borst gaat op en neer in tranen terwijl de brancardiers hem uit mijn post wegdragen.’ Hij wordt om 2u00 geëvacueerd naar het Belgische Militaire Hospitaal l’Océan in De Panne waar hij om 6u20 overlijdt. Hij is slechts 23 jaar oud.

Op 24 maart 1918 om 10u30 wordt Louis HAVERMANS begraven op het kerkhof ‘Duinhoek’ in De Panne in het graf nr. 4/86. Op 9 juli 1921 wordt hij overgebracht naar zijn geboortedorp en herbegraven op het Erepark aan de kerk van Meerle.

Zijn overlijdensakte werd opgemaakt in de gemeente De Panne.

In de loop van de twee en half jaren dat hij aan het front was verdiende Louis HAVERMANS 4 frontstrepen.

Op 11 april 1922 neemt zijn moeder te Meerle het kenteken van het Oorlogskruis met palm (K.B. 07-04-1918) in ontvangst voor haar overleden zoon. Postuum krijgt hij ook de onderscheiding van Ridder in de Orde van Leopold II (K.B. 07-04-1918).

Op 17 december 1922 vraagt zijn moeder, Joanna Catharina VAN BOXEL, via de afdeling Meerle van het V.O.S., de strijdersbegiftiging aan voor haar gesneuvelde zoon Louis Havermans. Hij is 33 maanden in frontdienst geweest en 3 maanden achter het front. Daarvoor krijgt zij 33 x 75 frank = 2475 frank + 3 x 50 frank = 150 frank. Hiervan wordt nog 300 frank familiebegiftiging afgetrokken die de familie al heeft ontvangen. De nabestaanden hebben dus nog recht op 2325 frank.

Op 17 september 1924 neemt de moeder ook nog de Overwinningsmedaille (24-03-1921) en de Herinneringsmedaille (24-03-1921) voor haar zoon in ontvangst in Meerle.

De naam van Lodewijk HAVERMANS staat op het oorlogsmonument aan de kerk van Meerle. In Meerle werd ook een herinneringsprent gemaakt met de foto van alle gesneuvelde soldaten uit Meerle. De foto van Louis Havermans staat op de bovenste rij, 2de van rechts.