HILLEN Franciscus Alfons

HILLEN Franciscus Alfons

Naam: HILLEN Franciscus Alfons

Geboren te: Geel

Geboren op: 1889-01-23

Overleden te: Aarschot

Overleden op: 1914-09-10

Burgerlijke stand: Ongehuwd

Laatst gekend adres: Geel, Zammel 15

Beroep: Landbouwer

Burgerlijke stand toestand 1910

Zoon van Petrus Josephus Hillen en Maria Josephina Geudens

Petrus Josephus Hillen, landbouwer, geboren te Geel (Oosterlo) op maandag 6 februari 1860 akte 34, zoon van Petrus Henricus Hillen en Antonia Symons.

Hij is getrouwd te Geel op vrijdag 6 mei 1887 akte 32 (getuigen waren Petrus Geudens, Carolus Van Dyck, Joannes Smolders en Theodorus Bastiaens) met

Maria Josephina Geudens, landbouwster, geboren te Geel (Zammel) op zaterdag 2 december 1865 akte 322, overleden aldaar op dinsdag 22 september 1936, 70 jaar en 295 dagen oud, dochter van Petrus Franciscus Geudens en Francisca Laenen.

Kinderen uit dit huwelijk:

1 Maria Francisca Dimphna Hillen, geboren te Geel (Zammel) op vrijdag 23 maart 1888 akte 111, overleden aldaar op zaterdag 24 maart 1888 akte 118, 1 dag oud.

2 Franciscus Alphonsus Hillen, geboren te Geel (Zammel) op woensdag 23 januari 1889 akte 36.

3 Petrus Hillen, geboren te Geel (Zammel) op donderdag 11 februari 1892 akte 44, overleden aldaar op zaterdag 30 april 1892 akte 277, 79 dagen oud.

4 Medardus Hillen, geboren te Geel (Zammel) op maandag 11 september 1893 akte 335, overleden aldaar op maandag 18 september 1893 akte 269, 7 dagen oud.

5 Joannes Josephus Victor Hillen, gendarm, geboren te Geel (Zammel) op maandag 19 november 1894 akte 425.
6 Maria Catharina Dimphna Hillen, geboren te Geel (Zammel) op woensdag 30 oktober 1895 akte 398, overleden aldaar op dinsdag 28 januari 1896 akte 44, 90 dagen oud.

7 Franciscus Petrus Josephus Hillen, politie-agent, geboren te Geel (Zammel) op maandag 8 februari 1897 akte 50.
8 Anna Maria Dimphna Hillen, geboren te Geel (Zammel) op woensdag 7 maart 1900 akte 108.

9 Regina Maria Hillen, geboren te Geel (Zammel) op zaterdag 14 februari 1903 akte 61, overleden aldaar op dinsdag 17 maart 1903 akte 65, 31 dagen oud.

10 Regina Mathildis Hillen, geboren te Geel (Zammel) op zaterdag 4 februari 1905 akte 62, overleden aldaar op vrijdag 8 mei 1908 akte 199, 3 jaar en 94 dagen oud. Doodsoorzaak : brand in de keel

11 Maria Angelina Margaretha Hillen, geboren te Geel (Zammel) op woensdag 3 februari 1909 akte 61.

Laatst gekend adres

Geel, Zammel 15

Beroep

Landbouwer

Datum van overlijden

10 september 1914

In haar editie van 3 april 1915 vermeldt het Nieuwsblad van Geel zijn overlijden.

Op 30 oktober 1925 wordt hij ingeschreven in het overlijdensregister te Geel.

Plaats van overlijden

Aarschot

Begraafplaats

 

1ste begraafplaats:Aarschot (Aurodenberg)

2de begraafplaats: Aarschot, stedelijke begraafplaats, militair perk

Andere gegevens

Ongehuwd

Volgens zijn militair personeelsdossier is hij 1,689 m groot, een rond gezicht met scherpe kin. Blauwe ogen. Het militieregister geeft hem een lengte van 1,67 meter.

Volgens informatie van het stadsarchief Geel kreeg zijn moeder Maria Josephina Geudens na de oorlog stemrecht voor beide wetgevende kamers.

Datum indiensttreding

16 november 1909

Stamnummer

55936

 

Graad

Soldaat 2kl mil 1909

 

Regiment

7 linie, 1ste bataljon (I/7)

 

Militaire loopbaan

 

23 februari 1909: goedgekeurd voor militaire dienst. Zijn lotnummer is 45

1 juni 1909: ingelijfd bij het 7de linieregiment

16 november 1909: in actieve dienst bij het 7de linieregiment

10 juli – 9 augustus 1910: een maand verlof wegens onderbreking legerdienst

22 februari – 22 maart 1911: een maand verlof wegens onderbreking legerdienst

29 september 1911: met onbepaald verlof

3 juni 1912: reservedienst

12 juni 1912: onbepaald verlof

21 augustus 1913: reservedienst

16 september 1913: onbepaald verlof

1 augustus 1914: gemobiliseerd.  Na ontdubbeling wordt het 27ste linieregiment gevormd. Beide regimenten vormen vanaf dan de infanterie van de 7de gemengde brigade onder bevel van generaal Drubbel.

10 september 1914: sneuvelt bij Aarschot

 

Onderscheidingen

Oorlogskruis (ontvangen 28 maart 1928) en Kruis van Ridder in de orde van Leopold II.

 

Gevechten waaraan deelgenomen

 

Eerste uitval uit Antwerpen (24-26 augustus 1914)

Tweede uitval uit Antwerpen (9-12 september 1914)

In de ochtend van de 9de september 1914 verovert de 7de gemengde brigade Aarschot  en de volgende dag de hoogten rond de stad. Eén van de gesneuvelden die dag is Frans Hillen.De ver vooruitgeschoven positie  maakt de brigade kwetsbaar en ze krijgt dan ook bevel zich terug te trekken.

 

Andere gegevens

Geen frontstrepen

Op 1 december 1922 berekent het ministerie van defensie het bedrag voor het strijdersfonds. Voor de 2  maanden aan het front heeft hij recht op 150 frank strijdersbegiftiging. Omdat hiervan 300 frank familiebegiftiging wordt afgetrokken, hebben de nabestaanden nog recht op 0 frank.

In het militair personeelsdossier bevindt zich een schrijven, gedateerd 2 februari 1926, waarin de vader hierover zijn beklag doet bij volksvertegenwoordiger Van Hoeck.

 

DGHR-Notariaat Evere, Militair personeelsdossier

Stadsarchief Geel, Register der militairen met bepaald verlof en met onbepaald verlof in de gemeente. Klasse van 1909.

Stadsarchief Geel, gegevens burgerlijke stand 1910.

Stadsarchief Geel, collectie bidprentjes Geels Geschiedkundig Genootschap. 

Stadsarchief Geel, Het Nieuwsblad van Geel, 1914 – 1918

‘Geschiedenis der regimenten’ in Guldenboek der vuurkaart, http://www.tenboome.webruimtehosting.net/guldenboek/Guldenboekprojecttotaal/legeronderdelen.htm

RA Beveren. Nationale militie. 18de militiekanton. Lichting van 1909.Provincie Antwerpen.