Hillen Jacob (Jacques) Lodewijk

Hillen Jacob (Jacques)  Lodewijk

Naam: Hillen Jacob (Jacques) Lodewijk

Geboren te: Merksplas

Geboren op: 1893-05-05

Overleden te: Antwerpen

Overleden op: 1919-01-29

Burgerlijke stand: ongehuwd

Laatst gekend adres: Merksplas, Heiseneinde 55

Beroep: Knecht

“Jaak” is de zoon van Jozef Hillen (landbouwer) en  Joanna Maria  Lenaerts en woonde : Molenzijde 1 Merksplas.

Zijn oudere boers en zuster waren : Maria Elisabeth,  Cornelius August en Karel  en na hem waren de broers en zusters : Karel Frans, Josephina Mari, Maria Carolina en Alfons Karel.

“Jaak” was knecht bij de Fam. A. Gysels-Wilmsen  Heiseneinde  55 Merksplas, ongehuwd en van de lichting 1913.

Hij is overleden  te Antwerpen op 29 januari 1919  als gevolg van de Spaanse griep en werd begraven op 2 februari 1919 op het militair erepark op het Schoonselhof te Antwerpen.

Stamnummer  :  58519        Militie jaar 1913         Soldaat 2° kl     5° linie

 1 aug 1914 tot 15 okt 1914     aan het front

16 okt 1914 tot 10 nov 1918   achter de frontlijn (in Nederland)

11 nov 1918 tot 29 jan 1919    deze periode is niet aangerekend.

Wat een vergoeding  van 3 x 75 fr plus 49 x 50 fr betekende.      

 

Hillen Jacob (Jacques) heeft niet deelgenomen aan de slag van de IJzer.  

 

In het “Strijdersfond” zien we dat hij op:

1 aug 1914   in werkelijke dienst is getreden ( begin van WO I).

Op 11 okt 1914  geïnterneerd is  in Amersfoort (NL)  en van 23 nov 1916   tot 11 nov 1918     te werk gesteld is  in Alphen (NL),  bij een landbouwer.

Op 24 jan 1919, enkele maanden na de bevrijding werd hij opgenomen in het militair ziekenhuis te Antwerpen en op 26 jan 1919  er overleden als gevolg van de Spaanse griep. 

Waarschijnlijk is hij reeds aan het front ziek geworden en is hij daarom naar Amersfoort overgebracht.

Informatie van HKK Marcblas Merksplas

Bevolkingsarchief  Gemeente Merksplas

Militair dossier