Huybrechts Ludovicus Jan Frans Jozef

Huybrechts Ludovicus Jan Frans Jozef

Naam: Huybrechts Ludovicus Jan Frans Jozef

Geboren te: Turnhout

Geboren op: 1892-08-19

Overleden te: Sint-Jacobs-Kapelle

Overleden op: 1918-03-21

Burgerlijke stand: ongehuwd

Laatst gekend adres: Turnhout, Patersstraat 5

Beroep: Student

Zoon van Henricus Guilielmus Huybrechts en Johanna Maria Constantia Straelen. Toen Ludovicus Jan Frans Jozef Huybrechts geboren werd was zijn vader 35 jaar en zijn moeder 28 jaar. Het beroep van zijn vader was geneesheer en hij was schepen te Turnhout, zijn moeder was huisvrouw. Zijn vader is geboren te Leuven en woonde in Turnhout, zijn moeder is geboren in Turnhout.
 

Kinderen uit dit huwelijk:

1 Huybrechts Ludovicus Joannes Franciscus Josephus Maria (onze gesneuvelde soldaat)

2 Huybrechts Franciscus Antonius Maria Jozephus

3 Huybrechts Anna Maria Theresia Francisca

4 Huybrechts Germania Anna Ludovica Francisca
 

Datum indiensttreding

 

5 augustus 1914

 

Stamnummer

 

61458

 

Graad

 

Adjudant (oorlogsvrijwilliger)

 

Regiment/*

 

Behoorde tot de eerste legerdivisie,  3de linieregiment, 3de bataljon, 9de compagnie.

 

Verloop militaire loopbaan

 

Klas van 1912. Hij ging als vrijwilliger naar het leger op 5 augustus 1914. Hij werd sergeant in juli 1917 en adjudant op 12 maart 1918. Hij is gestorven op 21 maart 1918.

 

Onderscheidingen

 

De onderscheidingen die hij kreeg zijn het Ridderkruis, Orde van Leopold II en een Oorlogskruis. Hij kreeg dit op 16 augustus 1919.

 

Gevechten waaraan deelgenomen

 

Niet gevonden, geen informatie over in het stadsarchief Turnhout.

 

Andere gegevens

 5 frontstrepen

Op 13 juli 1928 vraagt zijn vader de vergoeding van het strijdersfonds aan. Op 18 maart 1921 berekent het ministerie van defensie het bedrag voor het strijdersfonds. Voor de 40 maanden en 11 dagen aan het front en (de 12 maanden 21 dagen in opleiding inbegrepen) heeft hij recht op 3250 frank strijdersbegiftiging. Omdat hiervan 300 frank familiebegiftiging wordt afgetrokken, hebben de nabestaanden nog recht op 2950 frank.

Interessante details
– Hij is een oud-leerling van Sint-Victor. (Maar niet vernoemd in palmares)
– Hij staat op de heldenlijst in de krant van Turnhout en omstreken van N°7 van mei 1918. (zie krant bijlage)
– Hij werd bemind en gewaardeerd door zijn mannen om zijn goed en rechtzinnig hart.
Krant van Turnhout en omstreken, N° 7 mei 1918: ‘Bijna gansch onkennelijk werd hij opgenomen door zijne mannen die, alhoewel hij slechts korten tijd in de kompanie was, hem reeds beminden en waardeerden om zijn goed en rechtzinnig hart.’

 

Datum van overlijden*

1918 -03-21
(1917-03-21 op http://www.abl1914.be/bwg/hoogstade.htm)
(begraven op 1918-03-23)
– Zijn doodsoorzaak: Hij is getroffen door een obus aan het hoofd en hij was op slag dood. (zie krant bijlage)

Plaats van overlijden*

Sint-Jacobs-Kapelle

Begraafplaats

 

 

1ste begraafplaats: Hoogstade (graf nummer: 00691)
(afbeelding zie bijlage)

2de begraafplaats: Geen tweede begraafplaats

 

– Stadsarchief Turnhout:

  • Geboorteakte
  • Bevolkingsregister 1900-1910
  • Alfabetische lijst van de ingeschrevenen der lichting van 1912
  • Onze helden van den wereldoorlog 1914-1918

– Militair dossier:

      –     Krant van Turnhout en omstreken, N° 7 mei 1918

– site erfgoedbank Noorderkempen

http://www.erfgoedbanknoorderkempen.be/erfgoed/3456-huybrechts-ludovicus-jan-frans

http://www.erfgoedbanknoorderkempen.be/erfgoed/5208-turnhout-monument-der-gesneuvelde-helden-monument

Opgesteld door: Kato Aerts en Michèle Van Echelpoel, SVT