HUYSMANS Eduard

HUYSMANS Eduard

Naam: HUYSMANS Eduard

Geboren te: Geel

Geboren op: 1892-02-12

Overleden te: St. Omer (F)

Overleden op: 1914-10-21

Burgerlijke stand: Ongehuwd

Laatst gekend adres: Geel, Elsum 158

Beroep: Landbouwer

Burgerlijke stand toestand 1910

Zoon van Alphonsus Huysmans en Joanna Elisabetha Geukens,

Alphonsus Huysmans, landbouwer, geboren te Geel (Elsum) op woensdag 23 juni 1869 akte 175, zoon van Carolus Cornelius Huysmans en Maria Dymphna Geerinckx.

Hij is getrouwd te Geel op vrijdag 3 juni 1892 akte 50, getrouwd te Geel (Aart) op dinsdag 7 juni 1892 voor de kerk (getuigen waren Joannes Huysmans, Josephus Huysmans, Eduardus Pauwels en Frans Wouters) met

Joanna Elisabetha Geukens, landbouwster, geboren te Meerhout op maandag 12 september 1870, dochter van Alexander Geukens en Maria Theresia Michiels.

Kinderen uit dit huwelijk:

1 Eduardus Huysmans, geboren te Geel (Elsum) op vrijdag 12 februari 1892 akte 45, gedoopt te Geel (Aart) op vrijdag 12 februari 1892 (doopgetuigen waren Franciscus Eduardus Pauwels en … Geerinckx).

2 Maria Lucia Clementina Huysmans, landbouwster, geboren te Geel (Elsum) op woensdag 21 juni 1893 akte 237, gedoopt te Geel (Aart) op woensdag 21 juni 1893 (doopgetuigen waren Alexander Geukens en Maria Lucia Huysmans).
3 Maria Regina Huysmans, geboren te Geel (Elsum) op donderdag 5 september 1895 akte 326, gedoopt te Geel (Aart) op donderdag 5 september 1895 (doopgetuigen waren Joannes Huysmans en Maria Regina Geukens), overleden te Geel (Elsum) op maandag 26 oktober 1896 akte 317, 1 jaar en 51 dagen oud.

4 Ludovicus Huysmans, geboren te Geel (Elsum) op zondag 5 maart 1899 akte 107, gedoopt te Geel (Aart) op dinsdag 7 maart 1899 (doopgetuigen waren Ludovicus Huysmans en Dorothea …), overleden te Geel (Gasthuis) op dinsdag 2 augustus 1960, 61 jaar en 150 dagen oud.
5 Josephina Huysmans, geboren te Geel (Elsum) op zaterdag 6 juli 1901 akte 273, gedoopt te Geel (Aart) op zaterdag 6 juli 1901 (doopgetuigen waren Josephus Huysmans en Josephina Geukens), overleden te Herentals (St.-Elisabethziekenhuis) op maandag 3 augustus 1987, 86 jaar en 28 dagen oud.
6 Joannes Baptista Huysmans, geboren te Geel (Elsum) op woensdag 2 september 1903 akte 353, gedoopt te Geel (Aart) op woensdag 2 september 1903 (doopgetuigen waren Joannes Baptista Geukens en Rosalia Veraghtert), overleden te Herentals (St.-Elisabethziekenhuis) op woensdag 4 maart 1981, 77 jaar en 183 dagen oud.
7 Elisabetha Huysmans, geboren te Geel (Elsum) op donderdag 1 juli 1909 akte 288, gedoopt te Geel (Aart) op donderdag 1 juli 1909 (doopgetuigen waren Josephus Geukens en Philomena Boeckx).
8 Franciscus Ludovicus Huysmans, geboren te Geel (Aart) op woensdag 26 januari 1916, gedoopt aldaar op woensdag 26 januari 1916 (doopgetuigen waren Ludovicus Van Loco en Regina Vangeel).

Laatst gekend adres

Geel, Elsum 185

Beroep

Landbouwer

Datum van overlijden

21 oktober 1914

Het bidprentje vermeldt verkeerdelijk 24 oktober 1914.

Op 28 augustus 1916 vermeldt het frontblad Stem uit Gheel hem in de lijst der gesneuvelden.

Ingeschreven in het overlijdensregister te Geel op 15 oktober 1923.

Plaats van overlijden

St. Omer (Frankrijk) In de sanitaire trein in het station

Begraafplaats

1ste begraafplaats: Saint Omer(F)

Andere gegevens

Ongehuwd

Lengte van 1,64 meter.

27 juni 1914: de politierechtbank van Mol veroordeelt Eduard tot een voorwaardelijke boete van 5 frank en een gevangenisstraf van twee dagen wegens het rijden op een fiets zonder licht. De inbreuk had plaats op 6 april 1914 te Geel.

Datum indiensttreding

1 oktober 1912

Stamnummer

57930

 

Graad

Soldaat 2kl mil 1912

 

Regiment

9 linie 1/3 (3 Cie)

 

Militaire loopbaan

 

26 september 1911: goedgekeurd voor militaire dienst

14 maart 1912: ingelijfd bij het 9de linieregiment

1 oktober 1912: in actieve dienst bij het 9de linieregiment. Was gekazerneerd in ’t Klein Kasteeltje in Brussel.

30 september 1913: met onbepaald verlof

1 – 12 juni 1914: opgeroepen voor reservedienst.

29 juli 1914: gemobiliseerd. Op 29 juli 1914 bracht de regering het leger op ‘versterkte vredesvoet’.  De dienstklassen van 1910, 1911 en 1912 worden opgeroepen. Vierentwintig uur later hadden de meesten hun eenheid vervoegt.  Aan een oorlog dacht toen nog niemand. Pas met de algemene mobilisatie op 31 juli realiseerde men zich de ernst van de situatie

1 augustus 1914: het regiment gaat over van ‘vredesvoet’ naar ‘oorlogsvoet’. Bij die gelegenheid wordt het 9de linieregiment ontdubbeld om het 9de en 29ste linieregiment te vormen. Eduard maakt vanaf dan deel uit van het 29ste linieregiment.

21 oktober 1914: dodelijk gewond aan de IJzer, overlijdt diezelfde dag in de sanitaire trein in het station van St Omer.

 

Onderscheidingen

 

20 april 1917: oorlogskruis en kruis van ridder in de orde van Leopold II toegekend

5 januari 1920: IJzermedaille toegekend

 

Gevechten waaraan deelgenomen

 

Verdediging Versterkte vesting Luik (4-13 augustus 1914).

Onder bevel van kolonel Meiser staan de beide regimenten in voor de verdediging van de ruimte tussen de forten van Boncelles en Embourg. Ook zijn ze betrokken in de gevechten bij Sart-Tilman. De helft van de manschappen blijft achter op het slagveld. Van de overlevenden werd na de aftocht één regiment, het nieuwe 9de,  gevormd met 48 officieren en 2.807 manschappen.

Tweede uitval uit Antwerpen (9-12 september 1914), gevechten bij Haacht

Slag bij de IJzer (16-31 oktober 1914), gevechten bij Lombardzijde en Sint-Joris. Eduard Huysmans is één van de ca. 3.500 gesneuvelden.

 

Andere gegevens

 

Het proces verbaal door de politiecommisaris van St Omer, opgesteld op 21 oktober 1914, meldt dat het lichaam van Huysmans  uit een  trein met gekwetsten werd afgezet  op het station van St Omer. De politie haalde het lichaam op en bracht het naar het hospitaal St Louis. In de kleren van de overleden vonden ze geen geld meer. Omdat de kleren onbruikbaar waren, werden ze in het hospitaal verbrand.

Zijn identiteitsplaatje wordt op 22 oktober 1914 naar de commandant van het 9de linie gestuurd.

Geen frontstrepen

Op 28 november 1920   vraagt zijn vader de vergoeding van het strijdersfonds aan

 Op 5  mei 1922 berekent het ministerie van defensie het bedrag voor het strijdersfonds. Voor de 3 maanden aan het front heeft hij recht op 225 frank strijdersbegiftiging. Omdat hiervan 300 frank familiebegiftiging wordt afgetrokken, hebben de nabestaanden nog recht op 0 frank.

 

DGHR-Notariaat Evere, Militair personeelsdossier

Stadsarchief Geel, Register der militairen met bepaald verlof en met onbepaald verlof in de gemeente. Klasse van 1912

Stadsarchief Geel, gegevens burgerlijke stand 1910.

Stadsarchief Geel, collectie bidprentjes Geels Geschiedkundig Genootschap. 

Archief Gasthuismuseum Geel, frontblaadje Stem uit Gheel

RA Beveren. Nationale militie. 18de militiekanton. Lichting van 1912.Provincie Antwerpen.

SWOLFS, 1995

 ‘Geschiedenis der regimenten’ in Guldenboek der vuurkaart, http://www.tenboome.webruimtehosting.net/guldenboek/Guldenboekprojecttotaal/legeronderdelen.htm