Jansen Jan Karel ( Joannes Carolus)

Jansen  Jan Karel ( Joannes Carolus)

Naam: Jansen Jan Karel ( Joannes Carolus)

Geboren te: Turnhout

Geboren op: 1893-03-05

Overleden te: Breendonk

Overleden op: 1914-04-29

Burgerlijke stand: ongehuwd

Laatst gekend adres: Turnhout, Steenweg op Oosthoven 57

Beroep: timmerman

Zoon van Petrus Josephus Jansen ( zadelmaker) en Maria Thersia Vanden Broeck ( huishoudster)

Volgens het doodsprentje is hij gesneuveld in Breendonk en volgens het militair dossier is hij gesneuveld in Thisselt.

Begraven  in Tisselt, graf nummer 176  
 

Datum indiensttreding : 1 augustus 1914
Stamnummer : 58182
Graad : soldaat
Regiment : 12de Linie, 3de compagnie
Verloop militaire loopbaan : november 1913 : opgeroepen  en op 1 augustus 1914 indiensttreding leger

Onderscheidingen : geen info
Gevechten waaraan deelgenomen : rond Breendonk / Tisselt
Geen frontstrepen

Op 14 april 1920 vraagt zijn vader de vergoeding van het strijdersfonds aan.  Voor één maand en 29 dagen aan het front en geen maanden in opleiding heeft hij recht op 75 frank strijdersbegiftiging. Omdat hiervan 300 frank familiebegiftiging wordt afgetrokken, hebben de nabestaanden nog recht op 0 frank.
 

http://www.erfgoedbanknoorderkempen.be/erfgoed/3458-jansen-jan-karel
Stadsarchief Turnhout : registers van de burgerlijke stand in 1910
Stadsarchief Turnhout, CD-Rom militair dossier
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/200517, geraadpleegd op 23 mei 2017