Jansen Joris Adriaan

Jansen Joris Adriaan

Naam: Jansen Joris Adriaan

Geboren te: Merksplas

Geboren op: 1894-07-16

Overleden te: Izegem

Overleden op: 1918-10-15

Burgerlijke stand: ongehuwd

Laatst gekend adres: Merksplas, Kolonie 49

Beroep:

Ouders : Corneel  Jacob Jansen   (overleden op 11 juli 1896)

en             Cornelina  Weylen        ( overleden op   21 dec 1919)

woonde  Merksplas Kolonie 49 tot 11 mrt 1912 en vertrokken naar Schermersstraat 35 in Antwerpen

Het gezin heeft naast Joris nog een oudere broer  Jean Constant en een zuster Bertha.

De vader was opzichter in de kolonie, maar voor het overige is weinig geweten over het familiale leven.   Joris is oud-leerling van het schooltje op de kolonie. 

Stamnummer    106/70585   6° Linie 1° Cie

In dienst getreden in 1912

Gesneuveld op 15 oktober 1918 te Izegem bij  Lendelede.

Ongehuwd

Begraafplaats :  Izegem Gemeentelijke begraafplaats  nr 1531

                               Houthulst militaire begraafplaats  graf nr H-1-1673

 

Als 16-jarige (op 29 juli 1910 ) is hij als vrijwilliger bij het 6° Linie regiment  gekomen (waarschijnlijk een soort kadettenschool) en tot korporaal  bevorderd  op 15 dec 1911.

Op 1 oktober 1912 begint hij als milicien van de lichting 1912.

Op 1 juli 1913 terug  gedegradeerd tot soldaat.

 

Op 1 aug 1914 begin van  WO1.

 Op 2 aug 1914 wordt hij bevorderd tot korporaal en op 23  oktober 1914 wordt hij sergeant.

Van  23 maart 1915 tot 25 september verblijft hij in het ziekenhuis maar het militair dossier geeft geen reden. Tijdens zijn loopbaan zijn er verschillende mutaties geweest zoals opleiding:  mitrailleurs en grenadiers (de afkortingen zijn niet altijd duidelijk).

Op de vraag of hij deelgenomen heeft aan “de slag van de IJzer”  is het antwoord :  ”neen”.

Op 28 september 1918 start het “Vlaanderen offensief” ook wel het  “bevrijdingsoffensief”  genoemd.

Op 14 oktober 1918 wordt het 2° offensief richting Wervik en de Leie hervat en daarbij is hij gesneuveld in de omgeving van Izegem nabij Lendelede.

Een vragenlijst  geeft aan de hij overleden is te Lendelede  ten gevolge van de verwondingen opgelopen in bevolen militaire dienst.

 De oudere broer  Jean Constant Jansen, wonende in Antwerpen “Rue des Escrimeurs” (Schermersstraat) 35  vertegenwoordigde de ouders.  Gevraagde eretekens:  Het overwinningsereteken, het IJzer ereteken, en het ereteken in de orde van Leopold I.

 

De namen van de ouders vinden we terug in de akte van het vredegerecht van Hoogstraten evenals de familieband.

De grootvader Hendrik Antoon Jansen, zonder beroep en weduwnaar van Joanna Bastiaensen (de grootmoeder) wonende in Hoogstraten en de bijzonder gevolmachtigde Juffrouw Bertha-Joanna Jansen, beroep strijkster, wonende Nieuwstad 10 Antwerpen, zijn kleindochter aan wie hij alle macht geeft om voor hem op te treden en alle sommen te ontvangen die hem eventueel zouden toekomen.

 

Het strijdersfonds kent de grootvader (51 x75 fr – 300 fr = ) 3525 fr. toe en deze gaat naar de kleindochter Bertha,  de zuster van de gesneuveld.

 

Geen veroordelingen,  alhoewel:   Tijdens zijn opleiding in de Grenadiers-school (Juli 1917) heeft hij enkele veroordelingen op gelopen o.a. wegens afwezigheid op het appél en het voegtijdig verlaten van de dienst.

Toegekende eretekens:

  7 frontstrepen

  De overwinningsmedaille

 “la Médaille de bronze de valeur militaite italienne “ op 25 sept 1917 en is een ereteken toegekend in WO1 voor “daad van moed”.

Informatie van HKM “Marcblas” Merksplas

Info Jan Huijbrechts, Meer

Militair dossier

Wikipédia  “bronzen medaille de militair italienne”

http://www.inflandersfields.be/nl/namenlijst

http://wo1.be/nl/geschiedenis/slagen-in-de-westhoek