Janssen Lambert

Janssen Lambert

Naam: Janssen Lambert

Geboren te: Hoogstraten

Geboren op: 1897-02-02

Overleden te: Kaaskerke

Overleden op: 2016-01-23

Burgerlijke stand: Ongehuwd

Laatst gekend adres: Hoogstraten(Hoogstraten), Moleneinde 75

Beroep: Dagloner Voerman

Lambert is de derde zoon in het kroostrijke gezin van voerman Augustijn Janssen (31/10/1868) en Jozefien Jorissen (7/10/1864). Hij heeft nog 4 broers: Aloïs (10/12/1882), Jozef (3/12/1890), Hendrik (14/8/1898) en Cesar (28/11/1900), en 2 oudere zussen: Arriane (20/11/1887) en Joanna (7/8/1893).
​Net als zijn vader verdient Lambert zijn boterham als dagloner/voerman. Lambert is een zwartharige jongeman van 1,71m zonder verdere fysieke bijzonderheden.

 

Voor de werken aan de Dodendraad in april/mei 1915 van start gaan, vertrekt Lambert in datzelfde jaar richting Nederland. Hij bereikt zijn doel (Folkestone) waar hij op 19/3/1915 voor "de duurtijd van de oorlog" als oorlogsvrijwilliger dienst in het Belgische Leger neemt. Hij krijgt stamnummer 177/845/4252. Hij steekt het kanaal terug over richting Dieppe om in Valonges in een "Compagnie d'Instruction" ingedeeld te worden. Op 30/7/1915 verkast hij naar de "Compagnie d'Instrcution du Genie".  Amper 2 maanden later wordt hij op 24/9/2015 eindelijk definitief bij de compagnie Pionier van de 4e Legerdivisie ingedeeld. De taak van deze eenheid bestaat voornamelijk uit herstellings- en fortificatiewerken (vb. uitgraven en inrichten van loopgraven, aanleggen van smalspoor, wegenwerken, betoneringswerken aan geschutsemplacementen en bunkers, …). Tijdens het uitvoeren van zulke taken loopt het voor Lambert mis. Op 23/1/1916 moet zijn eenheid een aantal werken aan een "bayou vers Caeskerke" uitvoeren. Het dagverslag is niet duidelijk of hij en zijn makkers door de vijand ontdekt zijn of zij onder periodiek Duits vuur kwamen te liggen. Het resultaat is hetzelfde: Lambert raakt ernstig gewond. Door "éclats d'obus" wordt hij met "plaie perforante de la poitrine" afgevoerd. Hij overlijdt op dezelfde dag en vindt zijn laatste rustplaats op het kerkhof van Adinkerke. Op 20/4/2017 ontvangt hij postuum het Oorlogskruis met palmen. Dit verhaal kent nog een vrij triestig einde. Door zijn 5 maanden frontdienst en 6 maanden dienst in het achterland heeft de familie Janssen recht op 625 BF. Maar vader Janssen ontvangt Lamberts dotatieboekje niet. In het militair dossier vind je de originele Nederlanse brief van Cornelis Janssen dd. 28/3/1922 terug alsook de gecensureerde Franse vertaling. In die laatste versie is de zin "Door de dagbladen verneem ik dat de Oud-Strijders die tot heden hun dotatieboekje nog niet ontvangen zelf alle hunner dienstveranderingen moeten afgeven aan hunner Kapitein-Kwartiermeester". Het lukt vader Janssen om alles aan te tonen zodat de familie uiteindelijk 325 BF ontvangt: 625 BF – 300BF familiebegiftenis. Een klein cynisch detail nog. Lambert valt eigenlijk onder de klas 1917. In het militie register lichting 1917 vindt men zijn naam op de 11e plaats dus ook terug. Achter zijn geboortedatum heeft de dienstdoende ambtenaar tussen haakjes "overleden" genoteerd. De administratie met immers kloppen!

  • ​Militair dossier
  • Bevolkingsregister stad Hoogstraten 1910 boek 1, folio 39
  • Burgerlijke stand, Geboorteakte 8, 1887
  • www.bloggen.be/vlaanderensvelden/archief.php?startdatum=1453676400&stopdatum=1454281200
  • www.dodendraad.org/teksten3/algemene.geschiedenis
  • www.wardeadregister.be/nl/content/janssen15