Janssens De Vroom Jozef Maria

Janssens De Vroom Jozef Maria

Naam: Janssens De Vroom Jozef Maria

Geboren te: Merksplas Kolonie

Geboren op: 1897-03-11

Overleden te: Lint

Overleden op: 1914-10-05

Burgerlijke stand: ongehuwd

Laatst gekend adres: Hoogstraten, Herberg 'De Prins' Lindendreef

Beroep: beroepsvrijwilliger in het leger

Jozef-Maria JANSSENS DE VROOM werd geboren op 11 maart 1897 in Merksplas Kolonie als enig kind van Jacob (Jacques Mathieu) JANSSENS DE VROOM en Anna Catharina BLOCKX (Anna Maria BLOCK). Zijn vader was toen bewaker in Merksplas Kolonie, maar kort na de geboorte van Jozef kreeg vader Janssens De Vroom promotie en muteerde hij als hoofdbewaker naar het Bedelaarswerkhuis van Hoogstraten. Na zijn pensionering werd hij herbergier van de populaire herberg ‘De Prins’ gelegen op de hoek van de Lindendreef en de Gelmelstraat tegenover het Gelmelslot in Hoogstraten. 

Een paar dagen nadat Jozef 17 jaar was geworden koos hij voor werkzekerheid en nam hij op aansporen van zijn vader dienst als beroepsvrijwilliger in het leger.

 

Toen de oorlog uitbrak was de 17-jarige Jozef-Marie JANSSENS DE VROOM kandidaat onderofficier en volgde hij de bijhorende opleiding in de regimentsschool in Antwerpen.

Hij was 1 m 65 groot en had donkerbruin haar. Hij was ongehuwd.

Op 5 oktober 1914, op het hoogtepunt van de afweergevechten in de sector Lier, was een compagnie van het 3e bataljon van het 7e Linieregiment vanuit Lint op weg om de troepen in de eerste lijn te gaan versterken toen een zware Duitse artilleriegranaat in hun rangen terechtkwam. Enkele tientallen militairen raakten gewond en minstens zes werden gedood door deze explosie. Eén van de gesneuvelden was de piepjonge korporaal Jozef Janssens De Vroom uit Hoogstraten.

Aanvankelijk werd hij begraven op de plaats waar hij was gesneuveld, nl. op de Lintse steenweg achter het nr 15 te Lier (graf nr 328). In het begin van 1915 werden zijn stoffelijke resten bijgezet op de Belgische Militaire Begraafplaats op de Mechelsesteenweg in Lier in graf nr. 63.

Zijn overlijdensakte werd in 1915 onder het nr. 252 ingeschreven in de Registers van de Burgerlijke Stand van Lier.

Postuum ontvangt Jozef Maria JANSSENS DE VROOM de eretekens van ‘Ridder in de Orde van Leopold II’ en ‘Oorlogskruis’.

Zijn naam staat vermeld op het oorlogsmonument aan de Sint-Catharinakerk te Hoogstraten.

bidprentje

graf

oorlogsmonument aan de kerk van Hoogstraten
namen op het monument aan de kerk van Hoogstraten