JANSSENS Désiré Lucianus

JANSSENS Désiré Lucianus

Naam: JANSSENS Désiré Lucianus

Geboren te: Geel

Geboren op: 1896-04-26

Overleden te: Reninge

Overleden op: 1916-08-12

Burgerlijke stand: Ongehuwd

Laatst gekend adres: Geel, Statiestraat 57

Beroep: Student

Burgerlijke stand toestand 1910

Zoon van Joannes Julius Silvester Janssens en Maria Clementina Van Bael

Joannes Julius Silvester Janssens, geboren te Geel (Eerste Wijk) op vrijdag 31 december 1858 akte 333, overleden te Geel op donderdag 1 januari 1920, 61 jaar en 1 dag oud, zoon van Ludovicus Ignatius Andreas Janssens en Josephina Christina Wouters.

Hij is gehuwd met

Maria Clementina Van Bael, geboren te Baarle-Hertog op donderdag 10 februari 1859, overleden te Geel op zaterdag 31 oktober 1925, 66 jaar en 263 dagen oud.

Info over de vader: Joannes Juliaan Silvester Janssens, roepnaam Jules. Hij is de oudste van negen kinderen, hardhorig aan het rechteroor en gebruikt een hoorn. In de kerk heeft hij zijn vaste plaats vlak bij de preekstoel, zodat hij de priester duidelijk kan horen. Hij was organist in de kerk van Sint-Dympna te Geel. De vader van Jules was  leerlooier en woonde op de Pas, waar vandaag de ingang is van de technische school. Als Jules grond koopt in de stationstraat om daar een woning en zaak te bouwen, is de rest van de familie wat ontstemd omdat hij het ‘zo ver uit het centrum zocht’.

(Bron: interview met Paul Van Hoof (afgenomen op 5 juni 2012):

Kinderen uit dit huwelijk:

1 Ludovicus Josephus Julianus Janssens, geboren te Geel (Eerste Wijk) op dinsdag 19 juli 1892 akte 236, overleden aldaar op woensdag 19 oktober 1892 akte 437, 92 dagen oud.

2 Alice Maria Josephina Charlotta Janssens, geboren te Geel (Eerste Wijk) op dinsdag 14 augustus 1894 akte 300, overleden aldaar op woensdag 10 april 1895 akte 178, 239 dagen oud.

3 Desiderius Lucianus Antonius Janssens, geboren te Geel (Eerste Wijk) op zondag 26 april 1896 akte 165, overleden op zaterdag 12 augustus 1916, begraven te Reninge (Ieper), 20 jaar en 108 dagen oud.

4 Clotildis Maria Ludovica Janssens, geboren te Geel (Eerste Wijk) op zondag 8 mei 1898 akte 161, overleden aldaar op zondag 13 november 1898 akte 304, 189 dagen oud.

5 Ren‚ Alphonsus Joannes Janssens, geboren te Geel (Eerste Wijk) op woensdag 29 november 1899 akte 467, overleden aldaar op donderdag 7 december 1899 akte 335, 8 dagen oud.

6 Margaretha Virginia Josepha Dimphna Janssens, geboren te Geel (Eerste Wijk) op vrijdag 14 december 1900 akte 493, overleden te Geel op zondag 19 februari 1989, begraven aldaar op zaterdag 25 februari 1989, 88 jaar en 67 dagen oud.
Zij is gehuwd met Julius Carolus Maria Van Hoof, geboren te Herentals op zondag 27 september 1896 akte 209, overleden te Geel op zaterdag 1 september 1956, 59 jaar en 340 dagen oud.

Laatst gekend adres

Geel, Statiestraat 57

Beroep

student tuinbouwkundige. Hij heeft net zijn examen aan de normaalschool in Carlsbourg afgelegd als de oorlog uitbreekt.

Datum van overlijden

12 augustus 1916

Op 1 oktober  1916 vermeldt het frontblad Stem uit Gheel zijn overlijden.

Op 19 december 1923 wordt hij ingeschreven in het overlijdensregister te Geel

Plaats van overlijden

Reninge

Begraafplaats

 

 

1ste begraafplaats: militair kerkhof van Molenhoek tussen Oostvleteren en Reninge. Iemand uit zijn eenheid houdt bij de begrafenis een lijkrede waarvan de tekst tot op vandaag in het bezit van de familie is. De familie bezoekt na de oorlog deze begraafplaats.

2de begraafplaats: Belgische militaire begraafplaats Westvleteren, waar hij vandaag nog steeds rust.

Andere gegevens

Ongehuwd

Interview met Paul Van Hoof (afgenomen op 5 juni 2012):

Paul is de oudste zoon van Margaretha Janssens (gehuwd met Jules Vanhoof), enige overlevende zus van Désiré. Désiré is dus zijn nonkel.

Désiré en zijn jongere zus Margeratha zijn de enige van vijf kinderen die hun eerste levensmaanden overleven.  Beiden kinderen worden dan ook in de watten gelegd en zeer omzichtig behandeld.

Vader Jules koopt in de statiestraat grond om er een woning met magazijnen te bouwen.  Achteraan is er een grote tuin. Vader Jules wil er een handelszaak uitbouwen. In de winter wordt er gehandeld in kolen en wijn, in de lente en zomer meststoffen. Voor de vlotte aan- en afvoer van de goederen is de locatie in de buurt van de spoorlijn perfect.  Al snel wordt het een succesvolle en befaamde zaak.

Désiré zal als enige zoon de zaak overnemen. Daarom vat hij studies aan in de tuinbouwschool te Carlsbourg.

Volgens Paul Van Hoof valt de keuze op de school in Carlsbourg, gelegen in het provincie Luxemburg, omdat het op dat moment de enige tuinbouwschool in België met enige bekendheid is. Désiré verblijft een volledig trimester op internaat en komt zelden naar huis. Door het besloten leven in het internaat heeft Désiré niet de gelegenheid verkering te krijgen.

Vlak na zijn eindexamen breekt de oorlog uit en Désiré neemt dienst als oorlogsvrijwilliger, met de woorden het is beter dat ik ga in plaats van mijn nonkels. Désiré heeft zijn diploma van de tuinbouwschool nooit persoonlijk in handen gekregen!

De beslissing om dienst te nemen is zeer zwaar voor de familie. Na de vele jonggestorven broers en zussen, de lange afwezigheid door de studies, moeten ze hun zoon nu afstaan aan het leger.

Als vader Jules Janssens op het gemeentehuis  het nieuws van het overlijden van zijn enige zoon ontvangt, is hij dan ook erg aangedaan.

Margaretha Janssens bewaart op zolder nog vele jaren de nalatenschap van Désiré:  gedroogde bloemen en planten, een collectie kevers en vlinders, werktuigen. Een krantenknipsel met het bericht van de militaire actie die hem het leven kostte en de handgeschreven lijkrede.

Datum indiensttreding

4 augustus 1914

Stamnummer

74683

Graad

soldaat 2kl oorlogsvrijwilliger

Regiment

6 linie, 2de bataljon, 4de compagnie

Militaire loopbaan

 

4 augustus 1914: aangemeld als oorlogsvrijwilliger. Hij geeft zich op als vrijwilliger met de woorden het is beter dat ik ga dan mijn nonkels en vertrekt via Nederland.

15 oktober 1914: na zijn opleiding vervoegt hij het 6de linieregiment.

2 juni 1915: de krijgsraad van de tweede legerdivisie veroordeelt hem tot 28 dagen opsluiting omdat hij tijdens zijn wacht niet op zijn post is. Op 2 oktober 1916 wordt hij bij koninklijk besluit postuum gerehabiliteerd.

12 augustus 1916: in de vroege uren van 12 augustus 1916 meldt hij zich bij de voorpost Maison du passeur vrijwillig met 15 anderen voor een verkenningsopdracht. Ze overvallen en vernietigen een Duitse voorpost en nemen  een Duitse onderofficier en 12 soldaten krijgsgevangen. Désiré helpt mee bij het dragen van een gekwetste gevangene, maar moet hierbij zijn vuurwapen achterlaten. In zijn grafrede staat beschreven hoe de rest van de compagnie bang afwacht tot hun kameraden terugkeren. Als ze hun makkers zien opdagen, ongedeerd ‘en met buit rijk beladen’ breken er uitbundige vreugdetaferelen uit. De pelotonscommandant feliciteert de mannen en Désiré is hierdoor erg vereerd. Désiré verlaat echter opnieuw de eigen voorpost om zijn vuurwapen op te halen, maar wordt dodelijk getroffen door een vijandelijke kogel. Hij sterft onmiddellijk.

Deze versie wordt bevestigd door de vermelding in zijn militair personeelsdossier, het verslag van de peletonscommandant  in het dagorder van de tweede legerdivisie (daarbij ook een schets van het terrein) en het  bericht in de legerbode  van 29 augustus 1916.

Onderscheidingen

 

Oorlogskruis en kruis van Ridder in de orde van Leopold II, toegekend op 19 augustus 1916. Op 25 oktober 1919 ontvangt het ministerie van oorlog een schrijven van met de vraag om de eretekens van de gesneuvelde te bezorgen aan de vader.

Op 25 oktober 1919 richt de Vlaamse Oudstrijdersbond (VOS) in een schrijven aan de commissie van eretekens voor gesneuvelden met de vraag om beide onderscheidingen te bezorgen aan de vader Jules Janssens. Op 5 december 1919 ontvangt de familie beide onderscheidingen. Beide zijn vandaag nog steeds in bezit van Paul Van Hoof.

Voor zijn deelname aan de fatale verkenningsopdracht ontvangt hij de eervolle vermelding soldat audacieux et brave.

Gevechten waaraan deelgenomen

Overval op de voorpost Maison du passeur (12 augustus 1916)

Andere gegevens

 

Drie frontstrepen

Op 10 november 1925   vraagt zijn vader de vergoeding van het strijdersfonds aan

 Op 8 juli 1922 berekent het ministerie van defensie het bedrag voor het strijdersfonds. Voor de 25 maanden aan het front heeft hij recht op 1.875 frank strijdersbegiftiging. Omdat hiervan 300 frank familiebegiftiging wordt afgetrokken, hebben de nabestaanden nog recht op 1.575 frank.

Documentatiecentrum KLM, Ex CDH 2DA Doos nr24

DGHR-Notariaat Evere, Militair personeelsdossier

Stadsarchief Geel, gegevens burgerlijke stand 1910.

Stadsarchief Geel, collectie bidprentjes Geels Geschiedkundig Genootschap. 

Archief Gasthuismuseum Geel, frontblaadje Stem uit Gheel

Collectie Paul Van Hoof

De legerbode, 29 augustus 1916

SWOLFS, 1995

Manu CAMMAERT. De Geschiedenis van het 6 Linieregiment. S.l.