KEMPS Jan Jozef

KEMPS Jan Jozef

Naam: KEMPS Jan Jozef

Geboren te: Balen

Geboren op: 1894-07-11

Overleden te: Calais (F)

Overleden op: 1918-06-02

Burgerlijke stand: Ongehuwd

Laatst gekend adres: Balen

Beroep: Onbekend

Burgerlijke stand toestand 1910

Zoon van Felix Andreas Kemps en Rosalie Vandecraen

Felix Andreas Kemps werd geboren in Balen op 1 augustus 1863 en was een zoon van Joannes Kemps en Theresia Tormans. Hij is gehuwd te Balen op 24 februari 1892 met Rosalie Vandecraen. Zij werd geboren te Balen op 28 december 1860 en was een dochter van Andreas Vandecraen en Maria Catharina Geypen.

Uit dit huwelijk:

Maria Sophia Kemps, geboren te Balen op 29 april 1893

Jan Jozef Kemps, geboren te Balen op 11 juli 1894

Joseph Ferdinand Kemps, geboren te Balen op 9 juni 1896 en overleden te Balen op 14 oktober 1897

Petrus Joannes Kemps, geboren te Balen op 16 januari 1898 en overleden te Balen op 17 januari 1898

Maria Constantia Kemps, geboren te Balen op 7 juni 1899

Frans Lodewijk Kemps, geboren te Balen op 19 juni 1902 en overleden te Balen op 27 januari 1905

Laatst gekend adres

Fabriek 114 in Balen-Wezel

Beroep vóór de oorlog

Student  

Datum van overlijden

2 juni 1918

Plaats van overlijden

Calais (Frankrijk)

Begraafplaats

Calais gemeentelijke begraafplaats Nord Belgische militair ereperk  Sectie 9  Rij 7  graf Nr. 21  (1918/06/05)

Andere persoonlijke

Gegevens

Ongehuwd

 

Datum indiensttreding

1914

Stamnummer

925

 

Graad

Korporaal mil 1914

 

Regiment/eenheid

 

15 Linie / 1e Bataljon / 1e Compagnie

Volgens de aanvraag bij het Strijderfonds deed hij eveneens dienst in het 5e en 7e Linieregiment, alvorens te worden bevorderd tot korporaal in het 15 Linieregiment. 

 

Verloop militaire loopbaan

 

15 mei 1914: goedgekeurd voor den dienst met vermelding “bijzonder geschikt voetvolk”

22 september 1914: gemobiliseerd en aangemeld bij het leger in Hemiksem

22 september 1914 tot 15 oktober 1914: in opleiding in Opleidingscentrum N°2 (Centre d’Instruction des Ancien Militaires C.I.A.M.) in Fécamp (Frankrijk)

9 november 1914: ingedeeld bij de 1e Compagnie (3e Bataljon) van het 5e Linie

30 september 1915 tot 2 oktober 1915: geëvacueerd naar hospitaal

1 januari 1917: overgeplaatst naar de 1e Compagnie (1e Bataljon) van het 15de Linieregiment

27 december 1917 tot 26 januari 1918: in opleiding (Centre d’Instruction Divisionnaires (C.I.D.): had als doel, per legerkorps, korporaals, onder-officieren en pelotonchefs van de infanterie en de genie en de specialisaties van de infanterie op een hoger niveau te tillen.)

25 maart 1918: gekwetst te Ramskapelle

2 juni 1918: overleden aan verwondingen in Calais (Frankrijk) om 10.30 uur

 

Onderscheidingen en medailles

 

Ridder in de Orde van Leopold II

Militair ereteken tweede klasse

Oorlogskruis met palm  

 

Gevechten waaraan deelgenomen

Geen informatie.

 

Andere gegevens aangaande zijn legertijd

 

Hij verbleef 43 maanden aan en 3 maanden achter het front.

De fiche van het NIOOO vermeldt dat hij om 11.15 uur overleed in Militair Hospitaal Vival te Calais.

Het militaire personeelsdossier geeft als oorzaak van overlijden: verwondingen ten gevolge van granaatscherven. Aanvankelijk werd hij verzorgd in Hospitaal L’Océan in De Panne.  

5 frontstrepen

Op 15 november 1920 vragen zijn ouders een vergoeding van het Strijdersfonds aan.

 

DGHR-Notariaat Evere, Militair personeelsdossier.

BRUSSEL, Instituut voor Veteranen, Fiches omgekomen soldaten Eerste Wereldoorlog, 17879, Kemps Joseph Jean.

RA Beveren, Nationale militie, 22ste militiekanton, Gemeente Baelen, Alphabetische lijst der ingeschrevenen voor de lichting van 1914, Provincie Antwerpen.

Erfgoed Balen, Gegevens bevolkingsregister 1910.

Erfgoed Balen, Gegevens burgerlijke stand.

Erfgoed Balen, Collectie bidprentjes.

ERFGOED BALEN, ‘Nooit meer oorlog’, Balen en Olmen tijdens WOI en WOII, Mol, 2008.

F. KEMPS, ‘Balen tijdens de Eerste Wereldoorlog’.

K. MERTENS, Balen tijdens de Eerste Wereldoorlog, Balen, 2011.

B. DIERCKX, ‘Balense Klaprozen 1914-1918’, Erfgoed Balen Jaarboek, 13 (2014), 11-24.

R. DIERCKX, ‘11 november, wapenstilstand. We herdenken de gesneuvelde Balenaars’, Ledenblad HKB, 88 (2001), 1-13.