KERCKHOFS Joseph Ferdinand

KERCKHOFS Joseph Ferdinand

Naam: KERCKHOFS Joseph Ferdinand

Geboren te: Balen

Geboren op: 1882-02-01

Overleden te: Balen

Overleden op: 1919-02-01

Burgerlijke stand: Gehuwd

Laatst gekend adres: Balen, Rosselaer 85

Beroep: Onbekend

Burgerlijke stand toestand 1910

Zoon van Hendrik Jozef Kerckhofs en Maria Dymphna Wouters

Hendrik Jozef Kerckhofs werd geboren op 28 oktober 1843 en was een zoon van Andreas Kerckhofs. Hij was weduwnaar van Maria Cassen (overleden op 23 november 1878) en van Anna Gertrudis Claes (overleden op 24/06/1879). Hij huwde opnieuw te Balen op 26 maart 1881 met Maria Dymphna Wouters. Zij werd geboren te Balen op 31 december 1842 en was een dochter van Josephus Wouters en Anna Catharina Claes.

Kinderen uit de verschillende huwelijken:

Franciscus Kerckhofs, geboren te Balen op 18 juli 1871

Anna Elisabeth Kerckhofs, geboren te Balen op 21 juni 1873

Petrus Ludovicus Kerckhofs, geboren te Balen op 13 juli 1875

Petrus Josephus Kerckhofs, geboren te Balen op 31 december 1876

Maria Sophia Kerckhofs, geboren te Balen op 18/ November 1877

Joseph Ferdinand Kerckhofs, geboren te Balen op 1 februari 1882

Franciscus Kerckhofs, geboren te Balen op 8 augustus 1884

Laatst gekend adres

Rosselaar 85 in Balen

Beroep vóór de oorlog

Fabrieksarbeider  

Datum van overlijden

1 februari 1919

Plaats van overlijden

Balen  

Begraafplaatsen

Gemeentelijke begraafplaats Balen-Rosselaar  

Andere persoonlijke

Gegevens

Gehuwd met Maria Melania Mangelschots. Zij werd geboren te Balen op 31 maart 1883 en was een dochter van Lambertus Mangelschots en Anna Maria Snoeckx.

Kinderen:

Henri Gerard Kerckhofs, geboren te Balen op 19 mei 1905

Jozef Lambert Kerckhofs, geboren te Balen op 15 februari 1907

 

Datum indiensttreding

Geen informatie.

Stamnummer

20622

 

Graad

Geen informatie  

 

Regiment/eenheid

1 Jagers te Voet

 

Verloop militaire loopbaan

Het bidprentje van Joseph Ferdinand Kerckhofs vermeldt: “Soldaat bij het Belgisch leger, deerlijk gekwetst opgenomen door den vijand, bezweken onder vierjarig allerpijnlijkst krijgsgevangenschap, te Baelen overleden”.

 

Onderscheidingen en medailles

Geen informatie.

 

Gevechten waaraan deelgenomen

Geen informatie.

 

Andere gegevens aangaande zijn legertijd

Geen informatie.    

 

RA Beveren, Nationale militie, 22e militiekanton, Gemeente Baelen, Opgave van de uitgestelden der drie jongste lichtingen 1906, Provincie Antwerpen.

Erfgoed Balen, Gegevens bevolkingsregister 1910.

Erfgoed Balen, Gegevens burgerlijke stand.

Erfgoed Balen, Collectie bidprentjes.

ERFGOED BALEN, ‘Nooit meer oorlog’, Balen en Olmen tijdens WOI en WOII, Mol, 2008.

F. KEMPS, ‘Balen tijdens de Eerste Wereldoorlog’.

K. MERTENS, Balen tijdens de Eerste Wereldoorlog, Balen, 2011.

B. DIERCKX, ‘Balense Klaprozen 1914-1918’, Erfgoed Balen Jaarboek, 13 (2014), 11-24.

R. DIERCKX, ‘11 november, wapenstilstand. We herdenken de gesneuvelde Balenaars’, Ledenblad HKB, 88 (2001), 1-13.