Krols Lodewijk (Louis)

Krols Lodewijk (Louis)

Naam: Krols Lodewijk (Louis)

Geboren te: Hoogstraten

Geboren op: 1889-07-20

Overleden te: Lier

Overleden op: 1914-10-05

Burgerlijke stand: ongehuwd

Laatst gekend adres: Hoogstraten, Gasthuiseinde 262

Beroep: landbouwer

Lodewijk (Louis) KROLS werd geboren in het gezin van Lodewijk (Ludovicus) Jan (Joannes) KROLS (°Hoogstraten 10-05-1855; landbouwer te Hoogstraten) en Anna Catharina DIELS (°Hoogstraten 15-06-1858; zonder beroep) die in Hoogstraten gehuwd waren op 16-10-1879.

Uit dit huwelijk KROLS-DIELS (soms ook Crols-Diels gespeld) werden veel kinderen geboren:

Lucia KROLS (°Hoogstraten 25-10-1879/+)
Maria KROLS (°Hoogstraten 14-08-1881/+)
Joannes Baptist KROLS (°Hoogstraten 20-02-1883/+Turnhout 07-01-1955)
Maria Anna Cornelia KROLS (°Hoogstraten 15-09-1884/+; werkvrouw)
Elisabeth KROLS (°Hoogstraten 12-12-1886/+)
Lodewijk KROLS (°Hoogstraten 20-07-1889/+Lier 05-10-1914)
Maarten Jozef KROLS (°Hoogstraten 09-10-1890/+)
Gaston Jozef KROLS (°Hoogstraten 09-03-1892/+)
Alfons KROLS (°Hoogstraten 13-04-1895/+)
Gustaaf KROLS (°Hoogstraten 01-12-1897/+Hoogstraten 1959)
Maria Paulina KROLS (°Hoogstraten 19-11-1899/+Antwerpen 17-05-1931)
Adriaan Leonard (v?) KROLS (°Hoogstraten, Gasthuiseinde, Wijk A, 250, 28-07-1902 – akte 51/+Hoogstraten 01-01-1973)
Julia Catharina Francisca KROLS (°Hoogstraten 28-12-1903/+)


Lodewijk KROLS was ongehuwd, ‘flamand’. Hij meet 1 m 692 mm , ovaal gezicht, plat voorhoofd, blauwe ogen, puntige neus, middelmatige mond, ronde kin, donker kastanjebruin haar en wenkbrauwen, verder geen specifieke kenmerken.

Lodewijk KROLS is van de lichting 1909.
Hij trekt bij de loting het nummer ‘44’ en wordt op 3 juni 1909 ingelijfd in het Belgische leger, op 21 november 1909 begint zijn actieve dienst tot 27 september 1913 met tussenin enkele periodes van toegestaan verlof, dienstonderbrekingen en periodes waarin hij thuis gehouden wordt met als reden: ‘réduction d’effectifs’ (personeelsbeperking). Daardoor duurt zijn legerdienst ook zo lang.
Stamnummer: 55938
Graad: soldaat 2de klas; vanaf 28-05-1911 soldaat 1ste klas
Regiment: 7de Linieregiment – 11de compagnie 3/3
D.A. (legerdivisie): achtereenvolgens: 3de legerdiviste, 4de legerdivisie, 5de legerdivisie

Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog wordt Lodewijk KROLS op 1 augustus 1914 gemobiliseerd en trekt naar depot Antwerpen waar hij terecht komt in de 11e compagnie, 3/3 van het 7e Linieregiment. In de rangen van deze eenheid neemt hij met de 7e Gemengde Brigade deel aan de twee uitvallen van Antwerpen en de verdediging van de fortengordel rond de Scheldestad. Het 7e Linieregiment onderscheidt zich vanaf 28 september 1914 bij Sint-Katelijne-Waver, maar moet uiteindelijk onder de Duitse druk terugwijken tot de zgn. Netestelling.
Krols compagnie neemt op 2 oktober ’s avonds stelling in op de rechteroever van de Nete. Op 3 oktober trekt het 7e Linieregiment naar Lint waar het ter beschikking wordt gesteld van de bevelhebber van de Vijfde Legerdivisie wiens troepen betrokken zijn in felle afweergevechten aan de Nete tussen de overgang Antwerpen-Centraal en Lier. Ze graven er loopgraven en organiseren de verdediging van de overgangen en de noordelijke Netedijken. De Duitse troepen zoeken al vanaf 3 oktober tussen Walem en Lier een zwak punt in de Belgische verdediging. Al spoedig vinden ze dit nabij Anderstad, een natuurgebied in de omgeving van Lier. Op 5 oktober ’s morgens begint de Duitse aanval op de Netestelling. De chaos in de Belgische rangen is enorm, maar de Belgische legerleiding besluit toch om in de nacht van 5 op 6 oktober een grote nachtelijke tegenaanval te organiseren om de Duitse eenheden terug over de Nete te dwingen. Een bajonetaanval wordt uitgevoerd, hevige lijf-aan-lijfgevechten spelen zich af in de duisternis. Slechts enkele groepjes behalen een lokaal succes en dringen door tot aan de Nete. De Belgische troepen zijn echter niet opgewassen tegen de Duitse overmacht, de tegenaanval mislukt. Onder de Belgische eenheden vallen veel slachtoffers. De volgende dag wordt het regiment toegevoegd aan de Britse Naval Division die op initiatief van de Britse First Lord of Admirality, Winston Churchill, de Belgische troepen komt versterken. Het 7e Linieregiment lost de aangeslagen eenheden van de 1e Gemengde Brigade af in de eerste lijn. Het bataljon van Krols komt terecht in de veldwacht aan de samenvloeiing van de Nete ten zuidwesten van Lier. Op 5 oktober is het regiment heel de dag verwikkeld in zware afweergevechten, waarbij tientallen infanteristen van het 7e Linieregiment, waaronder Lodewijk KROLS sneuvelen.
Fons Versmissen schrijft hierover in zijn oorlogsdagboek: “Niet ver van onze compagnie lag nog een andere in versterking, en op een oogenblik moest er volk naar de eerste lijn gezonden worden. ’t Was onze Compagnie niet welke moest opkomen, maar wel de andere. Onze Commandant vroeg aan de andere of het niet noodig zou zijn ook mede te gaan. Hij zegde neen, we zullen het wel gedaan krijgen. ’t Zal zeker zoo erg niet zijn. Doch te laat, bij gans die Compagnie (3/3) dit is 3de Battaljon, 3de Compagnie, wierd verslagen, veel wierden doodgeschoten, enkele gevangen, en gekwetste. Nog een vijftal mannen van die Compagnie kwamen terug waaronder nog eene met drij kogels getroffen een kogel in zijn arm een in de schouder en een in zijn been. Het moet daar verschrikkelijk moorderij geweest zijn.” Het gaat hier over de compagnie waartoe Lodewijk KROLS behoorde.

Lodewijk KROLS overleed in Lier op 05-10-1914. In de verklaring van het Vredegerecht staat als sterfdatum: 4-10-1914, maar op 10-02-1921 reikt de stad Lier een eensluidend uittreksel uit van de overlijdensakte (akte 46) (moetende dienen voor militiezaken), ook met 05-10-1914 als sterfdatum.

Hij werd begraven op het Belgisch Militair Kerkhof te Lier, graf nr 146.

Op 06-11-1920 legt het Vredegerecht des kantons Hoogstraeten vast wie de erfgenamen zijn van Lodewijk KROLS, nl. zijn vader Lodewijk Jan KROLS en zijn moeder Anna Catharina DIELS ‘in zijn geheel’.

Op 07-11-1920 vraagt zijn vader Lodewijk Jan KROLS (°1855) (als bijlid van V.O.S.) via V.O.S. de vergoeding van het strijdersfonds aan.
Op 06-05-1922 berekent het ministerie van defensie het bedrag voor het strijdersfonds. Voor de 2 maanden en 5 dagen aan het front (afgerond tot 3 maanden) heeft hij recht op 3 x 75 frank = 225 frank strijdersbegiftiging. Omdat hiervan 300 frank familiebegiftiging wordt afgetrokken, hebben de nabestaanden nog recht op 0 frank.

Lodewijk KROLS was van 1 augustus 1914 tot 05-10-1914 (= 2 maanden en 5 dagen) actief aan het front, maar krijgt geen frontstrepen (de eerste frontstreep kreeg je pas na 1 jaar frontdienst). Deze beslissing wordt medegedeeld op 11-03-1922 (krachtens de wet van 25-08-1919).
Op 31-01-1924 bevestigt de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout dat Lodewijk KROLS overleden is voor België en dat zijn overlijden overgeschreven wordt in de registers van de gemeente Hoogstraten. Deze beslissing wordt aan de schatbewaarder van het 7de linieregiment overgemaakt in een schrijven op 14 maart 1924.

Postuum (14-03-1924) ontvangt Lodewijk KROLS de medaille van Ridder in de Orde van Leopold II met palm & org. en het Oorlogskruis met palm.

Zij naam staat op het oorlogsmonument in Hoogstraten.

militair dossier

http://www.lier1418.be/blog/de-slag-aan-de-nete1

door Stijn Van den Bulck

http://www.bloggen.be/vlaanderensvelden/archief.php?ID=2630714

door Jan Huijbrechts (01-12-2014)

http://oorlogsdagboek14-18fonsversmissen.skynetblogs.be/archive/2014/10/29/pullaar-5-oktober-1914-8315007.html

Rijksarchief van België (voor zover online beschikbaar)

geneanet