Laenen Dominicus

Laenen Dominicus

Naam: Laenen Dominicus

Geboren te: Olen

Geboren op: 1893-09-30

Overleden te: Moere

Overleden op: 1914-10-29

Burgerlijke stand: Ongehuwd

Laatst gekend adres: Kasterlee(Lichtaart), Molenstraat

Beroep: Landbouwer

FAMILIAAL

Burgerlijke stand
Zoon van Joannes Ludovicus en Anna Catharina Willems
* Joannes Ludovicus, geboren te Olen op 20 november 1859 en actief als landbouwer
* Anna Catharina Willems, geboren te Oevel op 7 juni 1862
Het gezin verhuisde in maart 1909 van Olen naar Lichtaart.
Laatst gekend adres
Molenstraat, Lichtaart


Beroep
landbouwer


Datum van overlijden
29 oktober 1914
Plaats van overlijden
Moere
Begraafplaats
1e begraafplaats: Moere (Gistel)
2e begraafplaats: Keiem (grafnummer 422)(vanaf 1924)


Andere gegevens
Burgerlijke stand: ongehuwd

 

MILITAIR

Datum indiensttreding
16 september 1913
Stamnummer
58633
Graad
Soldaat 2e klas
Regiment
1e regiment Karabiniers (6e Legerdivisie)


Verloop militaire loopbaan
27 juni 1913: ingelijfd bij het 1e regiment Karabiniers
16 september 1913: start actieve legerdienst
29 oktober 1914: overlijden


Onderscheidingen
– Ridder in de Leopold II orde met palm (toegekend 27-11-1925)
– Oorlogskruis (toegekend 27-11-1925)
– IJzermedaille (toegekend 27-11-1925)
– Overwinningsmedaille (toegekend 28-12-1922)
– Herinneringsmedaille 1914-1918 (toegekend 28-12-1922)
– geen frontstrepen


Gevechten waaraan deelgenomen
Op het moment dat de oorlog uitbreekt is Domien nog steeds in dienst. Hij is ingedeeld bij de 3e compagnie van het 2e bataljon van het 1e regiment Karabiniers.
Na de val van de versterkte vesting Antwerpen begin oktober 1914 trekt het Belgisch leger zich terug naar de kust om zich daar voor te bereiden op de laatste verdediging van het Belgisch grondgebied, een gevecht rond de Ijzer.
De Slag om de IJzer start op 18 oktober 1914. In deze slag wordt Domien niet alleen gewond maar  valt ook nog in de handen van de vijand. Hij wordt overgebracht naar het Duitse reserve feldlazaret nr 18, gelegen tegenover het “Kasteel van Couckelaere”. Daar overlijd hij op 29 oktober 1914 ten gevolge van een schotwonde aan het hoofd.


Oorlogsmonumenten
Domien Laenen wordt vermeld op het herdenkingsmonument te Lichtaart.

 
Bronvermelding:
Kwartier Koningin Elisabeth, militair archief, dienst notariaat, Evere, militair dossier nr 318832
Fiche Belgian War Dead Register
Verbeeck Michel, ‘Lief en leed in de Kempen: burgerlijke stand van Kasterlee 1796-1910, Lichtaart 1798-1910, Tielen 1796-1910’, 2002
‘L’Echo Belge’ van 2 juni 1918
Heemkring De Linde Olen, Lindeblad, wintermaand 2015, nr 82, 26
 
Foto:
Laenen 0030a: militair dossier
Laenen 0040: Belgisch militair kerkhof te Keiem (persoonlijk archief)