LENAERTS Joachim Ludovicus

LENAERTS Joachim Ludovicus

Naam: LENAERTS Joachim Ludovicus

Geboren te: Mol

Geboren op: 1895-04-25

Overleden te: Stavele

Overleden op: 1917-05-24

Burgerlijke stand: Ongehuwd

Laatst gekend adres: Mol, Nieuwstraat 35

Beroep: Kloosterling

Burgerlijke stand toestand 1910

Zoon van Frans Lenaerts en Anna Catharina Kurinckx

Franciscus Lenaerts (huidevettersgast) is geboren op 24 april 1865 in. Franciscus is overleden op 14 november 1924 in Mol, 59 jaar oud.

Franciscus trouwde, 21 jaar oud, op 8 november 1886 in Mol met Anna Catharina Kurinckx, 20 jaar oud. Anna is geboren op 20 mei 1866 in Mol. Anna is overleden op 21 maart 1955 in Mol, 88 jaar oud.
         
Kinderen van Franciscus en Anna:

1 Gommer Karel Lenaerts, geboren op 2 september 1887 in Mol. Gommer is overleden op 8 april 1949 in Mol, 61 jaar oud.

2 Paulus Leopold Lenaerts, geboren op 10 juni 1889 in Mol.

3 Peter Jozef Lenaerts, geboren op 6 juli 1891 in Mol. 

4 Joachim Ludovicus Lenaerts, geboren op 25 april 1895 in Mol. Joachim is overleden op 24 mei 1917 inStavele, 22 jaar.

5 Frans Lenaerts, geboren op 15 september 1897 in Mol. 

6 Francisca Constantia Lenaerts, geboren op 29 november 1902 in Mol. 

Laatst gekend adres

Mol, Nieuwstraat 35

Beroep

Novice in het klooster Heilige Geest te Lier

Datum van overlijden

24 mei 1917

De Gazet van Moll schrijft in haar editie van 30 juni 1917:

“Onafgebroken was hij sinds het begin van de vijandelijkheden werkzaam op het slagveld, kloekmoedig den dood trotseerende om zijn gekwetste en stervende broeders te redden, te verzorgen of hun laatste oogenblikken te verzachten. De dood, die in dezen droeven oorlogstijd bij duizenden jonge levens wegmaait, had den heldhaftigen Louis ook tot zijne prooi uitgekozen en heeft hem neergeveld in den jeugdigen ouderdom van 22 jaar, op een vreemden bodem, verre van ouders, broeders en zusters. Diep is hunne smart en diep de wonde in hun hart geslagen, doch het is hun een grote troost te weten dat hun teergeliefd kind, zooals de Eerwaarde Pater Overste meldt, godvruchtig overleden is, voorzien van de Genademiddelen Onzer Moeder de Heilige Kerk.”

Op woensdag 4 juli 1917 vindt te Mol zijn uitvaartdienst plaats.

Plaats van overlijden

Stavele

Begraafplaats

 

1ste begraafplaats: Westvleteren (26 mei 1917)

2de begraafplaats: Belgische Militaire Begraafplaats Westvleteren

Andere gegevens

Ongehuwd

Datum indiensttreding

8 januari 1916

Stamnummer

22595

 

Graad

Soldaat 2kl mil 1915 Brancardier

 

Regiment

T.A.S.I. 2 linie, 10de compagnie

 

Verloop militaire loopbaan

 

8 januari 1916: ingelijfd en gaat naar het Centre d’instruction de Brancardiers et Infirmier (C.I.B.I.) in het kamp van Auvours

14 juni 1916: in onderhoud bij het 2de linieregiment

24 mei 917: overlijdt om 15:30 ten gevolge van een ongeval in het kantonnement van Stavele, aan de IJzer ter hoogte van kilometerpaal 37). Hij verdrinkt tijdens het baden in de IJzer

 

Onderscheidingen

Geen informatie

 

Gevechten waaraan deelgenomen

Geen informatie

 

Andere gegevens

Geen  frontstrepen

Op 19 november 1920 vraagt zijn vader de vergoeding van het strijdersfonds aan.

Voor de 12 maanden aan het front en de 5 maanden in opleiding heeft hij recht op 1.150 frank strijdersbegiftiging. Omdat hiervan 300 frank familiebegiftiging wordt afgetrokken, hebben de nabestaanden nog recht op 850 frank.

 

DGHR-Notariaat Evere, Militair personeelsdossier

BRUSSEL, Instituut voor Veteranen, Fiches omgekomen soldaten Eerste Wereldoorlog, 19648, Lenaerts Joachim.

Gazet van Moll, 30 juni 1917

Kamer voor Heemkunde van Mol vzw, gegevens bevolkingsregister 1910

Kamer voor Heemkunde van Mol vzw, collectie bidprentjes

Kamiel MERTENS (2008). Balen tijdens de Eerste Wereldoorlog door. Studium Generale vzw.

Kamiel MERTENS (2009). Mol in de Eerste Wereldoorlog door de ogen van tijdsgenoten. Kamer voor Heemkunde van Mol vzw en Studium Generale vzw.