Lenders (Linders) Frans Jozef

Lenders (Linders) Frans Jozef

Naam: Lenders (Linders) Frans Jozef

Geboren te: Rijkevorsel

Geboren op: 1894-02-19

Overleden te: Diksmuide

Overleden op: 1917-06-14

Burgerlijke stand: ongehuwd

Laatst gekend adres: Rijkevorsel, Achtel

Beroep: ?

Frans Jozef LENDERS (of LINDERS) was het jongste kind van dagloner Joannes LENDERS/LINDERS (°Hoogstraten 18-12-1836) en Anna Maria VAN STAEY (°Hoogstraten 09-10-1850). De ouders waren in Hoogstraten gehuwd op 22 feburuari 1881. Voor ze huwden hadden ze al twee zonen die bij hun huwelijk gewettigd werden: Cornelius (°Hoogstraten 06-08-1870) en Joannes (°Hoogstraten 24-05-1874). Na het huwelijk kwamen er nog zes kinderen bij, allemaal geboren in het gehucht Achtel in Rijkevorsel: Henricus Cornelius (°02-04-1881/+Rijkevorsel 18-06-1883), Cornelia (°23-08-1883), Lodewijk/Louis (°28-05-1885), Frans Cornelis (°08-10-1887), August Jan (°11-11-1890/+Rijkevorsel 17-03-1895) en Frans Jozef/Joseph François (°19-02-1894). Ongeveer een maand na de geboorte van Frans Jozef, op 21 maart 1894, overlijdt de moeder van het gezin, 43 jaar oud. In oktober 1928 zijn vader Joannes, broer Cornelius en zus Cornelia ook reeds overleden.   

Frans Jozef LENDERS was ongehuwd. Het was niet te achterhalen welk beroep hij voor de oorlog uitoefende. Hij woonde toen bij zijn vader in het gehucht Achtel te Rjkevorsel.

Frans Jozef LENDERS was van de lichting 1914 en begon op 22 september 1914 aan zijn actieve dienst bij het Belgische Leger in het C.I. nr. 2 (Centre d’Instruction) in Frankrijk, waar hem de basisvaardigheden van een infanterist bijgebracht worden.  Na 24 dagen (op 15-10-1914) zit deze opleiding erop en wordt hij voor bijna 4 maanden achter het front in de D.D. (Dépot Divisionnaire) van de 2de Legerdivisie aan het werk gezet met stamnummer 465. Op 14 februari 1915 wordt hij toegevoegd aan het 5de Linieregiment 2/1, 5de compagnie met stamnummer 105/61078 (of 105/61075) en vanaf de volgende dag vecht hij aan het front in de Westhoek. Op 14 juni 1917 wordt hij in Diksmuide in de hartstreek getroffen door een vijandelijke geweerkogel en sterft. Zijn overlijdensakte wordt opgesteld door de gemeente Alveringem.

De volgende dag wordt hij begraven op de militaire begraafplaats van Oeren in graf nr. 94. Op 12 september 1922 worden zijn stoffelijke resten overgebracht naar de begraafplaats bij het oorlogsmonument aan de Sint-Willibrorduskerk te  Rijkevorsel waar hij nu rust samen met zijn gesneuvelde dorpsgenoten.   

Op 10 november 1928 vraagt zijn broer Louis LENDERS bij het Strijdersfonds te Antwerpen de strijdersbegiftiging aan uit hoofde van de verdiensten van zijn overleden broer. Voor de 31 maanden frontdienst en de 3 maanden achter het front (verminderd met de familiebegiftiging van 300 frank) hebben de nabestaanden recht op 2175 frank.

In een brief van de burgemeester van Rijkevorsel aan de minister van Landsverdediging d.d. 13-10-1928, lijst deze de erfgenamen van Frans Jozef Lenders op:

1. Louis LENDERS Hooptraat nr 3, Antwerpen

2. Frans LENDERS Preekerstraat nr 7, Antwerpen

3. Jan LENDERS Cruylitsstraat nr 16, Antwerpen

4. de erfgenamen van Cornelis LENDERS, nl. zijn weduwe Rosalia VERSCHUEREN Rijkevorsel , Achtel nr. 15

en zijn kinderen:

1. Juul Jan Jozef LENDERS Rijkevorsel, Borgerhoutstraat nr 109

2. Marten LENDERS Rijkevorsel, Achtel nr 15

3. Maria Rosalia LENDERS Antwerpen, Belgiëlei nr 117

4. Margaretha Ludovica Cornelia LENDERS Rijkevorsel, Achtel nr. 15

5. Dymphna Julia LENDERS Rijkevorsel, Achtel nr. 15

6. Maria Mathilda LENDERS Rijkevorsel, Achtel nr. 15

7. Anna Albertina LENDERS Rijkevorsel, Achtel nr. 15

Frans Jozef Lenders krijgt postuum 3 frontstrepen toegekend. Op 12 januari 1918 krijgt hij de onderscheidingen van Ridder in de Orde van Leopold II met palm en het Oorlogskruis. Op 20 maart 1924 wordt hem zelfs de IJzermedaille toegekend, hoewel hij ten tijde van de Slag aan de IJzer achter het front werkzaam was.