Leppens Adrianus Augustinus

Leppens Adrianus Augustinus

Naam: Leppens Adrianus Augustinus

Geboren te: Oud-Turnhout

Geboren op: 1894-01-11

Overleden te: De Panne

Overleden op: 1916-02-12

Burgerlijke stand: ongehuwd

Laatst gekend adres: Oud-Turnhout, Oosthoven nr. 3

Beroep: landbouwer

Adrianus Augustinus LEPPENS was het jongste kind in het landbouwersgezin van Adriaan LEPPENS (°Reusel, Ned., 06-01-1852) en Maria Carolina VAN GESTEL (°Turnhout 02-06-1857). De ouders huwden op 19 april 1882 in Oud-Turnhout waar ze beiden al woonden en werkten als dienstknecht en dienstmeid. Na zijn huwelijk verdiende Adriaan de kost als dagloner, vanaf 1890 was hij landbouwer. In het gezin werden vijf kinderen geboren, allemaal in Oud-Turnhout: Eerst woonde het gezin in het gehucht Schuurhoven. Anna Maria  (°30-08-1883) en Maria Trees (°15-09-1885/+20-06-1887) werden er geboren. Maria Trees overleed als ze al verhuisd waren naar het gehucht Oosthoven. Daar werden de drie volgende kinderen geboren: Petrus Josephus Henricus (°24-09-1887), Maria Theresia (°23-09-1890) en Adrianus Augustinus (°11-01-1894). Twee maand later, op 13 maart 1894, overleed Maria Carolina op den Opstal in Oud-Turnhout. Eigenaardig is dat in haar overlijdensakte staat dat Adriaan op dat ogenblik in Turnhout woont. Dit kan een foutje zijn, want in de bevolkingsregisters van Turnhout wordt hij niet vermeld. Hij stierf op 24 maart 1916.   

Adrianus Augustinus LEPPENS was ongehuwd en landbouwer van beroep. Hij woonde in het ouderlijke huis: Oosthoven nr. 3 in Oud-Turnhout.

Adrianus Augustinus LEPPENS was van de lichting 1914 en werd dat jaar ingelijfd  in het Belgische Leger bij het 11de Linieregiment. Het 11de Linie was gekazerneerd in Hasselt. Hij kreeg het stamnummer 111/61467. Als de oorlog uitbreekt is zijn actieve dienst nog niet begonnen. Op 22 september 1914 begint zijn oorlog in het C.I. (Centre d’Instruction) van de 1ste Legerdivisie, in Frankrijk. Deze korte opleiding tot 15 oktober 1914 wordt gevolgd door een bijkomende opleiding tot  26 juni 1915, waarschijnlijk een opleiding tot mitrailleur. Op 27 juni 1915 wordt Adriaan August LEPPENS ingezet in de 6de Compagnie Mitrailleurs bij de 3de Legerdivisie. De mitrailleurs zijn machinegeweerschutters. Op 1 augustus 1915 kan hij zijn regiment weer vervoegen als soldaat 2de klas. Het 11de Linie is een infanterie-eenheid die deel uitmaakt van 11de gemengde brigade die in de 3de Legerdivisie vecht.

Begin februari 1916 bestoken vijandelijke vliegtuigen het IJzerfront. Adriaan August LEPPENS wordt op 12 februari 1916 zwaar gewond: Tijdens een vliegtuigbombardement wordt hij aan de linkerbovenkant van de borst geraakt door bomscherven. Hij wordt nog geëvacueerd naar het Belgische Militair Hospitaal ‘l’Océan’ in De Panne, maar sterft er om 19 u. aan zijn verwondingen.

Hij wordt  op 13 februari 1916 begraven in graf 933 op de begraafplaats van Adinkerke. Later krijgt hij graf nr. 307 in de Belgische Militaire Begraafplaats op de Heldenweg in Adinkerke. Zijn graf draagt een houten kruis.

Zijn overlijdensakte wordt opgemaakt in De Panne.

Op 24 juli 1922 vraagt Petrus Josephus LEPPENS, de broer van Adrianus Augustinus de strijdersbegiftiging aan in Oud-Turnhout. De ouders zijn allebei overleden. Adriaan August LEPPENS was 11 maanden in frontdienst (aan 75 frank) en 7 maanden in dienst achter het front (aan 50 frank), samen 1175 frank. Hiervan wordt 300 frank familiebegiftiging afgetrokken die de familie al heeft ontvangen. Er rest dus voor de nabestaanden 875 frank.

Adriaan August LEPPENS heeft geen recht op frontstrepen, hij is immers geen volledig jaar in frontdienst geweest. Hij krijgt wel postuum de onderscheidingen van Ridder in de Orde van Leopold II met palm (K.B. 20-04-1917) en het Oorlogskruis (K.B. 20-04-1917).