LINDERS Gustaaf

LINDERS Gustaaf

Naam: LINDERS Gustaaf

Geboren te: Balen

Geboren op: 1893-11-02

Overleden te: Schiplaken

Overleden op: 1914-08-26

Burgerlijke stand: Ongehuwd

Laatst gekend adres: Balen, Steeg 42

Beroep: Fabrieksarbeider

Burgerlijke stand toestand 1910

Zoon van Jozef Linders en Elisabeth Jennen  

Josephus (Jozef) Linders werd geboren te Balen op 8 maart 1849 en was een zoon van Franciscus Linders en Maria Daems. Hij is gehuwd op 25 juli 1878 met Jennen Maria Elisabeth. Zij werd geboren te Lommel op 1 mei 1856 en was een dochter van Ludovicus Jennen en van Maria Anna Geypen.

Uit dit huwelijk:

Ferdinand Ludovicus Linders, geboren te Balen op 11 september 1879

Guilielmus Alphonsus Linders, geboren te Balen op 4 oktober 1882

Ludovicus Carolus Linders, geboren te Balen op 16 maart 1885

Maria Sophia Linders, geboren te Balen op 3 mei 1887

Franciscus Ludovicus Linders, geboren te Balen op 20 december 1888

Gustaaf Linders, geboren te Balen op 2 november 1893

Guilielmus Franciscus Linders, geboren te Balen op 14 juni 1896

Maria Andreas Linders, geboren te Balen op 10 februari 1899

Laatst gekend adres

Steeg 42 in Balen

Beroep vóór de oorlog

Fabrieksarbeider  

Datum van overlijden

26 augustus 1914

Plaats van overlijden

Hever-Schiplaken  

De aanvraag voor vergoeding bij het Strijdersfonds vermeldt Hofstade als plaats van overlijden.

Begraafplaats

Hever – Schiplaken graf nr. 54

Graf onbekend

Andere persoonlijke

Gegevens

Ongehuwd

Lengte: 1,620 meter

Gewicht: 63 kilogram

Borstomtrek: 87 centimeter

Datum indiensttreding

1913

Stamnummer

539

 

Graad

Soldaat 1kl mil 1913

 

Regiment/eenheid

2 Karabiniers / 1e Bataljon / 2e Compagnie

 

Verloop militaire loopbaan

 

5 oktober 1912: vrijgesteld van dienstplicht (broeder ingeschreven voor 30 november 1909)

8 mei 1913: goedgekeurd voor den dienst

15 juli 1913: ingelijfd bij de Karabiniers

1 augustus 1914: gemobiliseerd bij de 2e Compagnie van het 2e Regiment Karabiniers

26 augustus 1914: overleden te Schiplaken

 

Onderscheidingen en medailles

 

Ridder in de Orde van Leopold II

Oorlogskruis met palm  

Herinneringsmedaille 1914-1918 (22 september 1923)

Overwinningsmedaille

 

Gevechten waaraan deelgenomen

Eerste uitval uit Antwerpen (24-26 augustus 1914)

 

Andere gegevens aangaande zijn legertijd

 

Hij overleed op dezelfde dag en plaats als Frans Oeyen (geboren op 20-12-1891 in Meerhout).

Geen frontstrepen.

Op 19 november 1920 vragen zijn ouders een vergoeding van het Strijdersfonds aan.

Op 11 februari 1929 ontving Jozef Linders de onderscheidingen en eretekens van zijn zoon.

 

DGHR-Notariaat Evere, Militair personeelsdossier.

BRUSSEL, Instituut voor Veteranen, Fiches omgekomen soldaten Eerste Wereldoorlog, 20189, Linders Gustave.

RA Beveren, Nationale militie, 22ste militiekanton, Gemeente Baelen, Alphabetische lijst der ingeschrevenen voor de lichting van 1913, Provincie Antwerpen.

Erfgoed Balen, Gegevens bevolkingsregister 1910.

Erfgoed Balen, Gegevens burgerlijke stand.

Erfgoed Balen, Collectie bidprentjes.

ERFGOED BALEN, ‘Nooit meer oorlog’, Balen en Olmen tijdens WOI en WOII, Mol, 2008.

F. KEMPS, ‘Balen tijdens de Eerste Wereldoorlog’.

K. MERTENS, Balen tijdens de Eerste Wereldoorlog, Balen, 2011.

B. DIERCKX, ‘Balense Klaprozen 1914-1918’, Erfgoed Balen Jaarboek, 13 (2014), 11-24.

R. DIERCKX, ‘11 november, wapenstilstand. We herdenken de gesneuvelde Balenaars’, Ledenblad HKB, 88 (2001), 1-13.

T. VANLEEUWEN, ‘Van de Antwerpse fortificaties tot de terugtocht naar de Ijzer. Deel II’, Jaarboek HKB, 6 (2007), 71-82.