Loomans Joannes Franciscus

Loomans Joannes Franciscus

Naam: Loomans Joannes Franciscus

Geboren te: Beerse

Geboren op: 1889-02-18

Overleden te: Lampernisse

Overleden op: 1915-05-29

Burgerlijke stand: ongehuwd

Laatst gekend adres: Beerse, Heilaar, nr. 71

Beroep: landbouwer

Joannes Franciscus LOOMANS was de oudste zoon van landbouwer Franciscus LOOMANS  (°Rijkevorsel 21-01-1859) en Catharina DANEELS (°Beerse 08-04-1861/+Beerse 30-04-1921). De ouders huwden in Beerse waar ze allebei woonden, op 11 mei 1887. Voor ze huwde was Catharina ook landbouwster, maar daarna oefende ze geen beroep meer uit. In het gezin dat in Beerse in het gehucht het Heilaer ging wonen, werden acht kinderen geboren: Elisabeth Philomena (°01-09-1887/+Beers 21-10-1887, slechts 50 dagen oud), Joannes Franciscus (°18-02-1889), Ludovicus Cornelius (°04-03-1892), Augustinus Leopold (°19-12-1894), Maria Paulina (°30-07-1897), Petrus Joseph (°01-03-1900), Constantinus Julius (°02-08-1902) en Juliana Rosalia (°15-03-1906).

Joannes Franciscus LOOMANS was voor de oorlog uitbrak ongehuwd en landbouwer van beroep. Hij woonde bij zijn ouders in Beerse in het gehucht Heilaer, nr. 71.

Na de oorlog, in 1937, woont vader Franciscus LOOMANS op de Vossebrugstraat, nr. 5 in Beerse. August L. LOOMANS die oud-strijder is van 1914-1918 woont dan op de Ridderstraat, nr. 37 in Turnhout. Hij overleeft de oorlog en staat als vuurkruiser in het Guldenboek der Vuurkaart vermeld met 6 frontstrepen en 1 kwetsuurstreep (boek 37-38, p. 179).  

Joannes Franciscus LOOMANS was van de lichting 1909, maar waarschijnlijk vrijgesteld van legerdienst omdat hij de eerst opgeroepene was van een familie met nog zes jongere broers en zussen. Op 4 augustus 1914 meldt hij zich als oorlogsvrijwilliger en wordt meteen voor 2 maanden en 12 dagen naar een C.I. (Centre d’Instruction) gestuurd om de basisopleiding tot infanterist te krijgen. Hij behoort daar tot het 5de vrijwilligerscorps, 5deCompagnie; waar precies hij dat opleidingskamp volgde, was niet te achterhalen, ergens in Normandië of Bretagne in Frankrijk.

Op 10 oktober 1914 zit zijn opleiding erop en wordt hij toegevoegd aan het 11de Linieregiment. Hij krijgt er het stamnummer 111/63229. Het 11de Linie is onderdeel van de 11de gemengde brigade en strijdt in de 3de Legerdivisie. Joannes Franciscus LOOMANS behoort daar als soldaat 2de klas tot het 2de bataljon, 4de (of 8ste) compagnie en strijdt gedurende 7 maanden en 17 dagen aan het front, tussen Diksmuide en Veurne, aan beide zijden van de IJzer.

Op 28 of 29 mei 1915, tijdens het gevecht te Lampernisse, wordt Joannes dodelijk gewond en overgebracht naar het hulphospitaal Sint-Jansmolen op 29 mei 1915. De ‘Voorpost Sint-Jansmolen’ hangt af van ‘L’Océan’ in De Panne en bevindt zich bij de weg Diksmuide-Pervijze, ongeveer 1 km van de loopgraven met als enige bescherming het grote Rode Kruis op het dak van de tent. De chirurgische post bestaat uit 4 vrachtwagens verbonden door een grote tent, elektrisch verwarmd en met een complete medische uitrusting. In een vijfde vrachtwagen wordt er geopereerd.

Daar overlijdt hij aan zijn verwondingen op 29 (volgens andere bronnen op 30) mei 1915.

Hij wordt begraven op het kerkhof van Eggewaartskapelle, een klein polderdorpje, nu deelgemeente van Veurne, in graf nr. 87. De rechtbank van 1ste aanleg te Veurne doet op 22-07-1921 uitspraak over zijn overlijden en de overlijdensakte wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van Lampernisse. Op 26 januari 1921 worden zijn stoffelijke resten overgebracht naar de gemeentelijke begraafplaats van zijn geboortedorp Beerse. Dat graf werd inmiddels verwijderd.

Zijn vader, Franciscus LOOMANS vraagt op 26-11-1920 in Beerse de Strijdersbegiftiging aan op basis van de verdiensten van zijn zoon. Op 10-08-1921 heeft het Ministerie van Landsverdediging de berekening klaar: Voor de frontdienst van 9 maanden en 27 dagen, afgerond 10 maanden hebben de nabestaanden recht op 750 frank. Daarvan wordt nog 300 frank familiebegiftiging afgetrokken, zodat er 450 frank overblijft.

Omdat Joannes Franciscus LOOMANS geen volledig jaar in frontdienst is geweest, heeft hij geen recht op frontstrepen. Hij wordt wel postuum nog geëerd met de eretekens van ‘Ridder in de Orde van Leopold II met palm’ (KB 20-04-1917) en ‘Oorlogskruis met palm’ (KB 05-05-1917) die zijn vader op 29-10-1921 in Beerse in ontvangst kan nemen.

Op 2 december 1937 doet vader LOOMANS een aanvraag om het Vuurkruis te verlenen aan zijn zoon Joannes August. Dit ereteken wordt Joannes August LOOMANS toegekend bij KB van 21-07-1938. Hij is niet vermeld in het Guldenboek der Vuurkaart.

In Stuivekenskerke staat een gedenksteen voor het 11de Linieregiment.