Maes Nicolaas Jozef

Maes Nicolaas Jozef

Naam: Maes Nicolaas Jozef

Geboren te: Arendonk

Geboren op: 1882-06-25

Overleden te: Harderwijk

Overleden op: 1918-11-14

Burgerlijke stand: gehuwd met Maria Josephina Peeters

Laatst gekend adres: Gulden Sporenlei nr. 91 te Turnhout

Beroep: stationsbeambte/sigarenmaker en -verkoper

Nicolaas Jozef (of: Jozef Nicolaas) MAES was een zoon van Benedictus MAES (°Arendonk 26-02-1837) en Joanna Elisabeth HEYMANS (°Arendonk 26-02-1843). De ouders waren in Arendonk gehuwd op 21-09-1867. Benedictus was kousenmaker van beroep en analfabeet. Joanna Elisabeth was voor haar huwelijk werkvrouw, zij kon wel schrijven, maar beoefende na haar huwelijk geen beroep meer. In het gezin werden een aantal kinderen geboren, waaronder Petrus Josephus (°11-12-1867), Maria Catharina (°04-04-1870), Maria Joanna Elisabeth (°12-01-1872, +Arendonk 14-05-1876), Joannes Baptista (°06-08-1875) en Nicolaas Jozef (°25-06-1882), allen in Arendonk. De oudste kinderen in het gehucht Wampenberg, na 1876 in het gehucht den Heikant.
Nicolaas Jozef MAES huwt in Turnhout op 3 juni 1912 met Maria Josephina PEETERS (°Turnhout 12-12-1877/+Weelde Statie 20-04-1952). Zijn beroep is dan ‘statie-beambte’ en hij woont in Hoboken; Maria Josephina is dienstmeid en woont in Turnhout. Ze krijgen twee kinderen: Jos MAES (°Hoboken 13-03-1913/+Turnhout 11-09-1978) en Maria Anna Catharina MAES (°Turnhout 09-02-1915/+Zolder 27-11-1993). Maria Anna Catharina wordt geboren terwijl haar vader ‘afwezig’ is, d.w.z. dat hij naar de oorlog is. De moeder werkt in die tijd als arbeidster. Het gezin woont op de Gulden Sporenlei nr. 91 te Turnhout. Nicolaas Jozef MAES is voor de oorlog stationsbeambte (ook nog op de geboorteakte van zijn dochtertje), volgens andere documenten zou hij sigarenmaker en -verkoper van beroep zijn.
De weduwe hertrouwde met arbeider Jacobus FRIJTERS (°Baarle-Nassau 26-04-1859/+Weelde Statie 12-11-1929). Hij was weduwenaar van Maria Philomena SIPS (+Weelde Statie 09-11-1912) waarmee hij op 13-01-1883 te Baarle-Nassau gehuwd was en had met haar al een aantal kinderen die allemaal in Baarle-Nassau geboren waren: Henricus Cornelis (°07-11-1883), Johannes Baptista (°16-09-1885), Adriaan August (°10-07-1887), Josephina Elisabeth (°16-04-1889), Antonetta Catharina (°20-04-1891) en Maria Louisa (°30-08-1895).

Nicolaas Jozef MAES was van de lichting 1902 en trad op 1 januari 1902 in dienst bij het Belgische Leger. Hij droeg het stamnummer 102/51967 en was soldaat 1ste klas in het 2de Linieregiment 6de Bataljon/1ste of 2de Compagnie.
Op 1 augustus 1914 tijdens de mobilisatie werd het 2de linieregiment, dat in Gent gelegerd was, gesplitst in het 2de en 22ste linieregiment. Met een groep artillerie vormden deze 2 regimenten de 2de gemengde brigade bij de 1ste Legerdivisie en nam stelling aan de Gete. Toen Antwerpen door de Duitse troepen was ingenomen, moesten de vaderlandse troepen terugtrekken tot achter de IJzer. Sommige soldaten geraakten zelfs niet meer over de Schelde en werden over de Nederlands-Belgische grens gedreven. Het is niet te achterhalen wanneer Nicolaas Jozef MAES de Nederlandse grens overstak, waarschijnlijk voor die afgesloten werd door de dodendraad. Na hun grensovergang werden die Belgische soldaten in Nederlandse kampen geïnterneerd. Nicolaas Jozef kwam in Harderwijk terecht. Harderwijk ligt in Gelderland, wel 180 km van Turnhout verwijderd. Na anderhalf jaar kampleven kregen ze wat vrijheid. Vanaf 1916 konden de Belgisch geïnterneerden het strikte kampleven vaarwel zeggen, maar ze bleven onder controle en werden hoofdzakelijk bij landbouwers in Nederland uitbesteed.
In 1918, het laatste en ellendigste jaar van de Eerste Wereldoorlog, werd de wereld getroffen door een vreselijke pandemie: de Spaanse griep. Nooit eerder stierven zoveel mensen op zo’n korte tijd. De griep eiste binnen vier maanden meer mensenlevens dan de oorlog in vier jaar. Er stierven meer militairen in bed door griep dan door het oorlogsgeweld in de loopgraven. De griep kende in 1918 twee golven. De eerste in het voorjaar was een milde griep, de mensen waren een paar dagen ziek, maar er vielen weinig doden. De tweede golf echter, in het najaar, was niet alleen zeer besmettelijk, maar ook erg dodelijk, vooral voor jonge mensen. De patiënten werden direct doodziek. De longen liepen vol met vloeistof en konden daardoor niet meer genoeg zuurstof opnemen. Ademhalen werd steeds moeilijker en het zuurstofgebrek kleurde het bloed, het gezicht en de lippen donkerblauw. Na een paar dagen, soms al na een paar uren, overleed de zieke. Hij verdronk als het ware. Deze verschrikkelijke ziekte kostte ook Nicolaas Jozef MAES het leven. Hij bezweek op 14 november 1918 in het militair hospitaal te Harderwijk.
Hij werd op 18 november 1918 om 10 u. begraven op de gemeentelijke begraafplaats Oostergaarde in Harderwijk, waar ook 35 andere Belgische militairen begraven waren aan het einde van de Eerste wereldoorlog. Na overleg tussen de Belgische regering, de Nederlandse Oorlogsgravenstichting en de gemeente Harderwijk is er in 1960 voor gekozen om de militairen die elders in Nederland begraven lagen naar Harderwijk over te brengen. Nu liggen op het Belgisch ereperk vrijwel alle Belgische soldaten die tijdens hun internering in Nederland zijn overleden en niet gerepatrieerd zijn, 349 in totaal. Het stoffelijk overschot van Nicolaas Jozef MAES bevindt zich nu in vak A rij 1 graf nr 7.


Rijksarchief van België (voor zover online beschikbaar)
Geneanet
https://www.wardeadregister.be/nl/content/maes-15
http://files.warveterans.be/pdf/A40/20827.PDF
https://database.namenlijst.be/publicsearch/#/person/_id=603EFD45-297B-11D2-B12B-BE2CDE1F7030
http://heemkunde-archief.nl/_docs/De%20drie%20Goddelijke%20Deugden/Jaargang%201998/juni%201998.pdf
https://jeangustaveschoup.wordpress.com/tag/kamp-harderwijk/
https://www.pinterest.com/pin/27092035233762402/?lp=true
http://www.wereldoorlog1418.nl/spaanse%20griep/
http://www.wereldoorlog1418.nl/herinneringen-vluchtelingen/#08
https://oorlogsgravenstichting.nl/begraafplaats/11525/belgisch-ereveld-te-harderwijk/M#personen