Melis Cornelius

Melis Cornelius

Naam: Melis Cornelius

Geboren te: Turnhout

Geboren op: 2018-09-04

Overleden te: Haacht

Overleden op: 1914-08-26

Burgerlijke stand: Alleenstaand

Laatst gekend adres: Turnhout, Paterstraat 260

Beroep: Timmerman

Zoon van: –Aloysius Melis ° 8 oktober 1855

                  -Anna Catharina Lenaerts  °25 december 1856

Kinderen uit dit huwelijk:

1 Maria Elisabeth Melis °2 augustus 1885

2 Maria Joanna Melis °26 augustus 1886

3 Anne Marie Elisabeth Melis °7 juli 1887

4 Cornelius Alphonsus Melis °7 september 1888

5 Franciscus Melis °31 augustus 1890

6 Maria Leonia Hortensia Melis °15 augustus 1893

7 Cloetta Maria Augusta Melis °16 mei 1895

Andere gegevens:

Corneel was nog niet getrouwd toen hij werd opgeroepen om deel te nemen aan de oorlog.

Persoonsbeschrijving : Cornelius Melis had een lichaamslengte van 1,69 meter

Datum indiensttreding:

Cornelius was in dienst getreden in 1908 als dienstplichtige. Hij werd op 1 augustus 1914 opgeroepen als milicien. Hij was 20 jaar toen hij in het leger trad als milicien. 

Stamnummer:

Zijn stamnummer was 54526. 

Graad:
Cornelius was soldaat 2de klas van de 5de linie. 

Regiment:

Cornelius maakte deel uit van het 5de regiment. 

Verloop militaire loopbaan:

Zijn militaire loopbaan begon op het moment dat hij 20 jaar werd. Dit was in het jaar 1908. Hij werd toen opgeroepen om in legerdienst te treden en eerst zijn 6 maanden durende opleiding te volgen. Op 1 augustus 1914 moest hij daadwerkelijk naar het front om de oprukkende vijand tegen te houden. Helaas sneuvelde hij op de nacht van 25 op 26 augustus 1914.

Onderscheidingen:

Hij behaalde geen onderscheidingen in zijn korte loopbaan bij het leger. Na zijn overlijden ontvingen zijn ouders het oorlogskruis zonder palm en Ridder in Leopold II orde met palm. 

Gevechten waaraan deelgenomen.

Omdat Corneel vrij vroeg gesneuveld is, heeft hij weinig grote veldslagen meegemaakt. Hij sneuvelde te Haacht.

Andere gegevens:

 

Aantal  frontstrepen : Omdat Cornelius Melis slechts 26 dagen aan het front overleefde, kreeg hij geen frontstrepen toegeschreven.

Op 14 november 1920 vraagt zijn vader de vergoeding van het Strijdersfonds aan.

 Op 14 november 1920 berekent het ministerie van defensie het bedrag voor het Strijdersfonds. Voor de 26 dagen aan het front hadden zijn nabestaanden recht op 26 frank strijdersbegiftiging. Omdat hiervan 300 frank familiebegiftiging wordt afgetrokken, hebben de nabestaanden nog recht op 0 frank.