Mertens Guilliaume (Wilhelm)

Mertens Guilliaume (Wilhelm)

Naam: Mertens Guilliaume (Wilhelm)

Geboren te: Weelde

Geboren op: 1891-12-16

Overleden te: Steenstraete

Overleden op: 1916-06-20

Burgerlijke stand: gehuwd

Laatst gekend adres: Ravels(Weelde), Weelde dorp

Beroep: Landbouwer

Zoon van      Jean  Baptiste Mertens  (Nederlander)

en                   Adrienne Maria Peeters

Woonde voor de oorlog in Weelde dorp  en beroep was landbouwer.

Gehuwd met    Johanna Maria De Kort  

We zien dat Johanna  De Kort,  de weduwe van Wilhelmus Mertens ,  dienstmeid was bij de kinderen Timmermans  wonende te Poppel   (Maerle )

Laatste begraafplaats :  Westvleteren  (graf 1061-1) 

Militaire loopbaan:

7° Linie  2° bataljon 8° Cie 

graad:  soldaat  Milicien lichting 1911

Stamnummer   :   107/ 572321

Evenals de dorpsgenoot Joseph Nuyts was ook hij in het 7° linie ingekwartierd en sneuvelde  in Steenstraete.

 

Het 7° Linie regiment had zijn hoofdkwartier in Antwerpen en heeft aan verschillende veldslagen in WO 1 deelgenomen o.a. te Leuven, Aarschot  en ook aan de Slag aan de IJzer.

Op 20 jan 1916 nemen ze ook deel aan de slag van Steenstraete waar op 22 april de eerste gasaanval  wordt uitgevoerd door het Duitse leger.  Enkele weken na zijn dorpsgenoot zal ook Wilhelm Mertens sneuvelen in Steenstraete. Steenstraete is een dorpje in de omgeving van Ieper en telde  toen een 8-tal boerderijen.

 

Op 2 mei 1911 ingeschreven in de lichting milities 1911 en op 2 oct  1911 in actieve dienst getreden

6 mei 1913 met verlof naar Weelde  Heggestraat 7

28 maart 1914 terug onder de wapens geroepen en op

10 april 1914 in verlof  gestuurd naar Weelde Heggestraat 7

30 juli 1914 terug onder de wapens geroepen.

20 juni 1916 gesneuveld te Steenstraete

Details van de oorlogsjaren zijn niet gekend, enkel  een bevestiging van het sneuvelen van soldaat Mertens en dat hij begraven werd op de begraafplaats van Reninghe op  21 juni 1916  (graf N° 197) en later herbegraven in Westvleteren  ( graf 1061-01)

In zijn militaire fiche  vinden we  de namen de ouders en enkele persoonlijke gegevens:

Lende omtrek van 66.5 cm  beroep  landbouwknecht

Rond gezicht ,  blauwe ogen,  rosse haar en blonde wenkbrauwen

De soldaat Mertens heeft deelgenomen  aan de slag van de IJzer van 14 aug tot 31 oct 1914.

 

Gegevens van het Strijdersfonds.

De volledige tijd van 1 jaar,  10 maanden en 19 dagen worden erkend als  periode aan het front

en er werden hem  2 frontstrepen toegekend.          
Dit is 1725 Fr (23 x 75 Fr) – 300 Fr = 1425 Fr

Bevestiging van de ontvangst van het ereteken  “Oorlogskruis met palm” door de weduwe  Johanna De Kort

 

Eretekens:

Het “Ridderkruis in de Leopold II orde met palm” verleend  (15 sep 1917).

Het oorlogskruis met Palm.

Postuum het IJzer kruis   (20 maart 1924)

2 Frontstrepen.