Meulemans Joannes Franciscus

Meulemans Joannes Franciscus

Naam: Meulemans Joannes Franciscus

Geboren te: Arendonk

Geboren op: 1887-08-26

Overleden te: Kaaskerke

Overleden op: 1916-02-23

Burgerlijke stand: gehuwd met Suzanna Norbertina Van Dyck

Laatst gekend adres: Arendonk, Beirendonck, nr. 1

Beroep: landbouwer

Joannes Franciscus MEULEMANS was een zoon van Adrianus Benedictus MEULEMANS (°Arendonk 06-08-1854/+Arendonk 07-05-1938) en Maria Josephina VAN DYCK (°Poppel 28-08-1865/+Arendonk 10-09-1945). De ouders waren in Arendonk gehuwd op 24 mei 1886.

Adriaan Benedictus was weduwnaar. Op 9 juni 1877 was hij, ook in Arendonk, gehuwd met Suzanna Norbertina VAN DYCK (°Westmeerbeek 22-10-1855), een oudere zus van Maria Josephina. In dit landbouwersgezin dat in het gehucht Beirendonck in Arendonk woonde, waren reeds vijf kinderen geboren: Maria Christina (°20-10-1877), Franciscus Ludovicus (°02-06-1879), Joanna Lucia (°11-05-1881/+Arendonk  28-02-1904), Carolus (°15-02-1883) en Antonia Amelia (°28-05-1885/+Arendonk  14-09-1885). Suzanna Norbertina overleed in Arendonk op 9 augustus 1885, slechts 29 jaar oud.

Om met Adrianus Benedictus MEULEMANS, haar schoonbroer, te kunnen trouwen heeft Maria Josephina VAN DYCK een dispensatie nodig die gegeven wordt in het Vredegerecht van het kanton Arendonk op 21-05-1886, en geregistreerd wordt te Turnhout op 22-05-1886. Maria Josephina is voor haar huwelijk dienstmeid in Arendonk. Het gezin blijft in Arendonk in het gehucht Beirendonck wonen en daar worden nog negen kinderen geboren: Joannes Franciscus (°26-08-1887), Philomena Sidonia (°03-03-1890), Leo Ludovicus (°13-10-1891), Joanna Laurentia (°11-01-1894), Wilhelmus Josephus (°27-01-1896), Eduardus Ludovicus (°06-05-1898), Augustinus Josephus (°15-12-1901), Norbertina Sidonia (°20-04-1904) en Joannes Josephus  (°22-11-1907).

Joannes Franciscus/ Jan Frans MEULEMANS die landbouwer van beroep is, huwt in Arendonk op 8 oktober 1910 met landbouwster Maria Constantia/Constance PEETERS (°Retie 14-01-1891). Hij heeft voor zijn huwelijk reeds aan zijn nationale militieverplichtingen voldaan. Er is al een kind: Maria Anna PEETERS (°Arendonk, in het gehucht Beirendonck, 12-05-1909). In de huwelijksakte wordt zij erkend en gewettigd en gaat vanaf dan door het leven als Maria Anna MEULEMANS. Na het huwelijk zijn er nog vijf geboortes, alle in Beirendonck: Adriaan Jan (°17-04-1911/+Arendonk 11-02-1912), Pieter Jozef (°20-10-1912), Anna Elisabeth (°24-12-1913/+Arendonk voor 1920), Julia Laurentia (°1914/+Arendonk 16-09-1914) en Maria Christina Jeanetta (°13-01-1915).

In 1920 zijn er nog maar drie van zijn kinderen in leven, blijkt uit de aanvraag die weduwe Meulemans-Peeters doet bij het fonds voor oud-strijders. Zij woont dan op de Kerkstraat nr. 105 te Arendonk. Constance PEETERS overlijdt te Turnhout, in het Sint-Elisabethziekenhuis op 19 september 1972, 81 jaar oud.

Ook Maria Christina, de halfzus van Jan Frans, verliest tijdens de eerste wereldoorlog haar echtgenoot, Jan Baptist SEGERS (°Arendonk 14-12-1879/+Lier 01-10-1914) en blijft met twee kleine kinderen achter. Zij overlijdt in Arendonk op 26 februari 1919. Haar broer Carolus/Karel wordt dan voogd van haar kinderen.  

Jan Frans MEULEMANS was van de lichting 1907 en trok als loteling het nummer 79. Hij wordt in 1907 bij het Belgische leger ingelijfd en is, als hij huwt in 1910, in onbepaald verlof.

Bij de algemene mobilisatie op 1 augustus 1914 wordt hij weder opgeroepen en vervoegt als soldaat 2de klas zijn regiment, het 8ste Linie. Hij heeft het stamnummer 108/52800. Hij wordt in het begin van de oorlog ingedeeld bij het 1ste bataljon, 1ste compagnie. In zijn militair dossier is op bepaalde documenten sprake van hem als ‘korporaal’, ook is één keer vermeld dat hij behoort tot het 28ste Linieregiment, zonder verdere details.

Het 8ste linie dat zijn standplaats heeft in Laken, zal in de 4de Legerdivisie met hoofdkwartier in Namen, strijden en vertrekt op 3 augustus per spoor naar Rhisnes. Daar wordt het regiment ontdubbeld tot het 8ste en 28ste Linie en maakt deel uit van de 8ste gemengde brigade. Het neemt eerst deel aan de verdediging van de versterkte vesting Namen, met als hoogtepunt de strijd op 21, 22 en 23 augustus. Ze lijden daar zware verliezen en moeten de aftocht blazen. Het 8ste en 28ste Linie worden noodgedwongen weer samengesmolten tot het 8ste Linie met 3 bataljons. Ze vechten dan in Dendermonde en van daaruit trekken ze naar de IJzer waar ze vooral in Tervate hevig strijd voeren.

In de stabilisatieperiode die na 30 oktober 1914 volgt, krijgt de 4de Legerdivisie de sector tussen Pervijze en Oostkerke toegewezen. Afwisselend heeft een regiment de wacht, is een regiment van piket te Roesdamme of heeft het rust te Eggewaartskapelle. Het 8ste Linie bezet achtereenvolgens de sectoren Nieuwpoort (van 22 december 1914 tot 10 maart 1915), Ramskapelle (van 26 maart 1915 tot 18 oktober 1915), Diksmuide (van 2 december 1915 tot 10 mei 1916),…

Half februari 1916 bevindt Jan Frans MEULEMANS zich met zijn eenheid in de sector Kaaskerke-Diksmuide. Kaaskerke is een klein dorpje, nu deelgemeente van Diksmuide, vlak bij de ‘Dodengang’. Deze plaats is heel dicht bij de Duitse frontlijn. De ploeg waartoe Jan Frans behoort, heeft de opdracht gekregen in de nacht van 22 op 23 februari 1916 werken uit te voeren bij de IJzerdijk. Tijdens die werken krijgt Jan Frans een geweerkogel in de linkerdij. Hij wordt nog naar de hulppost (‘Ambulance’) van de 4de Legerdivisie te Kaaskerke overgebracht, maar op 23 februari 1916 om 20 u. overlijdt hij aan zijn verwondingen. Hij werd maar 28 jaar oud.

Hij wordt begraven op de militaire begraafplaats van Adinkerke op de Heldenweg in het graf nr. 963. Op 19 februari 1925 vindt daar een hergroepering plaats en krijgt hij op de Belgische militaire begraafplaats aldaar het graf nr. 316.

De rechtbank doet uitspraak over zijn overlijden op 8 augustus 1924 en zijn overlijdensakte wordt op 24 januari 1925 bijgeschreven in de akten van de Burgerlijke stand van de gemeente Arendonk.

Jan Frans MEULEMANS was van 1 augustus 1914 tot 23 februari 1916 in frontdienst en heeft dus recht op 2 frontstrepen.

Op 27 november 1920 vraagt zijn weduwe, Constance PEETERS, bij het Strijdersfonds te Arendonk de strijdersbegiftiging van haar overleden man aan. Ze verklaart nog geen familiebegiftiging ontvangen te hebben. Op 21 oktober 1922 is het Ministerie van Landsverdediging klaar met de berekening : Voor de 19 maanden frontdienst van Jan Frans MEULEMANS hebben de nabestaanden recht op 1425 frank, waarvan de 300 frank familiebegiftiging nog afgetrokken wordt, blijft: 1125 frank. Heel verwarrend is dat hiervan nog 800 frank afgetrokken wordt, zodat slechts 325 frank overblijft, terwijl er ook een document van het Arrondissement Turnhout – gemeente Arendonk in het militair dossier zit, waarop een som van 800 frank wordt voorgesteld én toegekend aan de weduwe. (?)

Jan Frans MEULEMANS krijgt postuum nog verschillende eretekens toegekend: Ridder in de Orde van Leopold II met palm (K.B. 20-04-1917), Oorlogskruis met palm (K.B. 20-04-1917; op 10-10-1921 in  ontvangst genomen door zijn vader in Retie (d.i. wel eigenaardig of fout, hij woont in Arendonk), de IJzermedaille (K.B. 20-03-1923;  op 30-04-1925 in ontvangst genomen door zijn weduwe te Arendonk). Hij krijgt ook de Overwinningsmedaille (die werd toegekend aan al wie dienst deed tussen 1 augustus 1914 en 11 november 1918) en de IJzermedaille (deze werd toegekend aan militairen die tussen 17 en 31 oktober 1914 in de gevechten aan de IJzer betrokken waren) en de Herinneringsmedaille (toegekend aan al wie dienst deed tussen 1 augustus 1914 en 11 november 1918).

In Stuivekenskerke hangt aan de voorgevel van de Sint-Pieterskerk een gedenkplaat voor het 8ste Linieregiment.