Meuris Pierre (Petrus)

Meuris Pierre (Petrus)

Naam: Meuris Pierre (Petrus)

Geboren te: Westmeerbeek

Geboren op: 1895-02-01

Overleden te: De Panne

Overleden op: 1918-05-28

Burgerlijke stand: ongehuwd

Laatst gekend adres: Ravels(Weelde), Weelde

Beroep: Beroepsmilitair

De Zoon van  :   Franciscus Leopold Meuris

en                       Van de Kerkhoven Marie Josephina

 

De moeder was intussen weduwe en hertrouwd  met  Marten  Pharamond Clé, beroep winkelier.

en woonde in Weelde  Grote Baan nr. 28

Volgens de akte van het vredegerecht zien we dat hij nog een broer heeft nl.

August Alfons,  landbouwer te Weelde

en de halfbroers en halfzusters,  die minderjarig zijn,

Achilles-Maria Clé,  Maria Clement,  Jozef Maria, Carolien Josephus allen wonende te Weelde.

Laatste begraafplaats  :   De Panne  Kerkstraat graf B-24    

Militair dossier:

Soldaat 2 klas beroepsmilitair 1915

1° regiment Grenadiers.

1° groepering T.A.G / 19° Cie

Stamnummer    6928/51382

Aan de hand van de gegevens van het Strijdersfonds weten we dat hij in juli 1914 in dienst is getreden bij de Grenadiers in Nijvel.

Hij was klaroen in het regiment.              

De militaire loopbaan geeft aan  dat hij 6 frontstrepen heeft ontvangen en zijn loopbaan was:

1 aug 1914:  aanwezig in de depot van de divisie en naar Mechelen gestuurd  voor opleidingen tot 19 okt 1914.

10 jan 1915: aanwezig in het 3° regiment van de Grenadiers

10 maart 1915: opgenomen in het militair ziekenhuis voor een ziekte opgelopen aan het front in dienstverband en hiervoor een frontstreep gekregen.

11 april 1915: het ziekenhuis verlaten en doorverwezen naar zijn eenheid  voor een “zittende” functie om medische reden.

8 mei 1915: Vertrokken vanuit England (divisiedepot) voor aanduiding nieuwe functie om medische redenen.

19 mei 1915: Aanwezig  in “de groep van Belgen in La Havre”.

1 maart 1916: zonder soldij, maar met salaris  (hij was beroeps militair).

8 mei  1916: terug in het soldijsysteem en gedetacheerd naar de depot van St. Omai Capelle.

16 mei 1916: aanwezig bij de Kantonnier Genietroepen  in België

28 mei 1918: gesneuveld op het slagveld

Hij is overleden in het militair veldhospitaal   “l’ Océan” van De Panne op 28 mei 1918

Doodsoorzaak:  verwondingen (obusscherf) op 28 mei 1918

1° begraafplaats:    De Panne ( “Duinhoek “  graf nr 2/3, 29 mei 1918 (9u30)

2° begraafplaats:    De Panne  Kerkstraat graf B-24    

Afrekening van de vergoeding     

 1 aug 1914 tot 15 oct  1914     (2 maand en 15 dagen aan het front)

 16 oct 1914 tot 9 jan 1915       (2 maand en 25 dagen achter het front)

 10 jan 1915 tot 10 april 1915   (2 maand en 32 dagen aan het front)

 11 april 1915 tot 10 oct 1915    (6 maand aan het front)

 11 oct 1915 tot 15 mei 1916      (6 maand en 35 dagen achter het front)

 16 mei 1916 tot 28 mei 1918       (23 maand en 44 dagen aan het front)

Hiervoor werd een vergoeding toekend van  2950 Fr   
(2850 Fr (38 x 75) en 400Fr (8x 50) -300Fr gezinsvergoeding)

Verder  zien we dat hij geen veroordelingen heeft opgelopen maar de begiftiging van 300 Fr niet heeft ontvangen.

Verslag van de vrederechter van het kanton Arendonk .

De moeder Maria Josephina  Van Kerkhoven  is als enige erfgename herkend.

Pierre (Petrus) had als beroep landbouwer vooraleer  in hij in het leger ging.

 

Eretekens :

 6 Frontstrepen

Het “Ridderkruis in de Leopold II orde” heeft hij wel ontvangen. 
Vraag of hij deelgenomen had aan de “Slag van de IJzer” was negatief
Men weet niet of hij het “oorlogskruis”  heeft ontvangen . 

 

Militair dossier.

https://database.namenlijst.be