MICHIELS Adrianus Josephus

MICHIELS Adrianus Josephus

Naam: MICHIELS Adrianus Josephus

Geboren te: Herselt

Geboren op: 1889-06-11

Overleden te: Brugge

Overleden op: 1918-11-13

Burgerlijke stand: Ongehuwd

Laatst gekend adres: Geel, Oosterlo 82

Beroep: Landbouwer

Burgerlijke stand

Zoon van Joannes Baptista Carolus (°Herselt) en Melanie Van den Brande

Laatst gekend adres

Geel, Oosterlo 82 .

Hij is sinds januari 1913 woonachtig te Geel.

Beroep vóór de oorlog

Landbouwer

Datum van overlijden

13 november 1918 om 16:00 uur

Plaats van overlijden

Brugge, Sint Michiels hospitaal

Begraafplaats

 

1ste begraafplaats :Brugge graf nr 473

2de begraafplaats: Steenbrugge, Kleine Kerkhofstraat, militaire begraafplaats nr 196

Andere gegevens

Ongehuwd , 1,755 meter groot. Dorpsnaam Jef van den braawer.

Datum indiensttreding

6 april 1909

 

Stamnummer

16913

 

Graad

Soldaat 2de klasse mil 1909

 

Regiment

2de regiment zware Artillerie / 2de Groep / 1ste Batterij

 

Militaire loopbaan

 

6 april 1909:ingelijfd bij de artillerie van de vesting Antwerpen (PFA). Zijn lotnummer is 47.

 1 oktober 1909: in actieve dienst

Tijdens zijn legerdienst krijgt hij twee maanden verlof. Vermoedelijk om thuis te helpen met de oogst.

 30 september 1911: met onbepaald verlof.

1 augustus 1914: gemobiliseerd bij de stelling Antwerpen (PFA) 12de Batterij in Duffel

10 oktober 1914: in onderhoud in het depot van Ardres (F)

23 september 1915: overgeplaatst naar het regiment zware artillerie ( R.A.L. – Régiment Artillerie Lourdes)

2 januari 1917: overgeplaatst naar het 2de regiment zware artillerie ( 2e R.A.L. – Régiment Artillerie Lourdes)

Het regiment zware artillerie wordt pas op 23 september 1915 opgericht. Op 22 januari 1916 krijgt het haar definitieve organisatie (vier groepen, een speciale batterij en een automobiele sectie van één kanon 75mmAA). Na juli 1916 komt er een vijfde groep bij.
Op 2 januari 1917 wordt  de brigade zware artillerie opgericht, bestaande uit het 1ste RAL en 2de RAL .

5 februari 1918: overgeplaatst naar 2 R.A.L

14 september 1918: in onderhoud bij het 12de regiment artillerie

8 november 1918: wegens ziekte overgebracht naar hospitaal te Brugge

13 november 1918: overlijdt. De overlijdensakte vermeldt als doodsoorzaak bronchopneumonie ten gevolge van griep

 

Onderscheidingen

Herdenkingsmedaille en overwinningsmedaille (25 april 1922)

 

Gevechten waaraan deelgenomen

Geen informatie

 

Andere gegevens

 

Zeven frontstrepen

In het militair personeelsdossier bevindt zich een schrijven van vader Jan Baptist Michiels waarin hij om hem op den rechten weg te helpen aangaande de achterstal van solde, van wege mijn kind, waaraan ik denk recht te hebben. Het schrijven is gedateerd 24 maart 1920. De geadresseerde staat niet vermeld.

Op 8 november 1920 vraagt vader Jan Baptist Michiels  de vergoeding van het strijdersfonds aan.

Op 24 maart 1922 berekent het ministerie van defensie het bedrag. Voor de 52 maanden aan het front heeft hij recht op 3.900 frank strijdersbegiftiging. Omdat hiervan 300 frank familiebegiftiging wordt afgetrokken, hebben de nabestaanden na de oorlog nog recht op 3.600 frank.

 

DGHR-Notariaat Evere, Militair personeelsdossier

Stadsarchief Geel, Register der militairen met bepaald verlof en met onbepaald verlof in de gemeente. Klasse van 1909

Stadsarchief Geel, gegevens burgerlijke stand 1910.

Stadsarchief Geel, collectie bidprentjes Geels Geschiedkundig Genootschap. 

SWOLFS, 1995

 ‘Geschiedenis der regimenten’ in Guldenboek der vuurkaart, http://www.tenboome.webruimtehosting.net/guldenboek/Guldenboekprojecttotaal/legeronderdelen.htm