Moers Petrus Johannes Josephus

Moers Petrus Johannes Josephus

Naam: Moers Petrus Johannes Josephus

Geboren te: Turnhout

Geboren op: 1896-06-14

Overleden te: Hoogstade

Overleden op: 1918-08-30

Burgerlijke stand: Ongehuwd

Laatst gekend adres: Turnhout, Herentalsstraat 19

Beroep: student

Zoon van …
Adrianus Carolus Moers en Maria Henrica Arduwie.

Kinderen uit dit huwelijk:
1. Ludovicus Philippus Moers.
2. Petrus Johannes Josephus Moers.

De vader van Moers is op jonge leeftijd gestorven. Hij was slechts 36 jaar. Zijn vader is geboren op 26 september 1867 en gestorven op 11 januari 1903. 

Maria Cornelia Crols, De grootmoeder van Jozef Moers (de moeder van Maria Henrica Arduwie) is op een gegeven moment bij het gezin ingetrokken. 

 

Datum indienststreding: 
Jozef Moers is op 21 september 1914 in diensttreding gegaan.

Stamboeknummer:
Het stamboeknummer van Jozef Moers is 60350.

Graad: 
Hij was een soldaat.

Regiment: 
Jozef Moers behoorde tot de 1ste divisie, de 2de linie, het 3de bataljon en het 1ste compagnie van het Escadron-Batterie.

Verloop militaire loopbaan:

17 februari 1915: Jozef Moers is begonnen in het 2de regiment linie.
26 juli 1915: Hij is bij de verpleging.
28 augustus 1915: Jozef Moers mocht terug vertrekken naar zijn eenheid.
29 november 1917: Moers Jozef moet naar het CID. Het CID is het opleidingscentrum. CID staat voor centre d’instruction d’infanterie.
10 februari 1918: Hij behoort tot de BRA. De BRA is de brigade.
12 mei 1918: Jozef Moers is terug bij zijn eenheid.
29 augustus 1918: Moers Jozef is gewond geraakt en afgevoerd naar de verzorgingsplaats in Hoogstade.
30 augustus 1918: Petrus Johannes Josephus Moers is gestorven te Hoogstade.

Onderscheidingen:

Jozef Moers heeft volgende onderscheidingen gekregen:
Croix de Guerre (Crg). Dit is het oorlogskruis.
Croix de Chevalier de l’ordre de Leopold II avec palme (Ch.O.L.II). Deze  onderscheiding is het ridderkruis met palm van Leopold II.
De overwinningsmedaille.
De Herinneringsmedaille aan de Oorlog.

Gevechten waaraan deelgenomen:
Jozef Moers is gestorven te Hoogstade. Vermits hij gewond is geraakt in een gevecht dat plaatsvond tussen Merkem en Klerken, is het mogelijk dat hij deelgenomen heeft aan de slag bij Merkem op 17 april 1918. Hier zijn geen bewijzen van in het dossier dat het Stadsarchief in Turnhout bezit, maar ook niet in andere documenten.

Andere gegevens:

Aantal  frontstrepen:
Jozef Moers heeft 8 frontstrepen.

Aanvraag van vergoeding van het strijdersfonds:
De vader van Jozef Moers is gestorven op 11 januari 1903. De moeder van Moers heeft dus de vergoeding van het strijdersfonds aangevraagd. Deze vergoeding heeft ze aangevraagd op 4 februari1920.

Berekening bedrag van het ministerie van defenisie voor het strijdersfonds:
Op 2 maart 1921 heeft het ministerie van defensie het bedrag voor het strijdersfonds berekend.

Recht op strijdersbegiftiging:
Jozef Moers heeft 43 maanden aan het front en 4 maanden achter het front gestaan. Hiervoor heeft hij recht op 3525 frank.

300 frank familiebegiftiging afgetrokken van strijdersbegiftiging:
Nadat de familiebegiftiging is afgetrokken, hebben de nabestaanden hebben nog recht op 3225 frank.

Interessante details
Jozef Moers was vrijwilliger.

De ouders en Jozef Moers hebben in vier verschillende straten gewoond. De redenen hiervoor zijn onbekend. In 1890 stond de Beekstraat nummer 33 vermeld. In 1898 zijn ze vertrokken naar de Otterstraat nummer 190. Hoe lang ze op deze twee adressen hebben gewoond is onbekend. Van 1900 tot 1910 stond er de Victoriestraat nummer 36 vermeld. Op 4 februari 1920 is de moeder in de Herentalsstraat nummer 19 gaan wonen. Jozef Moers was toen al gestorven.

Moers Jozef was student op de school Sint-Victor te Turnhout. Hij was 18 jaar toen hij in het leger ging.

Op dinsdag 1 augustus 1911 heeft Jozef Moers twee prijzen gekregen namelijk ‘un prix de 3me degré’ en ‘un prix d’honneur’.

Moers Jozef zijn naam staat op het monument dat in Sint-Victor hangt (zie media).

Moers Jozef staat ook op het monument in het Sint-Jozefcollege te Turnhout. Op dit monument staat dat het over oud-leerlingen gaat. Dit wilt dus zeggen dat Moers Jozef de eerste jaren van zijn middelbaar onderwijs naar het Sint-Jozefcollege is geweest.

Jozef Moers behoorde tot het 1ste compagnie van het Escadron-Batterie. Het Escadron-Batterie was een kleine tactische eenheid bij de cavalerie (militaire eenheid die zich te paard voortbewoog en vocht) of bij de Koninklijke Marechaussee (politieorganisatie met militaire status).

 

Het internet, Lijst van de gesneuvelde soldaten van Turnhout van de Eerste Wereldoorlog, http://www.taxandriavzw.be/wordpress/?p=500

Het internet, http://www.erfgoedbanknoorderkempen.be/search?search=true&keyword=Gesneuvelden

Het internet, Moers Jozef, http://www.erfgoedbanknoorderkempen.be/erfgoed/3488-moers-jozef

Het internet, Turnhout Onze helden van den wereldoorlog 1914-1818, http://www.erfgoedbanknoorderkempen.be/erfgoed/3752-turnhout-onze-helden-van-denwereldoorlog-1914-1918

Het internet, Graf van soldaat Jozef Moers,
http://www.erfgoedbanknoorderkempen.be/erfgoed/4940-graf-van-soldaat-jozef-moers

Het internet, Moers Petrus Joseph Jean,
http://www.gonewest.be/nl/namenlijst/fiche/E3BD030F-34BF-11D4-AAFC-84335D213948

Het internet, Westvleteren Belgische Militaire Begraafplaats,
http://www.abl1914.be/bwg/westvleteren.htm

Het internet, http://www.begraafplaatsenvleteren.be/

Het internet, Afkortingen in gebruik bij het Belgisch leger 1914-1918, http://www.ablhistoryforum.be/viewtopic.php?f=18&t=292&hilit=afkortingen

Het internet, De overwinningsmedaille 1914-1918, http://users.skynet.be/hendrik/nl/B1-N-Victory.html

Het internet, De Herinneringsmedaille aan de oorlog 1914-1918,
http://users.skynet.be/hendrik/nl/B1-N-Commem.html

Het internet, Eskadron, http://nl.wikipedia.org/wiki/Eskadron

Het internet, Cavalerie, http://nl.wikipedia.org/wiki/Cavalerie

Het internet, Koninklijke Marechaussee, http://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijke_Marechaussee

Het internet, Oorlog 1914-1918 Lijst der gesneuvelden soldaten, http://www.turnhout3d.be/Zegeplaats_2.html

Het Notariaat van het leger in Evere.

Stadsarchief van Turnhout:
Bevolkingsregisters: 1890 tot 1900 folio 1256 en van 1900 tot 1910 boek 7 blad 2710.
Register van de burgerlijke stand.
Militieregister.

Documenten op smartschool.

Opgesteld door: Valentina Pezzoli en Evi Stuyts, SVT