MOLENBERGHS Joannes Baptista

MOLENBERGHS Joannes Baptista

Naam: MOLENBERGHS Joannes Baptista

Geboren te: Geel

Geboren op: 1887-10-09

Overleden te: Klerken (Strovendorp)

Overleden op: 1918-09-28

Burgerlijke stand: Ongehuwd

Laatst gekend adres: Geel, Larum 74

Beroep: Smid

Burgerlijke stand toestand 1910

Zoon van Joannes Cornelius Molenberghs en Maria Josephina Vanlommel

Joannes Cornelius Molenberghs, smid, geboren te Geel (Larum) op woensdag 11 juni 1856 akte 143, zoon van Jean Baptiste Molenberghs en Angeline Bens.

Hij is getrouwd te Geel op vrijdag 1 juli 1887 akte 42 (getuigen waren Joannes Molenberghs, Dominicus Aloysius Molenberghs, Carolus Van Lommel en Petrus Franciscus Eyckmans) met

Maria Josephina Vanlommel, landbouwster, geboren te Geel (Larum) op donderdag 11 juni 1857 akte 182, dochter van Jan Baptist Van Lommel en Marie Elisabethe Van Lommel.

Kinderen uit dit huwelijk:

1 Joannes Baptista Molenberghs, geboren te Geel (Larum) op zondag 9 oktober 1887 akte 310.

2 Carolus Maria Molenberghs, geboren te Geel (Eerste Wijk) op vrijdag 3 januari 1890 akte 3.

3 Dominicus Franciscus Molenberghs, geboren te Geel (Larum) op vrijdag 14 oktober 1892 akte 328, overleden aldaar op zondag 30 mei 1897 akte 177, 4 jaar en 228 dagen oud.

4 Maria Catharina Angelina Molenberghs, landbouwster, geboren te Geel (Larum) op vrijdag 5 april 1895 akte 154.
5 Cornelius Molenberghs, geboren te Geel (Larum) op vrijdag 5 april 1895 akte 153.

6 Josephus Carolus Molenberghs, geboren te Geel (Larum) op maandag 28 februari 1898 akte 72, overleden aldaar op woensdag 27 april 1898 akte 117, 58 dagen oud.

Laatst gekend adres

Geel, Larum 74

Beroep

Smid

Datum van overlijden

28 september 1918

Op 30 december 1925 wordt hij ingeschreven in het overlijdensregister te Geel.

Plaats van overlijden

Klerken (Strovendorp)

Begraafplaats

Volgens gegevens van de dienst oorlogsgraven van defensie rust hij op de gemeentelijke begraafplaats Stroven, sinds 30 september 1918.

Andere gegevens

Ongehuwd

Datum indiensttreding

1907

Stamnummer

15372

 

Graad

Soldaat 1kl mil 1907

Iedere dienstplichtige begon zijn “carrière” als soldaat 2de klas. In een escouade (1/4 van een peloton), werd de meest plichtbewuste soldaat bevorderd tot soldaat 1ste klas, dit ter ondersteuning van de korporaal die de leiding had over het kleinste militair onderdeel. 

 

Regiment

3 linie

 

Militaire loopbaan

 

26 februari 1907: goedgekeurd voor de dienst. Zijn lotnummer is 57.

4 juni 1907: in dienst bij het 3de linie.

10 maart 1908: met onbepaald verlof

1 augustus 1914: gemobiliseerd bij het 3de linie

1 november 1914: ingelijfd bij de Colonne d’Ambulance van de eerste legerdivisie

24 augustus 1917: opnieuw ingelijfd bij het 3de linie

 20 mei 1918: opgenomen in het ziekenhuis wegens ziekte

1 juni 1918: ontslagen uit het ziekenhuis

28 september 1918: sneuvelt bij Klerken (Strovendorp)

 

Onderscheidingen

 

Oorlogskruis

Kruis van Ridder in de Orde van Leopold II

 

Gevechten waaraan deelgenomen

 

Gevecht te Grimde (18 augustus 1914)

Slag bij de IJzer (16-31 oktober 1914)

Bevrijdingsoffensief (28 september-11 november 1914)

 

Andere gegevens

 

Zeven frontstrepen

Op 23 november 1920 vraagt zijn vader de vergoeding van het strijdersfonds aan.

Op 29 juli 1912 berekent het ministerie van defensie het bedrag van het strijdersfonds. Voor de 50 maanden aan het front heeft hij recht op 3.750 frank strijdersbegiftiging. Omdat hiervan 300 frank familiebegiftiging wordt afgetrokken, hebben de nabestaanden na de oorlog nog recht op 3.450 frank.

 

Documentatiecentrum KLM, Militair personeelsdossier

Stadsarchief Geel, Register der militairen met bepaald verlof en met onbepaald verlof in de gemeente. Klasse van 1907

Stadsarchief Geel, gegevens burgerlijke stand 1910.

Stadsarchief Geel, collectie bidprentjes Geels Geschiedkundig Genootschap. 

SWOLFS, 1995

‘Geschiedenis der regimenten’ in Guldenboek der vuurkaart, http://www.tenboome.webruimtehosting.net/guldenboek/Guldenboekprojecttotaal/legeronderdelen.htm

RA Beveren, Nationale militie. 18de militiekanton. Lichting van 1907.Provincie Antwerpen.