MOLS Edwardus

MOLS Edwardus

Naam: MOLS Edwardus

Geboren te: Geel

Geboren op: 1888-11-22

Overleden te: Diksmuide

Overleden op: 1918-09-29

Burgerlijke stand: Ongehuwd

Laatst gekend adres: Geel, Kortestraat 6

Beroep: Arbeider

Burgerlijke stand toestand 1910

Zoon van Carolus Mols en Dorothea Luyckx

Carolus Mols, metserdiender, geboren te Geel (Eerste Wijk) op maandag 4 april 1864 akte 92, zoon van Josephus Mols en Joanna Maria Verwimp.

Hij is getrouwd te Geel op vrijdag 7 mei 1886 akte 36 (getuigen waren Franciscus Luyckx, Ludovicus Wouters, Franciscus Mols en Frans Leysens) met

Dorothea Luyckx, geboren te Geel (Eerste Wijk) op vrijdag 6 oktober 1865 akte 264, dochter van Eduardus Luyckx en Maria Philippina Caers.

Kinderen uit dit huwelijk:

1 Maria Philippina Mols, dagloonster, geboren te Geel (Eerste Wijk) op donderdag 15 juli 1886 akte 221.
2 Eduardus Mols, geboren te Geel (Eerste Wijk) op donderdag 22 november 1888 akte 383.

3 Alphonsus Mols, geboren te Geel (Eerste Wijk) op zondag 7 september 1890 akte 286.

4 Maria Lucia Mols, geboren te Geel (Eerste Wijk) op maandag 27 februari 1893 akte 88, overleden aldaar op maandag 25 november 1895 akte 389, 2 jaar en 271 dagen oud.

5 Angelina Mols, geboren te Geel (Eerste Wijk) op maandag 28 mei 1894 akte 214..

6 Maria Dimphna Mols, sigarenmaakster, geboren te Geel (Eerste Wijk) op dinsdag 27 oktober 1896 akte 388.
7 Ludovicus Mols, geboren te Geel (Eerste Wijk) op dinsdag 8 februari 1898 akte 46, overleden aldaar op zondag 25 september 1904 akte 255, 6 jaar en 230 dagen oud. Doodsoorzaak : tuberculose

8 Josephus Mols, geboren te Geel (Eerste Wijk) op zondag 7 mei 1899 akte 190, overleden aldaar op donderdag 16 mei 1901 akte 222, 2 jaar en 9 dagen oud.

9 Maria Theresia Mols, geboren te Geel (Eerste Wijk) op zaterdag 6 april 1901 akte 155.

10 Maria Catharina Leonarda Mols, geboren te Geel (Eerste Wijk) op dinsdag 16 februari 1904 akte 85, overleden aldaar op vrijdag 14 april 1905 akte 180, 1 jaar en 57 dagen oud. Doodsoorzaak : mazelen

11 Carolus Mols, geboren te Geel (Eerste Wijk) op dinsdag 16 februari 1904 akte 86.

12 Henricus Ludovicus Victor Mols, geboren te Geel (Eerste Wijk) op maandag 5 februari 1906 akte 58, overleden aldaar op vrijdag 27 april 1906 akte 134, 81 dagen oud. Doodsoorzaak : bronchite

13 Maria Francisca Mols, geboren te Geel (Eerste Wijk) op maandag 5 februari 1906 akte 57, overleden aldaar op woensdag 29 augustus 1906 akte 259, 205 dagen oud. Doodsoorzaak : stuipen

14 Franciscus Hubertus Mols, geboren te Geel (Eerste Wijk) op zondag 16 februari 1908 akte 72.

Laatst gekend adres

Geel, Kortestraat 6

Beroep

Arbeider

Datum van overlijden

29 september 1918

In een vonnis van 7 augustus 1925 bevestigt  de rechtbank van Turnhout zijn overlijden op 29 september 1918.

Op 6 november 1925 wordt hij ingeschreven in het bevolkingsregister te Geel.

Plaats van overlijden

Diksmuide

Volgens het bidprentje  gesneuveld in de Boyau du Football.

Begraafplaats

Volgens gegevens van de dienst oorlogsgraven van defensie (IV-NIOOO) is hij gevallen ten noorden van Diksmuide, maar heeft hij  geen gekend graf.

Andere gegevens

Ongehuwd.

Volgens zijn militair personeelsdossier heeft hij een lengte van 1m 75, snor, kastanjebruin haar, bruine ogen en een hoog voorhoofd.

Datum indiensttreding

15 november 1908

Stamnummer

54875

 

Graad

 

Soldaat 2kl VMP 1908

VAP (Volontaire avec prime, in het Nederlands Vrijwilliger met premie – VMP).

Dit is iemand die zich vrijwillig aanmeldde en dus niet moest loten. Hij kreeg hiervoor een éénmalige vergoeding van 300 frank.

 

Regiment

5 linie, 3de bataljon, 4de compagnie

 

Militaire loopbaan

 

25 februari 1908: goedgekeurd voor militaire dienst. Zijn lotnummer is 110. Hij is niet aanwezig bij de loting.

24 augustus 1908: ingelijfd aks VMP bij het de linieregiment

15 november 1908: in actieve dienst

1 augustus 1914: gemobiliseerd

1 november 1914 Wulpen 
2 & 3 november 1914 De Panne 
3 november 1914 Offensief naar Lombardsijde door I/5, II/5
5 november 1914 Kantonnement te Nieuwpoort-Bad 
6-10 november 1914 Adinkerke & De Panne (reorganisatie tot 3 bataljons) 
11-15 november 1915 Bulskamp 
16-23 november 1915 Adinkerke & De Panne 
24-28 november 1914 Sector Nieuwpoort 
28 november tot 8 december 1915 Bezetting & organisatie sector Ramskapelle 
9-16 december 1914 rust te Adinkerke 
17 december 1914 in reserve te Wulpen 
19 december 1914 I & II/5 + MG van de 5de brigade ter beschikking van de Franse Generaal Castaing, III/5 in reserve 
22 december 1914 I & II/5 worden afgelost door III/5 & I/7, I & II/5 gaan op rust te Wulpen 
23 december 1914 tot 10 januari 1915 I & II/5 Houthem 
25 december 1914 tot 10 januari 1915 III/5 Houthem 
11 januari 1915 – 1 juli 1915 Sector Nieuwkapelle, van mijlpaal 20 tot 25 
1 juli 1915 Sector Sint-Jacobskapelle,, mijlpaal 19 & 20 
20 januari 1916 – 28 februari 1916 Rust te De Panne, Adinkerke & omliggende 
1 maart 1916 tot 17 januari 1917 Sector Noordschote 

14 mei 1916: gekwetst naar het hospitaal van het Centre d’instruction des Anciens Militaires (C.I.A.M.) in Dieppe of Fécamp.

12 augustus 1916: terug aangemeld bij het 5de linie

18 januari 1917 Bulskamp & Vinkem 
23 februari 1917 Sector Diksmuide, tussen de mijlpalen 17 & 18 
14 november tot 17 december 1917 Rust te De Panne, Adinkerke & omliggende 
17 december 1917 tot 10 mei 1918 sector Ramskapelle-Pervijse, Rijckenhoek 
10-28 mei 1918 Rust te Leisele, Dickenskamp & Roesbrugge 
29 mei tot 7 augustus 1918 Woesten 
7-18 augustus rust te Stavele 
19 augustus – 20 september 1918 Sector Ramskapelle, Beverdijk 
20 september 1918 Sector Diksmuide, ondersector Oostkerke 
22 september 1918 voor Diksmuide 

29 september 1918: gekwetst bij Diksmuide in de Boyau du Football.en overgebracht naar het hospitaal.

In De Historiek van het 5de Linie Regiment (p. 155-59) wordt de operatie die hem het leven kost beschreven door patrouilleofficier P. Van Cutsem.

29 september 1918: overleden

 

Onderscheidingen

Geen informatie

 

Gevechten waaraan deelgenomen

 

Eerste Uitval uit Antwerpen (24-26 augustus 1914)

Tweede uitval uit Antwerpen (9-12 september 1914), gevecht bij Molen, Rotselaar (12 september 1914)

Slag bij de IJzer (16-31 oktober 1914), gevechten bij Ramskapelle en Lombardzijde

Bevrijdingsoffensief (28 september – 1 november 1918)

Het 5de linieregiment ligt bij aanvang van het offensief voor Diksmuide. Op 29 september krijgt het bevel om de vijandelijke stellingen, onmiddellijk ten noorden van de stad gelegen, in te nemen. Doelwit zijn de beruchte loopgraven van Andrinopel, van de Verboden Vrucht, Werk 33, loopgraaf I en de verbindingsloopgraaf van den Voetbal, enz …

De opdracht is riskant omdat de aanvallers het met weinig artillerie moeten stellen en tegenover zich volledig intacte stellingen zien. Ondanks zware tegenstand worden alle doelen ingenomen. De Duitse verdedigers herstellen zich echter en ondernemen drie opeenvolgende tegenaanvallen, telkens voorafgegaan door een spervuur van granaten. Vooral de derde tegenaanval is erg precies: ‘op het oogenblik dat een nieuwe vijandelijke vuurpijl een derden tegenaanval deed vermoeden, kwam een nieuwe regen van handgranaten en zware bommen met een mathematische juistheid op ons neer. Het vuur was uiterst levendig. De sergeanten Leroy en Bollaerts, de korporaal Ponsard en de soldaat Mols waren zooeven gevallen, er bleven nog slechts twee officieren, drie soldaten, met drie granaten als schietvoorraad. (…) Ik trok me rond 19 uur terug. (…) Alle gesneuvelden werden op het terrein achtergelaten ’

 (Verslag door patrouilleofficier P. Van Cutsem in De Historiek van het 5de Linie Regiment (p. 155-59).)

 

Andere gegevens

 

7 frontstrepen

Op 13 november 1920 vraagt zijn vader de vergoeding van het strijdersfonds aan.

Op 26 juli 1922 berekent het ministerie van defensie het bedrag van het strijdersfonds. Voor de 50 maanden aan het front heeft hij recht op 3.750 frank strijdersbegiftiging. Omdat hiervan 300 frank familiebegiftiging wordt afgetrokken, hebben de nabestaanden na de oorlog nog recht op 3.450 frank.

Op 9 januari 1916 meldt hij zich te De Panne voor een medisch onderzoek.  De arts constateert geen besmettelijke ziektes.

 

Documentatiecentrum KLM, Militair personeelsdossier

Stadsarchief Geel, gegevens burgerlijke stand 1910.

Stadsarchief Geel, collectie bidprentjes Geels Geschiedkundig Genootschap. 

RA Beveren. Nationale militie. 18de militiekanton. Lichting van 1908.Provincie Antwerpen.

SWOLFS, 1995

 ‘Geschiedenis der regimenten’ in Guldenboek der vuurkaart, http://www.tenboome.webruimtehosting.net/guldenboek/Guldenboekprojecttotaal/legeronderdelen.htm

Wie zat waar in de Belgische sector van het IJzerfront, http://forumeerstewereldoorlog.nl/viewtopic.php?t=12763

De Historiek van het 5de Linie Regiment. 1830-1992. (1992) S.l.