Mostmans Augustinus Jacobus

Mostmans Augustinus Jacobus

Naam: Mostmans Augustinus Jacobus

Geboren te: Beerse

Geboren op: 1890-01-08

Overleden te: Ramskapelle

Overleden op: 1915-07-22

Burgerlijke stand: ongehuwd

Laatst gekend adres: Antwerpen, Falconkanaal, nr. 14

Beroep: ?

Augustinus Jacobus MOSTMANS was het jongste kind van schoenmaker Franciscus MOSTMANS (°Beerse 07-01-1854) en Lucia VERHEYEN (°Rijkevorsel 27-01-1856). Het gezin woonde in Beerse in het gehucht de Cingel en daar werden hun zeven kinderen geboren: Willebrordus Ludovicus (°29-09-1880), Maria (°23-03-1882/+gehucht de Cingel, 04-06-1885), Cornelius (°02-09-1883), Ludovicus Josephus (°19-03-1885), Joanna Paulina (°24-11-1886/+gehucht de Cingel, 24-02-1887), Emma Maria Francisca (°06-04-1888) en Augustinus Jacobus (°08-01-1890). De vader, Franciscus MOSTMANS overleed in Beerse op 17-12-1891, slechts 37 j. oud.

Toen de oorlog uitbrak woonde Augustinus Jacobus in Antwerpen, aan het Falconkanaal nr. 14 en was ongehuwd. Het was niet te achterhalen welk beroep hij toen uitoefende.

August Jacob MOSTMANS was van de lichting 1910 en vervulde zijn dienstplicht bij het 8ste Linie. Hij was soldaat 2de klas met stamnummer 108/60009. Als de oorlog uitbreekt neemt hij dienst als oorlogsvrijwilliger en wordt ingedeeld bij het 1ste bataljon, 2de compagnie van het 8ste Linie. Het 8ste Linie is op dat ogenblik gekazerneerd in Laken en maakt samen met het 28ste Linie (een ontdubbeling van het 8ste Linie) deel uit van de 8ste gemengde brigade die strijdt in de 4de legerdivisie. Ze worden meteen naar Namen gestuurd om de Versterkte Stelling Namen te verdedigen. Na de afbeulende aftocht en wegens de talrijke verliezen worden het 8ste en het 28ste weer samengesmolten. De eenheid neemt nog deel aan de gevechten bij Dendermonde en trekt daarna naar de Westhoek waar het actief is te Tervate. Tijdens de stabilisatieperiode die hierop volgt bezet het achtste eerst de sector Nieuwpoort, daarna Ramskapelle.

Op 22 juli 1915 sneuvelt daarbij in Ramskapelle Augustinus Jacobus MOSTMANS.

Oorspronkelijk wordt hij begraven op het kerkhof van Adinkerke in graf nr. 320.

Na de oorlog woont zijn broer Ludovicus Mostmans in Beerse op het Houtsche pad. Hij verklaart op 25-08-1920 dat hij het bericht van het overlijden van zijn broer August Jacobus vernomen heeft van zijn broer Corneel.

Op 05-05-1923 spreekt de rechtbank van Antwerpen het vonnis uit over het overlijden van August Jacobus MOSTMANS en wordt het doorgestuurd naar stad Antwerpen om de overlijdensakte bij te schrijven in de registers van de burgerlijke stand.

Op 04-03-1925 worden zijn stoffelijke resten overgebracht naar graf nr. 229 op de Belgische militaire begraafplaats op de Heldenweg in Adinkerke. Als uitbreiding van de bestaande begraafplaats, werd vanaf eind september 1914 gestart met de aanleg van deze militaire begraafplaats en van de Heldenweg die ernaartoe leidt. Op bevel van de toenmalige minister van Landsverdediging werden een 140-tal heldenhuldezerkjes verbrijzeld en met rode baksteen vermengd om als ondergrond voor de weg te dienen. Dit stuitte toen op heel wat protest.

Rijksarchief van België (voor zover online beschikbaar)
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/antwerpen-gesneuvelden-1914-1918-1a.pdf
https://www.wardeadregister.be/nl/dead-person?idPersonne=30975
https://files.warveterans.be/pdf/A43/22879.PDF
https://database.namenlijst.be/publicsearch/#/person/_id=603ED0CA-297B-11D2-B12B-BE2CDE1F7030
http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/viewtopic.php?t=20866&sid=d8aa0010c814c157d172e69288aa7750

geboorteakte van Augustinus Jacobus Mostmans
kerkhof van Adinkerke
Belgische militaire begraafplaats Adinkerke