Nees Jan Baptist Alfons

Nees Jan Baptist Alfons

Naam: Nees Jan Baptist Alfons

Geboren te: Poederlee

Geboren op: 1896-01-08

Overleden te: Coutances (Frankrijk)

Overleden op: 1916-11-03

Burgerlijke stand: ongehuwd

Laatst gekend adres: Beerse, Korte Kwikstraat

Beroep: steenbakker in de cementfabriek

Jan Baptist Alfons NEES was het zesde kind in het gezin van kleermaker Jan Baptist NEES (°Vosselaar 14-03-1852) en naaister Maria Theresia MOENS (°Poederlee 16-06-1859). De ouders huwden in Poederlee op 30-01-1880. Er was al een kind: Franciscus Augustinus MOENS (°Poederlee 15-03-1879). Hij werd bij hun huwelijk erkend en gewettigd en heette vanaf dan NEES. De volgende kinderen waren: Victor (°Poederlee 30-08-1880/+Poederlee 21-10-1880, 1,5 maand oud), Maria Lucia (°Poederlee 05-10-1881/+Gierle 22-08-1902, 20 j. oud), Maria Josephina (°Lille 16-10-1884/+Poederlee 05-11-1897), Josephus Petrus (°Grobbendonk 16-06-1891) en Jan Baptist Alfons (°Poederlee 08-01-1896). Vader Jan Baptist NEES overleed te Poederlee op 02-04-1897. Alfons heeft zijn vader dus niet lang gekend. Moeder Maria Theresia MOENS hertrouwde op 19-03-1898 in Poederlee met weduwnaar Petrus Josephus LEMMENS (°Gierle 24-06-1855; dagloner). Zijn vrouw Anna Catharina Embrechts was in Gierle overleden op 07-11-1897, slechts 39 j. oud. Zijn gezin telde al acht kinderen Lemmens: Carolus Josephus (°1878), Maria Francisca (°1880), Cornelius Franciscus (°1882), Ludovicus (°1884), Augustinus (°1886), Josephus Joris (°1888), Georgius Josephus (°1888), Victor Augustinus (°1890). Het landbouwersgezin woonde in Gierle en daar kwam er nog een zoon bij: Emiel Karel LEMMENS (°17-10-1899). Moeder Maria Theresia MOENS overleed in Gierle op 15-05-1907.

In 1913 was Jan Baptist Alfons NEES naar Beerse verhuisd, hij was ongehuwd en werkte als steenbakker in de cementfabriek.

Alfons NEES zou gezien zijn geboortejaar voor zijn legerdienst opgeroepen worden in de lichting 1916. Maar op 5 februari 1915 meldt hij zich al als oorlogsvrijwilliger voor de duur van de oorlog. Hij is 1,61 m groot en heeft kastanjebruin haar. Het was bij gebrek aan een militair dossier niet te achterhalen waar/of hij eerst opgeleid werd als infanterist in een Centre d’Instruction in Frankrijk. Dat dit gebeurde is wel waarschijnlijk. Hij wordt dan ingelijfd bij het 13de linieregiment, 2de bataljon, 1ste of 5de Compagnie met stamnummer 113/31662. Het 13de Linie maakte samen met het 33ste Linie deel uit van de 13de gemengde brigade die in de 4de legerdivisie vocht. Hun hoofdkwartier bevond zich in Namen. Als Alfons NEES aansluit heeft de eenheid al veel verliezen geleden en moet aangevuld worden met oorlogsvrijwilligers. Het regiment bezet in de Westhoek in eerste linie de sectoren Nieuwpoort, Drie Grachten, Ramskapelle, Diksmuide… Aan welke gevechten Alfons precies deelnam, konden we niet achterhalen.

Op 9 januari 1916 moet Alfons afgevoerd worden naar het hospitaal. Hij is doodziek en wordt naar het Hôpital Complementaire nr. 49 Rue Daniel nr. 2 in Coutances overgebracht. Coutances ligt in het Franse departement Manche in Normandië. Zijn fluimen worden geanalyseerd op 5 februari 1916 en er worden talrijke Kochbacillen aangetroffen. Er wordt geconcludeerd dat hij lijdt aan longtuberculose en dat de oorzaak hiervan erfelijk is. Heel besmettelijk en in de tijd voor de penicilline en antibiotica ongeneeslijk. Alfons NEES overlijdt op 3 november 1916 in dat ziekenhuis. Op zijn doodsprentje staat een uittreksel van een brief van de legeraalmoezenier: ‘Reeds lang ontving hij alle veertien dagen de H. Communie. Hij leed geduldig, hoeveel pijn hij ook had. Hij was tevreden te kunnen sterven met de vaste hoop de hemel te krijgen, vermits hij het vagevuur hier al gedaan had.’

Hij wordt eerst, op 04-11-1916, begraven op het kerkhof van Coutances in perk 5, rij 18, graf 1.

Zij stoffelijke resten worden later ontgraven en naar Beerse gebracht. Zijn halfbroer Augustus Lemmens woont dan op de Gasthuisstraat nr. 36. Op 05-07-1922 verneemt de burgemeester van Beerse dat de ontgravingen van in Frankrijk begraven gesneuvelden zullen beginnen in het 1ste trimester van dat jaar, de juiste datum van de ontgraving kan nog niet opgegeven worden. Op 13-03-1923 wordt een PV van ontgraving opgesteld.

Jan Baptist Alfons NEES kreeg één frontstreep toegekend op 25-08-1919. Dit betekent dat hij minstens één volledig jaar aan het front heeft gestreden.

Rijksarchief van België (voor zover online beschikbaar)
geneanet
https://www.wardeadregister.be/nl/dead-person?idPersonne=31385
https://files.warveterans.be/pdf/A44/23173.PDF
https://database.namenlijst.be/publicsearch/#/person/_id=603EE79D-297B-11D2-B12B-BE2CDE1F7030

bidprentje op: http://www.heemkundewalem.be/cms/index.php/component/content/article/7-bidprentjes/25-bidprentjes-os

Heemkundige Kring De Vlierbes, Beerse, Jaarboek 1998, hoofdstuk “Beerse in de Eerste Wereldoorlog – gesneuvelden”

affiche van Comité Central d’Assistance aux Militaires Tuberculeux
geboorteakte
bidprentje