NEVELSTEEN Franciscus Eduardus

NEVELSTEEN Franciscus Eduardus

Naam: NEVELSTEEN Franciscus Eduardus

Geboren te: Geel

Geboren op: 1887-02-02

Overleden te: Lombardsijde

Overleden op: 1914-10-19

Burgerlijke stand: Ongehuwd

Laatst gekend adres: Geel, Hadschot 62

Beroep: Landbouwer

Burgerlijke stand toestand 1910

Zoon van Casemirus Josephus Nevelsteen en Elisabetha Van Genechten

Casemirus Josephus Nevelsteen, dienstbode, geboren te Geel (Hadschot) op dinsdag 26 maart 1850 akte 77, overleden na 1926, minstens 76 jaar oud, zoon van Joannes Franciscus Nevelsteen en Anna Maria Van Baelen.

Hij is getrouwd te Geel op vrijdag 18 juni 1875 akte 37 (getuigen waren Joannes Nevelsteen, Franciscus Vanuytven, Joannes Martinus Laenen en Petrus Vermeulen) met

Elisabetha Van Genechten, dienstmeid, geboren te Mol op maandag 13 mei 1850, dochter van Joannes Baptista Van Genechten en Maria Dymphna Van Limbergen.

Kinderen uit dit huwelijk:

1 Franciscus Gerebernus Nevelsteen, geboren te Geel (Hadschot) op zaterdag 20 mei 1876 akte 142.

2 Maria Nevelsteen, landbouwster, geboren te Geel (Hadschot) op woensdag 5 december 1877 akte 334.
3 Petrus Josephus Nevelsteen, geboren te Geel (Hadschot) op donderdag 16 oktober 1879 akte 310, ongehuwd overleden te Geel op woensdag 24 november 1926, 47 jaar en 39 dagen oud.

4 Maria Laurentia Nevelsteen, landbouwster, geboren te Geel (Hadschot) op zaterdag 12 maart 1881 akte 85, overleden te Geel op zaterdag 20 mei 1961, 80 jaar en 69 dagen oud.
5 Franciscus Alphonsus Nevelsteen, geboren te Geel (Kievermont) op zondag 31 december 1882 akte 390.

6 Petrus Gerebernus Nevelsteen, geboren te Geel (Hadschot) op woensdag 15 juli 1885 akte 207, overleden aldaar op woensdag 14 juni 1893 akte 197, 7 jaar en 334 dagen oud.

7 Franciscus Eduardus Nevelsteen, geboren te Geel (Hadschot) op woensdag 2 februari 1887 akte 36.

8 Josephus Carolus Nevelsteen ook genaamd Karel, landbouwer, geboren te Geel (Hadschot) op maandag 14 januari 1889 akte 26, overleden te Geel op woensdag 21 mei 1975, begraven aldaar op zaterdag 24 mei 1975, 86 jaar en 127 dagen oud.
9 Josephus Ludovicus Nevelsteen, landbouwer, geboren te Geel (Hadschot) op dinsdag 2 december 1890 akte 385.
10 Maria Dorothea Josepha Nevelsteen, landbouwster, geboren te Geel (Hadschot) op zaterdag 23 maart 1895 akte 133..

Laatst gekend adres

Geel, Hadschot 62

Beroep

Landbouwer

Datum van overlijden

In de nacht van 19 op 20 oktober 1914.

In  een vonnis van 12 november 1925 bevestigt de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout zijn overlijden in de nacht van 19 op 20 oktober 1914.

In haar editie van 15 januari 1916 meldt het Nieuwsblad van Geel dat zijn vader een aantal dagen geleden bericht kreeg dat zijn  zoon al in de eerste maanden van de oorlog sneuvelde sneuvelde.

Op 22 januari 1916 brengt het Nieuwsblad van Geel verslag van de zielmis.

Op 28 augustus 1916 vermeldt het frontblad Stem uit Gheel hem in de lijst der gesneuvelden.

Op 30 december 1925 wordt hij ingeschreven in het overlijdensregister te Geel.

Plaats van overlijden

Lombardsijde

Begraafplaats

Volgens gegevens van de dienst oorlogsgraven van defensie (IV-NIOOO) is hij vermist te Lombardsijde, zonder  gekend graf.

Andere gegevens

Ongehuwd

Lengte: 1,672 meter

Datum indiensttreding

1907

Stamnummer

54037

 

Graad

Soldaat 2 kl mil 1907

 

Regiment

5 linie

 

Militaire loopbaan

 

26 februari 1907: goedgekeurd voor de dienst. Zijn lotnummer was 67.

4 juni 1907: in dienst bij het 5de linieregiment

15 september 1909: met onbepaald verlof

1 augustus 1914: gemobiliseerd

19 oktober 1914: sneuvelt te Lombardsijde.

In de namiddag van de 18de oktober 1914 neemt het 2de bataljon van het 5de linie onder leiding van majoor Gillet de bezetting en verdediging van de sector Lombardsijde over van het  1ste bataljon. De volgende dag krijgt het 2de bataljon vanaf 04:00 af te rekenen met een Duitse aanval.  Ondanks een overmacht aan manschappen en artillerie van de vijand weet het bataljon stand te houden tot de aflossing. Doorweekt zoeken de overlevenden een onderkomen in de duinen. Frans Nevelsteen is één van de gesneuvelden.

 

Onderscheidingen

Oorlogskruis

 

Gevechten waaraan deelgenomen

 

Eerste Uitval uit Antwerpen (24-26 augustus 1914)

Tweede uitval uit Antwerpen (9-12 september 1914), gevecht bij Molen, Rotselaar (12 september 1914)

Slag bij de IJzer (16-31 oktober 1914), gevechten bij Ramskapelle en Lombardzijde

 

Andere gegevens

Zijn broer Josephus Ludovicus Nevelsteen (°1890) wordt ook gemobiliseerd, bij het 25ste linie. (Bron: jaarverslag gemeente Geel 1919-1920.)

Hij gaat in 1910 binnen als vrijwilliger met premie, soldaat 2klas. Op 20 maart 1912 gaat hij een eerste maal met onbepaald verlof, op 10 september 1919 definitief met onbepaald verlof.

 

Documentatiecentrum KLM, Militair personeelsdossier.

Stadsarchief Geel, Register der militairen met bepaald verlof en met onbepaald verlof in de gemeente. Klasse van 1907.

Stadsarchief Geel, gegevens burgerlijke stand 1910.

Stadsarchief Geel, collectie bidprentjes Geels Geschiedkundig Genootschap. 

Stadsarchief Geel, Het Nieuwsblad van Geel, 1914 – 1918.

Stadsarchief Geel, Jaarverslag gemeente Geel 1919-1920.

Archief Gasthuismuseum Geel, frontblaadje Stem uit Gheel.

SWOLFS, 1995.

‘Geschiedenis der regimenten’ in Guldenboek der vuurkaart, http://www.tenboome.webruimtehosting.net/guldenboek/Guldenboekprojecttotaal/legeronderdelen.htm

De Historiek van het 5de Linie Regiment. 1830-1992. (1992) S.l.

ARA, Nationale militie. 18de militiekanton. Lichting van 1907.Provincie Antwerpen,  Reeks z   nr. 442.