Noeyens Josephus Constantijn

Noeyens Josephus Constantijn

Naam: Noeyens Josephus Constantijn

Geboren te: Hoogstraten

Geboren op: 1888-05-25

Overleden te: Rotselaar

Overleden op: 1914-09-12

Burgerlijke stand: ongehuwd

Laatst gekend adres: Hoogstraten, Gelmelstraat

Beroep: ?

Joseph Constantijn NOEYENS werd op vrijdag 28 mei 1888 geboren in het landbouwersgezin van Corneel NOEYENS (°Merksplas 22-12-1835) en Maria CRABEELS (°Hoogstraten 20-05-1845). De ouders waren in Hoogstraten gehuwd op 27 september 1869 en het gezin telde toen al (minstens) 9 kinderen: Lambertus Ludovicus (°Hoogstraten 24-08-1870), Maria Claudina (°Hoogstraten 29-01-1872),  Franciscus Cornelius (°Hoogstraten 24-07-1873),  Josephus Felix (°Hoogstraten 18-04-1875), Maria Josephina (°Hoogstraten 22-02-1877), Hendrik Josef (°Hoogstraten 07-04-1879), Karel (°Hoogstraten 29-03-1881), Jan Augustijn (°Hoogstraten 12-04-1883) en Alphonsus (°Hoogstraten 05-09-1885). De familie woonde op de  Gelmelstraat in Hoogstraten. Jozef Constantijn was ongehuwd. 

Josephus Constantijn NOEYENS was van de lichting 1908, ( stamnummer 135/46667) en werd bij de algemene mobilisatie op 1 augustus weer ingelijfd als soldaat 2de klas bij het 2de regiment Grenadiers 2de bataljon/4de Compagnie, deel van de 2de legerdivisie onder leiding van luitenant-generaal Emile DOSSIN. De Grenadiers waren onderdeel van het 5de linieregiment van de 5de gemengde brigade. Hij nam o.a. deel aan de Slag te Molen in Rotselaar.
Wanneer de Belgische Legerstaf op 7 en 8 september 1914 verneemt dat Duitse eenheden, gelegerd rond Antwerpen, zich naar de Marne in Frankrijk zullen begeven, beslist het tot een Tweede Uitval uit Antwerpen. Luitenant-generaal Dossin geeft op 11 september 1914 het volgende bevel: ‘De 5de Gemengde Brigade zal oprukken naar Beversluis Rotselaar, Molen, met als doel Wijgmaal en de vijandelijke aanvalsstellingen ten oosten van het Dijlekanaal.’ De voorhoede van de 5de Brigade dient de brug van Molen te bereiken om 06.30 uur. Het 5de Linieregiment is aan de beurt om in eerste linie op te treden. De Dijlevallei is in een lichte nevel gehuld. In de verte hoort men enkele geweerschoten. Onderweg zien de linietroepen de artillerie van de 5de Brigade haar schietstelling klaar maken vlak bij de weg, op 600 meter van de toren van Rotselaar. Molen is een gehucht van Rotselaar. Het bestaat uit enkele huizen, die rond de brug over de Dijle geschaard staan. Op deze plaats vormt de rivier een eilandje. Het water stroomt er snel en krachtig in een diepe bedding. De brug is zeer eng, waardoor de overtocht van troepen belemmerd wordt. Spoedig is het 1ste Bataljon in een hardnekkig gevecht gewikkeld en wordt bestookt door een enorm artillerie-, infanterie- en mitrailleurvuur van de Duitsers die zelf in de aanval gaan. Het gevecht is enorm. Rond 08.45 uur heeft het 1ste Bataljon enorme verliezen ondergaan, maar men vermoedt dat de vijand er nog erger aan toe is, want zijn vuur neemt opmerkelijk af. Het Bataljon vraagt dringend munitie en versterking. Het 2de Bataljon wordt ter hulp gezonden. Het vijandelijk vuur neemt toe. De Duitse artillerie bestookt het ganse terrein. De Belgische vooruitgang wordt gestuit, maar ondanks de vijandelijke druk en enorme verliezen houden de Belgen stand. Wanneer verschillende officieren de dood vinden bij een omsingelingspoging van de Duitsers, de munitie opraakt, hebben de liniesoldaten geen andere keus dan te vluchten. Wanneer zij bij de tweede verdedigingslinie van de grenadiers komen en deze linie op zijn beurt ook aangevallen wordt, is de paniek onder de soldaten enorm, “een gekwetste grenadier richt zich op, waanzinnig geworden, en loopt huilend naar den vijand toe, hij wordt neergeschoten.” Het helse vuur op de brug die de enige terugweg is, maakt elke overtocht onmogelijk. De soldaten die hun emoties niet meer de baas kunnen pogen de snelstromende rivier over te zwemmen en verdrinken. Tussen 10.00 uur en 10.30 is de aftocht algemeen. Op het slagveld liggen 324 lijken verspreid. Rond de brug van Molen liggen de lichamen van Grenadiers en soldaten van de 5de Gemengde Brigade als een vleeshoop opeen waartussen vele gekwetsten nog gruwelijk uren zullen doorbrengen. Een van hen is grenadier Jozef Constant NOEYENS.

De 263 lijken van de soldaten van de 5de Gemengde Brigade waarvan 194 van het 5de Linieregiment , worden na de slag te Rotselaar begraven op het Wijngaardveld (vandaag tussen de Wijngaard en Druivenstraat). Streekbewoners noemen de begraafplaats nu nog: ‘het Kerkhof van het 5de Linie’. 149 gesneuvelden konden niet geïdentificeerd worden. In 1925-1926 worden ze samen met andere graven uit de omgeving herbegraven op de verzamelbegraafplaats op het militaire kerkhof te Veltem-Beisem. Waar Jozef Constantijn NOEYENS precies begraven is, weten we niet met zekerheid, waarschijnlijk in Veltem-Beisem als één van de talrijke ‘onbekende soldaten’.

In 1935 richtten de oud-strijders van Rotselaar een monument op, ter herdenking aan de militairen die op dit grondgebied hun leven lieten. Dit monument huldigt het Vijfde Linie en de gesneuvelden in deze hardnekkige gevechten. De namen van de gesneuvelden staan er op twee panelen gebeiteld. De naam NOEYENS komt er niet op voor.

Op 26 september 1948 werd de straat waarrond de gevechten van de Slag aan Molen –Rotselaar plaatsvonden, herdoopt tot de Vijfde Liniestraat.

In Hoogstraten aan de Sint-Katharinakerk staat zijn naam op het oorlogsmonument vermeld.

Rijksarchief van België (voor zover online beschikbaar)

Geneanet

Militair dossier

www.hln.be/regio/nieuws-uit-rotselaar/-de-hele-buurt-lag-vol-lijken-a2013851/

door Sven PONSAERTS

http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/414/071/RUG01-001414071_2010_0001_AC.pdf

Thijs GOESSENS, Belgische regimentsgeschiedenissen over de infanterie tijdens de Eerste Wereldoorlog (masterproef UNIVERSITEIT GENT Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Vakgroep Nieuwste Geschiedenis Academiejaar 2007-2008), p. 61.

http://www.erfgoedhoogstraten.be/cgi-bin/khof/db.cgi?db=default&uid=&Naam=%5EN&re=on&view_records=1&sb=2&nh=3

 

oorlogsmonument aan de Sint-Katharinakerk te Hoogs

oorlogsmonument Rotselaar 5de Linie

oorlogsmonument Rotselaar namen

grenadier

oorlogsmonument aan de kerk van Hoogstraten
namen op het monument aan de kerk van Hoogstraten