Nuyens Antonius Aloysius

Nuyens Antonius Aloysius

Naam: Nuyens Antonius Aloysius

Geboren te: Oud-Turnhout

Geboren op: 1883-08-20

Overleden te: Zarren

Overleden op: 1918-10-12

Burgerlijke stand: ongehuwd

Laatst gekend adres: Oud-Turnhout, in het Dorp

Beroep: handwerker

Antonius Aloysius NUYENS was het negende kind van wever Antonius Ludovicus NUYENS (°Turnhout 20-11-1839) en kantwerkster Anna Catharina WILLEMS (°Turnhout 18-03-1843). Beide ouders woonden voor ze huwden al in Oud-Turnhout en waren analfabeet. Ze huwden in Oud-Turnhout op 5 januari 1865 en woonden vanaf dan in het Dorp in Oud-Turnhout. Er werden tien kinderen geboren:  Maria Josephina (°08-04-1866/+Oud-Turnhout, in het Dorp, 29-07-1867, 1 jaar en 3 maanden oud), Josephina Margareta (°21-09-1868/+Oud-Turnhout, in het dorp, 07-05-1872, 3 en half jaar oud), Maria Elisabeth (°21-01-1870/+Oud-Turnhout, ter streke Dorp, 26-08-1876, 6 en half jaar oud), Maria Magdalena (°28-01-1872/+Oud-Turnhout, ter streke Dorp, 14-07-1877, 5 en half jaar oud), Joannes Gaspar (°02-05-1874), Petrus Franciscus (°16-08-1876), Cornelius (°28-09-1878), Maria Catharina (°16-08-1880), Antonius Aloysius (°20-08-1883) en Maria Elisabeth Clara (°24-09-1885).

Als de oorlog uitbreekt zijn al zijn broers en zussen gehuwd en het huis al uit. Antonius Aloysius is nog vrijgezel en handwerker van beroep, hij woont in Oud-Turnhout, waarschijnlijk nog in het Dorp.

Na de oorlog woont zijn moeder, die inmiddels weduwe is, op de Steenweg op Moll, nr. 250 in Oud-Turnhout. De tekst op het bidprentje van Antonius Aloysius doet vermoeden dat vader NUYENS voor de oorlog overleden is (?); als Maria Elisabeth Clara in 1908 huwt leeft haar vader nog.

Antonius Aloysius NUYENS was van de lichting 1903 en dus nog een loteling. Hij trad in dienst van het Belgische Leger als Premievrijwilliger in 1905, misschien aansluitend bij zijn militaire dienst (?).

Er was al lang discussie in het Belgische parlement over het soort leger dat het land wilde ontwikkelen: algemene dienstplicht? een (beter betaald) vrijwilligersleger? Ook over de loting als wijze van rekrutering waren de meningen verdeeld. Het resultaat van de stemming hierover was de militiewet die op 3 juni 1870 van kracht werd. Er veranderde niet zo veel: de vrijstelling, de loting en de plaatsvervanging bleven bestaan, wel werd het systeem van het vrijwilligersschap met premies (V.A.P. Volontaire avec Prime) ingevoerd en mochten gehuwden en weduwnaars geen plaatsvervanger meer zijn.  

Antonius Aloysius NUYENS is 1,69 m groot en heeft bruin haar. Als V.A.P. 1905 soldaat wordt hij soldaat 1ste klas. (mogelijks met stamnummer 20776). Het was niet te achterhalen hoe lang hij voor de oorlog bij het leger in dienst was.

Bij gebrek aan een militair dossier is het niet te achterhalen in welke eenheid hij ingedeeld is en aan welke gevechten hij in de eerste jaren van de oorlog precies heeft deelgenomen. Op 1 oktober 1917 muteert hij naar het 4de regiment Artillerie, 64ste batterij en krijgt stamnummer 154/4011 (of 690). De 3de groep van het 4de Artillerie waartoe de 64ste, 65ste en 66ste batterij behoren, wordt in juli 1915 opgericht en wordt als geschut toegevoegd aan de 4de infantieriedivisie (met 8ste, 10de en 18de Linieregimenten). De groep biedt artilleriesteun aan de Belgische eenheden op het front ten noorden van Ieper (sector Elverdinge). Bij het begin van het Bevrijdingsoffensief (28 september 1918) staan ze opgesteld bij Diksmuide. Op 3 oktober installeren ze zich op Terrest, een gehucht van Houthulst op een hoogte van een 15-tal meter, met een goed zicht op de Handzamevallei waar de infanterie zich bevindt.

Het nabijgelegen Zarren, dat slechts op zeven kilometer van de frontlijn ligt, is al sinds november 1914 door de Duitsers bezet. Het dorp is vernield en de burgerbevolking is gevlucht. Het is een spookdorp geworden met barakken als ‘rustplaats’ voor hun soldaten, een krijgsgevangenenkamp, stapelplaatsen voor munitie en materiaal, een elektriciteitscentrale,… Verschillende observatieballons hangen boven het dorp. Vanaf het najaar 1916 hebben ze er de ‘Hindenburglinie’ aangelegd bestaande uit bunkers, mitrailleursnesten en een dubbele prikkeldraadversperring.

Tot 5 oktober blijft het in Zarren redelijk rustig en richt de artillerie het geschut op Werken, maar dan barst het Duitse vuur los vanuit Zarren met vliegtuigbommen, mitrailleurbuien en gasgranaten (traan- en niesgas, later mosterdgas). En de zware gevechten zijn nog niet erg genoeg, er breekt een griepepidemie uit waaraan heel veel soldaten sterven.

Op 12 oktober 1918 sneuvelt Antonius Aloysius NUYENS in Zarren op de Kattestraat, de hoofdstraat van het dorp. Hij wordt dezelfde dag nog begraven op het Roggeveld in Esen in graf nr. 4657. Dit Duitse militaire kerkhof ‘Friedhof Roggeveld’, was gesitueerd in de Steenstraat vlakbij de hoeve ’t Roggeveld in de Oude Roeselarestraat. Oorspronkelijk (vanaf 24-10-1934) stond de bekende beeldengroep ‘het treurende ouderpaar’ van Käthe Kollwitz in dit kerkhof. Zij maakte het voor haar op 18-jarige leeftijd in Esen gesneuvelde zoon Peter. Het beeld verhuisde in 1956 naar Vladslo.    

Op 7 september 1923 werden de stoffelijke resten van Antonius Aloysius NUYENS ontgraven en opnieuw begraven in graf nr. Q – 660 op de militaire begraafplaats van Houthulst op de Poelkapellestraat. In november 1923 kan zijn moeder een gratis reisbiljet aanvragen om het graf van haar zoon te gaan bezoeken in Houthulst.

Op 23 april 1925 wordt het vonnis uitgesproken over de dood van Antonius Aloysius NUYENS en worden de gegevens voor zijn overlijdensakte doorgegeven aan de gemeente Oud-Turnhout om bij te schrijven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente.

De naam van Alois Nuyens staat op de natuurstenen herdenkingsplaat in de Sint-Bavokerk met voorstelling van piëta waaronder opschrift “De parochianen van Oud-Turnhout tot godvruchtig aandenken hunner gesneuvelden in den oorlog 1914 1918”.