NUYTS Carolus Alphonsus

NUYTS Carolus Alphonsus

Naam: NUYTS Carolus Alphonsus

Geboren te: Meerhout

Geboren op: 1892-01-21

Overleden te: Kessel-Lo

Overleden op: 1914-09-12

Burgerlijke stand: Ongehuwd

Laatst gekend adres: Meerhout, Goorstraat 13

Beroep: Postbeambte

Burgerlijke stand

Zoon van Victor Nuyts (geboren op 20 juni 1863, brouwersgast ) en Angelina Ludovica T’Seyen (geboren te Geel op 26 juli 1863, kleermaakster)

Kinderen uit dit huwelijk:

1 Charlot Nuyts, geboren op  17 april 1890, naaister

2 Karel Alfons Nuyts, geboren op 21 januari 1892

3 Alfons Jozef Nuyts, geboren op 5 november 1894

4 Willebrord Hendrik Nuyts, geboren op 28 december 1896

5 Frans Juul Nuyts, geboren op 24 mei 1899

6  Maria Josefa Mathilde, geboren op 25 juli 1902

7 Maria Germain Nuyts, geboren op 26 maart 1905

Laatst gekend adres

Meerhout, Goorstraat 13

Beroep

postbeambte

Datum van overlijden

12 september 1914

Op 14 april 1915 heeft in de Sint-Trudokerk te Meerhout een lijkdienst ter ere van Karel Nuyts plaats.

Plaats van overlijden

Kessel-Lo

Begraafplaats

 

 

1ste begraafplaats: Kessel-Lo, op de Duitse militaire begraafplaats (graf 62)

2de begraafplaats: Kessel-Lo, gemeentelijke begraafplaats. Hij rust er in een massagraf. Volgens het dagboek van schoolmeester Louis Grietens wordt hij in februari 1915 samen met 63 andere Belgische gesneuvelden opgegraven en herbegraven op het kerkhof van Kessel-Lo.

Andere gegevens

Ongehuwd

Lengte: 1,68 meter

Datum indiensttreding

7 maart 1912

Stamnummer

58142

 

Graad

sergeant mil 1912

 

Regiment

7 linie

 

Militaire loopbaan

 

Zijn militair personeelsdossier is niet bewaard

30 september 1911: goedgekeurd voor militaire dienst. De militiewet van 18 november 1909 schaft het lotingsysteem af en voert de beperkte persoonlijke dienstplicht in voor één zoon per gezin. Carolus Alphonsus NUYTS is de oudste van de kinderen en wordt bijgevolg opgeroepen. De diensttijd voor de infanterie wordt tevens verkort van 24 maanden tot 15 maanden.

7 maart 1912: ingelijfd bij het 7de linieregiment

10 april 1914: met onbepaald verlof

29 juli 1914: België brengt zijn leger op ‘versterkte vredesvoet’: de dienstklassen 1910, 191 en 1912 worden opgeroepen

31 juli 1914: gemobiliseerd. Nog dezelfde nacht en de volgende dag gaan politieagenten van huis tot huis en geven de oproepen af. De oproepingsbrieven worden ook aangeplakt en verschijnen in de kranten.

1 augustus 1914: aangemeld in de kazerne. Bij de mobilisatie vormt het 7de, met het gemobiliseerde 27ste  (ontstaan door ontdubbeling van het 7de) , de infanterie van de 7de gemengde brigade, onder bevel van Generaal Drubbel. Een gemengde brigade bestaat steeds uit twee infanterieregimenten met een artillerie-eenheid. Samen zo’n 4.000 man sterk. Carolus Alphonsus NUYTS maakt vanaf dan deel uit van het 27ste linie.

12 september 1914: sneuvelt bij Kessel-Lo

 

Onderscheidingen

Geen informatie

 

Gevechten waaraan deelgenomen

 

Eerste uitval uit Antwerpen (24-26 augustus 1914), gevecht bij Wespelaar

Tweede uitval uit Antwerpen (9-12 september 1914), gevecht bij Kessel-Lo

Op 9 september 1914 verovert de 7de gemengde brigade Aarschot. Op 10 september slagen de Belgische troepen er in de hoogten rond Leuven in te nemen. De volgende dagen worden hu aanvallen op Leuven echter afgeslagen door de Duitse overmacht. Het is tijdens deze gevechten dat hij sneuvelt

 

Andere gegevens

Geen  frontstrepen

 

Gemeentearchief Meerhout, Verzamelstaat der rechthebbenden op de vergelding in zake van Militie

BRUSSEL, Instituut voor Veteranen, Fiches omgekomen soldaten Eerste Wereldoorlog, 23493, Nuyts Carolus.

Gemeentearchief Meerhout, Register der militairen met bepaald verlof en met onbepaald verlof

Documentatiecentrum Meerhouts Patrimonium, gegevens bevolkingsregister 1910.

Documentatiecentrum Meerhouts Patrimonium, Collectie bidprentjes

Documentatiecentrum Meerhouts Patrimonium, Dagboek Louis Grietens, 14 april 1915

RA Beveren. Nationale militie. 18de militiekanton. Lichting van 1912.Provincie Antwerpen.

‘Geschiedenis der regimenten’ in Guldenboek der vuurkaart, http://www.tenboome.webruimtehosting.net/guldenboek/Guldenboekprojecttotaal/legeronderdelen.htm