Nuyts Joannes Baptist

Nuyts Joannes Baptist

Naam: Nuyts Joannes Baptist

Geboren te: Vosselaar

Geboren op: 1895-02-07

Overleden te: Staden

Overleden op: 1918-09-29

Burgerlijke stand: ongehuwd

Laatst gekend adres: Vosselaar, Vosselaar

Beroep: steenbakker

Joannes Baptista NUYTS was een zoon van Lodewijk NUYTS (°Poederlee 11-02-1860) en Anna DE BIE (°Vlimmeren 27-03-1856). De ouders huwden in Wechelderzande op 11 mei 1887. Voor ze huwden was Lodewijk dienstknecht en Anna dienstmeid en woonden ze allebei in Wechelderzande. Ze gingen in Lille op de Houtzijde wonen en waren daar landbouwers. In Lille werden drie kinderen geboren: Joannes Alphonsus (°28-11-1888), Regina Ludovica (°20-03-1891/+14-02-1892) en Adrianus Augustinus (°15-12-1892). Het gezin verhuisde naar Vosselaar, daar woonden ze in het gehucht Bolk. Adrianus Augustinus overleed er op 4 oktober 1894. In Vosselaar werden nog twee kinderen geboren: Joannes Baptista (°07-02-1895) en Maria Joanna (°20-10-1897). Daar overleed Louis NUYTS op 7 januari 1905 op de Ketschehoef in het gehucht Bolk. Anna DE BIE hertrouwde op 3 januari 1906 te Vosselaar met fabriekswerker Jacobus Constantinus VAN DEN ACKERVEKEN (°Merksplas 05-09-1873). Hij was weduwnaar van Anna Maria LEYS (+Vosselaar 02-06-1903) en had twee kinderen in leven: Franciscus (°1893) en Maria Amelia (°1898). Anna overleed tussen 1910 en 1920.

Voor de oorlog was Jan Baptist NUYTS ongehuwd en van beroep fabriekswerker in een steenbakkerij. Hij woonde (in het ouderlijke huis) in Vosselaar.

Jan Baptist NUYTS was van de lichting 1915 en had toen de oorlog uitbrak nog geen militaire dienst gedaan. Hij meldt zich als oorlogsvrijwilliger op 6 februari 1915 en wordt meteen naar het C.I.I. (Centre d’Instruction d’Infanterie) nr. 9 te Parigné-l’Evêque, in het Franse arrondissement Le Mans (Pays de la Loire, Frankrijk) gestuurd voor de basisopleiding tot soldaat. In dat kamp leren de rekruten omgaan met het geweer, vechten met het bajonet en maken kennis met het soldatenleven. Op 18 juni 1915 zit zijn opleiding erop en vervoegt hij het veldleger als soldaat 2de klas in het 13de Linieregiment, onderdeel van de 13de gemengde brigade. Het 13de Linie is in 1915 actief in Ramskapelle, Diksmuide en Steenstrate.  

Vanaf 25 december 1916 wordt het 13de Linie ontdubbeld en behoort Jan Baptist NUYTS tot het 19de Linieregiment met stamnummer 119/1253. Hij is ingedeeld in het 2de Bataljon, 7de Compagnie. Het 19de Linie vormt samen met het 13de en 33ste Linie de 13de gemengde brigade infanterie, onderdeel van de 4de legerdivisie en staat onder het bevel van luitenant-kolonel HOLLMANN. Ze bezetten de eerste linie in de sectoren Ramskapelle (12-1916), Boezinge (05-1917) en Merkem (11-1917). Over de toestand in Merkem deze getuigenis in het Guldenboek: ‘Het terrein, omgewoeld door de geweldige voorbereiding tot het Fransch offensief van ‘t einde van den zomer en den herfst 1917, is nog slechts een modderzee, gevormd door granaatkuilen die elkaar raken en waarin de infanteristen, om niet te verzinken, zich in groepen van drie of vier man, met een touw aaneengebonden, moeten voortbewegen. Buitendien houdt de vijand, die nieuwe aanvallen vreest, onze troepen onder een helsch vuur en voert hij herhaalde raids uit, onder andere die van 28 November 1917, op den post “Epernon”, waarbij het IIe bataljon, van het 19e zich onderscheidt ten koste van buitengewoon zware verliezen.’ 
Op 17 april 1918 heeft het Duitse offensief tegen de Belgische 3de en 4de legerdivisie plaats. Het 13de en 19de Linie bezetten pas sinds enkele uren het front, toch bieden ze met succes weerstand aan de onverwachte hevige aanval van de Duitsers. Vanaf juni bezetten ze de sector Diksmuide tot op 28 september als het eindoffensief wordt ingezet. De bataljons van het 19de Linie worden ter versterking naar regimenten van de 1ste legerdivisie gezonden in de omgeving van het bos van Houthulst. Het is daar, in het gehucht Stadenberg, dat Jan Baptist NUYTS dodelijk gewond geraakt ‘in bevolen dienst in een eenheid met recht op frontstrepen’. Hij wordt nog overgebracht naar een hulppost in den Ondank (een gehucht van de gemeente Staden) waar hij diezelfde dag overlijdt aan zijn verwondingen.

Op 30 september 1918 wordt hij begraven in Houthulstbos (Forêt d’Houthulst) of in den Ondank in graf nr. 546. Op 05-05-1924 wordt hij herbegraven op de Militaire Begraafplaats van Houthulst op de Poelkapellestraat, in graf L-1- 1527.

Op 27 november 1920 vragen Alphons en Joanna NUYTS (zijn broer en zus) de strijdersbegiftiging aan bij V.O.S. te Vosselaar. Jan Baptist NUYTS was 40 maanden in frontdienst (3000 frank) en 4 maanden in dienst achter het front (200 frank). Na aftrek van de 300 frank familiebegiftiging, blijft er 2900 frank te ontvangen voor de nabestaanden (Alphons en Joanna zijn zijn enige erfgenamen).

Jan Baptist NUYTS krijgt 5 frontstrepen toegekend en postuum de onderscheidingen van ‘Ridder in de Orde van Leopold II’ en ‘Oorlogskruis’ (toegekend bij K.B. 11-1925). Hij krijgt ook de ‘Overwinningsmedaille’ en de ‘Herinneringsmedaille’.

Op 21-02-1924 wordt bij vonnis zijn overlijden bevestigd en doorgestuurd naar de gemeente Vosselaar om over te schrijven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente.

Zijn naam staat vermeld op een bidprentje ‘Parochianen van Vosselaer, gedenkt voor God de zielen uwer dorpgenooten roemrijk gesneuveld voor ’t Vaderland’.