Oris Jan Lodewijk

Oris Jan Lodewijk

Naam: Oris Jan Lodewijk

Geboren te: Arendonk

Geboren op: 1891-08-02

Overleden te: Hoogstade

Overleden op: 1918-09-30

Burgerlijke stand: ongehuwd

Laatst gekend adres: Arendonk, Heikant 60

Beroep: sigarenmaker (arbeider)

Jan Lodewijk (officieel Joannes Ludovicus)  was de zoon van Jacobus Oris (° Arendonk 16/05/1870, +Arendonk 29/03/1954), sigarenmaker en Maria Catharina Maes , fabriekswerkster, (°Arendonk 04/04/1870, +Arendonk 09/04/1952). De ouders huwden in Arendonk op 11 april 1891.

Kinderen uit dit huwelijk:

  1. Joannes Ludovicus ORIS(SOLDAAT) werd geboren op 02-08-1891 in Arendonk, is overleden op 30-09-1918 in Hoogstade, West-Vlaanderen, BEL op 27-jarige leeftijd en werd begraven op 01-10-1918 in Sint-Rijkers. Hij had geen relaties en had geen kinderen. Begrafenisnotities: graf 63
  2.        Franciscus Benedictus ORIS werd geboren op 23-12-1892 in Arendonk en is overleden op 30-12-1892 in Arendonk
  3.        Anna Maria ORIS werd geboren op 07-07-1894 in Arendonk. 
  4.        Josephus Nicolaas ORIS werd geboren op 31-08-1896 in Arendonk en is overleden op 21-12-1976 in Lommel op 80-jarige leeftijd. 
  5.        Maria Anna Elisabeth ORIS werd geboren op 31-07-1898 in Arendonk en is overleden op 24-10-1960 in Arendonk op 62-jarige leeftijd. 
  6.        Josephus Adrianus ORIS werd geboren op 20-03-1900 in Arendonk en is overleden op 28-04-1902 in Arendonk op 2-jarige leeftijd. 
  7.        Franciscus ORIS werd geboren op 10-06-1903 in Arendonk en is overleden op 16-01-1983 in Arendonk op 79-jarige leeftijd. 
  8.        Dorothea Maria Martha ORIS werd geboren op 07-05-1906 in Arendonk en is overleden op 28-12-1995 in Arendonk op 89-jarige leeftijd. 
  9.        Anna Maria Carolina ORIS werd geboren op 16-10-1908 in Arendonk
  10.        Anna Maria Ida ORIS werd geboren op 13-08-1910 in Arendonk

Jan stierf in het veldhospitaal van Hoogstade in het arrondissement Veurne, provincie West-Vlaanderen op 30/09/1918.
Hij werd eerst begraven op het kerkhof van St. Rijkers op 1/10/1918, graf 63.
Nadien is hij begraven te Oeren in de Oerenstraat op de militaire begraafplaats bij de Sint-Pietersbandenkerk. 

Volgens zijn Fiche van de Dienst Oorlogsgraven werd hij eerst, op 01-10-1918, in Sint-Rijkers begraven op de militaire begraafplaats (in graf nr. 63) en later, op 24-04-1924, herbegraven op de militaire begraafplaats in De Panne in graf nr. 7.12. Volgens zijn bidprentje zou hij op 28 september 1918 overleden zijn en in Oeren begraven.  

Jan was 1.65m groot, had een rond gezicht en volgens de éne bron kastanjekleurige haren en volgens een andere bron blonde haren.

Datum indiensttreding

2 okt 1911

Stamnummer

197/24314 / (57237) (34314)

Graad

Soldaat Tweede Klasse milicien 1911 – brancardier

Regiment/*

7e linieregiment; 7e compagnie

Verloop militaire loopbaan

Op 2 mei 1911 wordt hij opgeroepen voor zijn legerdienst en op 2 oktober 1911 begint dan ook zijn actieve legerdienst bij het 7e linieregiment. Hij is dan 1m 65 groot, heeft een rond gezicht en kastanjekleurige haren. 
Op 6 mei 1913 mag hij in onbepaald verlof vertrekken en hij trekt dan ook naar “den Heikant 60 “ in Arendonk.

Op 30 juli 1914 wordt hij gemobiliseerd bij het 7e linieregiment en komt hij aan het front terecht.

Op 9 februari 1915 moet hij 8 dagen in het cachot omdat hij had gemompeld: “’t is schandalig”, nadat de commandant van de compagnie opmerkingen had gemaakt omwille van een corvee die niet naar best vermogen was uitgevoerd.
L’arméé étant mobilisée, avoir murmuré et répondu “C’est scandaleux” au commandant de la compagnie, qui le réprimandait au sujet de la mauvaise volonté qu’il apportait dans l’exécution d’une corvée.


De loopgravenoorlog woedt ondertussen voort. In het derde trimester van 1917 krijgt hij de kans om een opleiding te volgen, het is in de periode dat vele toenmalige brancardiers (die tot dan vooral leraars en priesters in opleiding waren) een officiersopleiding kregen en er een tekort aan brancardiers ontstond. Jean kan zo een opleiding tot brancardier volgen. Op 1 oktober 1917 wordt hij ingelijfd bij de administratie troepen van de 7e linie. Vanaf dan is hij brancardier. Op die datum worden hem de militaire wetten gelezen, die hij dan moet ondertekenen, document waarop wellicht nog één van zijn laatste handtekeningen te zien is. 

Het einde van de oorlog nadert en op 28 september 1918 start ’s nachts het eindoffensief. Op 29 september 1918 wordt hij gekwetst afgevoerd naar het Belgisch Veldhospitaal te Hoogstade. Een hospitaal ingericht in het gesticht Clep te Hoogstade. Daar zal hij aan zijn verwondingen overlijden op 30 september 1918 om 22.50u ’s avonds. Hij wordt eerst begraven op het kerkhof te St. Rijkers op 1/10/1918, graf 63. We hebben nog een foto van dit kerkhof teruggevonden.

Onderscheidingen

15aug1918:
Het oorlogskruis bekomen voor zijn moed en toewijding tijdens zijn lange aanwezigheid aan het front
7aug1919:
Postuum gedecoreerd met de overwinningsmedaille

1okt1919:
Postuum gedecoreerd met de herinneringsmedaille van  de oorlog 1914-1918

Gevechten waaraan deelgenomen

Eindoffensief

Adere gegevens

Aantal frontstrepen: geen info gevonden

Geen info omtrent strijderfonds gevonden

 

Interessante details:

Nog een ander weetje over Jean en zijn familie:
Zijn vader verbleef tijdens WO I een periode als vluchteling/sigarenmaker in Reusel. Op een bepaald moment mochten de sigarenmakers hun centen niet meer naar Arendonk brengen. De pastoor van Reusel bracht ze dan naar het gemeentehuis in Arendonk, en daar kon de familie dan het loon afhalen, terwijl de kostwinners in Reusel bleven.

Jan Lodewijk Oris
oude begraafplaats in Sint-Rijkers
oude begraafplaats in Sint-Rijkers
bidprentje Jan Lodewijk Oris
bidprentje Jan Lodewijk Oris (achterkant)
graf van Jan Lodewijk Oris