Paeshuys August Jozef

Paeshuys August Jozef

Naam: Paeshuys August Jozef

Geboren te: Arendonk

Geboren op: 1893-09-27

Overleden te: Werchter

Overleden op: 1914-09-12

Burgerlijke stand: ongehuwd

Laatst gekend adres: Arendonk, Hoek nr. 79

Beroep: sigarenmaker

Augustinus Josephus PAESHUYS was een zoon uit het eerste huwelijk van sigarenmaker Norbertus PAESHUYS (°Arendonk 17-12-1872) met landbouwster Marie Theresia PULEMANS (°Arendonk, Schotelven,  27-07-1873). Norbert was analfabeet. De ouders waren in Arendonk gehuwd op 8 juli 1893. August werd te Arendonk geboren op 27 september 1893 en zijn moeder overleed er op 1 november van dat jaar. Op 22 maart 1902 hertrouwde zijn vader te Arendonk met Wilhelmina SCHUERMANS (°Merksplas 15-07-1862). Deze vrouw was weduwe van Joannes Baptista HULSELMANS (+Arendonk 27-03-1900) en  winkelierster. Ze bracht enkele kinderen Hulselmans mee in het nieuwe gezin: uit een vorig huwelijk van haar overleden man Frans, Maria Emma (die in 1905 huwde) en Jan Eduard Juliaan Hulselmans (die in 1901 huwde) en twee eigen kinderen Anna Marie (°Arendonk 11-05-1895) en Jozef Cornelis Hulselmans (°Arendonk 19-05-1899). Op 25 juni 1902 werd nog zijn halfbroer Alphonsus Paeshuys te Arendonk geboren. Augustijn Jozef Paeshuys was ongehuwd en sigarenmaker van beroep. 

In 1911-1920 woonde Norbert Paeshuys met zijn gezin in Arendonk, Hofken nr. 81. August Jozef woont dan bij zijn grootouders Augustinus Paeshuys en Anna Elisabeth Delanoy in het gehucht Schotelven Hoek nr. 79.                     

August Jozef PAESHUYS was van de lichting 1913 en trad op 1 januari 1913 in dienst bij het Belgische Leger als soldaat 2de klas bij de Grenadiers met het stamnummer 135/50415. De Grenadiers waren gekazerneerd in de Prins Albert kazerne te Brussel.

Op 29 juli 1914 wordt dat regiment Grenadiers aangevuld met de gemobiliseerde miliciens met onbepaald verlof en ontdubbeld in twee regimenten: het 1ste Grenadiers onder het bevel van Kolonel Lefebure en het 2de Grenadiers onder het bevel van Majoor Lotz. Elk regiment bestaat, sinds de reorganisatie van het Belgisch leger in 1913, uit 3 bataljons. In de oorlog behoorden de Grenadiers samen met de Karabiniers en twee batterijen te paard tot de 18de Gemengde Brigade, die onderdeel was van de 6de Legerafdeling onder bevel van Luitenant-Generaal Lantonnois van Rode. August Paeshuys behoort tot de 1ste Grenadiers, 1ste bataljon, 9de compagnie.

Antwerpen met zijn dubbele fortengordel, was voorbestemd om het ‘Reduit National’ te worden. Vanaf 19 augustus had het sterk bedreigde Belgische leger zich daar teruggetrokken. Vanuit de Vesting Antwerpen beveelt Koning Albert I tweemaal een uitval ‘in de rug’ van het Duitse leger om de druk te verminderen op het Britse en Franse leger, die op dat ogenblik de ‘Slag aan de Grenzen’ (4 tot 24 augustus) en de eerste ‘Slag aan de Marne’ (5 tot 10 september) leveren. De grenadiers nemen deel aan beide uitvallen (25-26 augustus en 9-13 september) en leveren slag te Werchter, Wakkerzeel, Schiplaken en Elewijt.

Op het bidprentje van August Jozef Paeshuys lezen we: ‘Na drie achtereenvolgende hevige aanvallen van een vijand, tienmaal talrijker dan zij, werd eene afdeling  Belgische soldaten terug gedreven over de Dyle, te Werchter. De brug was vernield, talrijke soldaten geraakten in de rivier. De edelmoedige grenadier Paeshuys, niets dan zijnen moed raadplegende, sprong in ’t water en redde verscheidene makkers; toen hij voor de derde maal terug keerde, werd hij zelf door den stroom meegesleept en verdronk. Het lijk van den moedigen held vond men weldra terug.’

August Jozef PAESHUYS verdronk dus in de Dijle te Werchter op 12 september 1914.  Hij werd in Werchter begraven in graf nr. 5 (rep. 5624). Op 17 september 1924 werd hij herbegraven op de militaire begraafplaats van Veltem-Beisem , Brusselsesteenweg, in graf nr. 610.