Peenen Leon Joseph

Peenen Leon Joseph

Naam: Peenen Leon Joseph

Geboren te: Brugge

Geboren op: 1897-06-10

Overleden te: Rosendaël (Frankrijk)

Overleden op: 1916-01-06

Burgerlijke stand: ongehuwd

Laatst gekend adres: Rijkevorsel, Vrouwkensblok nr. 52

Beroep: fabriekswerker

Léon Joseph werd op 10 juni 1897 in Brugge geboren als Léon Joseph VAN NEVEL, onwettig kind van kantwerkster Marie VAN NEVEL (°Sint-Kruis, West-Vlaanderen 23-07-1870). Voor hem had ze al een dochter Martha Coleta VAN NEVEL (°Sint-Kruis 09-05-1894). Op 7 maart 1898 huwt hun moeder met fabriekswerker Louis/Lodewijk  PEENEN (°Rijkevorsel 02-06-1872) in Brugge en beide kinderen worden door dit huwelijk erkend en gewettigd en krijgen bijgevolg de familienaam PEENEN. Na het huwelijk gaat het gezin in Rijkevorsel wonen. Karel  wordt daar op het Meirblok geboren op 13-08-1899. Daarna wonen ze op Vrouwkensblok nr. 52 en er komen nog 4 kinderen bij: Maria Clementina Lucia (°26-03-1901), Antonia (°16-08-1903/+Rijkevorsel, Vrouwkensblok nr. 52, 27-08-1903), Jan (° 06-08-1904) en Franciscus/Frans PEENEN (°22-02-1907). De  geboorte van Frans wordt aangegeven door zijn grootvader, Karel PEENEN, omdat zijn vader, Lodewijk PEENEN, eerder dat jaar, op 18 januari, overleden is in Hoogstraten, hij werd maar 34 jaar oud. 

Op 20 mei 1908 hertrouwt de moeder in Rijkevorsel met fabriekswerker Joannes Franciscus BOENDERS (°Rijkevorsel 31-07-1885) en binnen  dit huwelijk wordt nog een zoon geboren: Florent Ferdinand Leo BOENDERS (°Rijkevorsel 31-01-1913).

Léon PEENEN was ongehuwd en fabriekswerker van beroep. Hoewel zijn overlijdensakte Brugge vermeldt als zijn domicilie, woonde hij voor hij in dienst ging bij zijn moeder en stiefvader in Rijkevorsel, op Vrouwkensblok nr. 52. 

Als in augustus 1914 de oorlog uitbreekt, is Leon PEENEN pas 17 geworden. In vredestijd zou hij dus  zijn militaire dienstplicht pas bij de lichting 1917 moeten vervullen. Toch vertrekt hij, waarschijnlijk via Nederland, naar Folkstone (Engeland) om zich als oorlogsvrijwilliger voor de duur van de oorlog te melden. Op 1 april 1915 wordt hij daar medisch gekeurd en goed bevonden en krijgt hij de krijgswetten voorgelezen.

Léon PEENEN is 1 m 690 groot, heeft een lang, bleek gezicht, een hoog, breed, terugwijkend voorhoofd,  grijsblauwe ogen, een zeer brede afgeplatte neus, een nogal kleine mond met dunne lippen, een ronde kin, blond haar en kastanjebruine wenkbrauwen, als bijzonder kenmerk heef hij nog een vaag litteken op de linkerwang. In zijn militair dossier staat uitdrukkelijk vermeld dat hij een Vlaming is.

Op 2 april 1915 komt hij als oorlogsvrijwilliger aan in het Bureau te Dieppe (Frankrijk) en wordt naar het ‘Centre d’Instruction’ van de 6de Legerdivisie gestuurd om zijn basisopleiding van soldaat te krijgen. Deze initiatie duurt tot 24 juli 1915. Daarna wordt hij ingelijfd bij het 2de regiment Karabiniers die onderdeel zijn van de 6de Legerdivisie. Zijn stamnummer is 132/7255 en 4580. Hij sluit als soldaat 2de klas aan bij het 4de bataljon van het 2de Karabiniers en hoort soms bij de 2de, 8ste en/of 6de compagnie (Het is niet te achterhalen of hij van compagnie veranderd wordt of dat deze verschillen een onnauwkeurigheid zijn in de verschillende documenten).

Op 4 januari 1916 wordt hij vanuit Hoogstade geëvacueerd naar het ‘infirmerie divisionnaire’ en op 5 januari overgebracht naar het Franse militair ziekenhuis  nr. 32bis in Rosendaël (Département du Nord, Frankrijk). Hij is zwaar ziek: hij heeft een ‘cerebrospinale meningitis en meningokokken’, m.a.w. een bacteriële hersen- en ruggenmergvliesontsteking veroorzaakt door de beruchte meningokokken, in de tijd voor de penicilline en de antibiotica ongeneeslijk.    

Op 6 januari 1916 om 6.30 u. ’s avonds overlijdt hij daar, slechts 18 jaar oud, in het Hôpital Civil de Dunkerque, Route Nationale nr. 92 te Rosendaël (HC nr. 32bis). Dit burgerlijke hospitaal werd vanaf 9 augustus 1914 omgevormd tot een militair ziekenhuis en was nog in gebruik in oktober 1918. De gegevens i.v.m. zijn overlijden worden doorgegeven aan gemeente Rosendaël en aan de ‘Service de Santé à Bourbourg’.

Op 8 januari 1916 wordt zijn overlijdensakte (akte 7) opgemaakt  in de stad Rosendaël, Place de Dunkerque.

Op 10 januari 1916 wordt Leon PEENEN begraven op het Belgische militaire ereperk op het kerkhof van Duinkerken, terrein 6, rij 6, graf nr. 6.

Op 16 november1916 vindt in de parochiekerk van Rijkevorsel een plechtige dienst voor hem plaats. 

Op 6 februari  wordt nog onderzocht of hij overleden is in ‘service commandé’ of ‘op het strijdveld’ of… , op 12 februari bevestigt  de commandant van zijn compagnie: dat hij gestorven is aan ziekte. Dit antwoord is van belang voor de toekenning van de onderscheidingen, Leon Joseph PEENEN zal geen Ridder in de Orde van Leopold II worden en geen Oorlogskruis ontvangen. Op 19 juli 1923 zullen hem wel  postuum de Herinneringsmedaille 1914-1918 en de Overwinningsmedaille toegekend worden.

Leon PEENEN was geen vol jaar in frontdienst, na onderzoek wordt op 01-08-1921 vastgesteld dat hij geen enkele frontstreep heeft verdiend.

Op 19 februari 1922 worden zijn stoffelijke resten vanuit Duinkerke overgebracht naar Rijkevorsel waar ze worden bijgezet aan het oorlogsmonument aan de zuidzijde van de Willebrorduskerk.