Peers Antoon Lodewijk Maria

Peers Antoon Lodewijk Maria

Naam: Peers Antoon Lodewijk Maria

Geboren te: Antwerpen

Geboren op: 1890-12-16

Overleden te: Hoogstade

Overleden op: 1917-08-05

Burgerlijke stand: gehuwd

Laatst gekend adres: Hoogstraten, Caleshoekstraat nr. 15, Lapscheure

Beroep: tolbeambte

Antoon Lodewijk PEERS was een zoon van Joannes Eduardus PEERS (°Viersel, Prov.Antwerpen, 22-09-1857) en Joanna Jacoba VAN LIER (°Antwerpen 08-04-1864). De ouders waren in Antwerpen gehuwd op 6 januari 1883. Vader Peers oefende verschillende beroepen uit: hij was een tijd koetsier, even fabriekswerker, maar vooral facteur in bier en drankslijter. Een facteur in bier was door de stad aangesteld om van de bieren die de stad binnen kwamen, het paspoort van de voerman te controleren en na te kijken of de levering in orde was wat de accijnzen en kwaliteitsvoorwaarden betreft. Alle tien kinderen werden in Antwerpen geboren. Ludovicus (°28-04-1883/+Antwerpen 28-08-1883, 4 maand oud), Rosalia Joanna Francisca (°18-08-1884), Ludovicus Augustinus (°02-12-1885), Augustus (°30-03-1888), Georgius Christianus (°09-11-1889), Antoon Lodewijk Maria (°16-12-1890), Maria Theresia Francisca (°06-11-1892), Alphonsus Virginia (°14-09-1894), Gabriella Christina (°05-06-1896) en Aloysius Eduardus (°28-05-1899). Opvallend is dat de meeste kinderen om verschillende redenen (afwezig, ziek, belet) niet door vader PEERS worden aangegeven, maar door Maria Joanna VAN ISSENHOVEN, die bij ’t baren tegenwoordig is geweest. Zij is de moeder van Joanna Jacoba VAN LIER, al weduwe bij het huwelijk in 1883 en dan leurster van beroep, later geeft ze ofwel ‘zonder beroep’ ofwel ‘baker’ op als beroep, zij is analfabeet. Als Alphonsus geboren wordt in 1894 is ze 70 jaar oud. De geboorte van Gabriella in 1896 geeft Maria Buggemans aan, zij is 36 jaar oud, zonder beroep en bij ’t baren tegenwoordig geweest, ook zij is analfabeet.  

Antoon Lodewijk PEERS was in Moerkerke, West-Vlaanderen, op 17 juni 1914 gehuwd met Agnes Louise Marie KEUKELINCK (°Moerkerke 19-07-1894), een dochter van werkman Edmondus KEUKELINCK (°Moerkerke 28 j. in 1894) en Sylvia SARAZIJN (°Moerkerke 30 j. in 1894). Hij woonde vanaf 1 februari 1914 in Lapscheure, West-Vlaanderen, op de Caleshoekstraat nr. 15, en voordien in Hoogstraten op de Moleneinde, waar zijn ouders, op dat ogenblik beiden zonder beroep, nog woonden en was tolbeambte van beroep. Agnes Louise Marie Keukelinck woonde vanaf 15 mei 1914 weer in Moerkerke en had voordien in Brugge gewoond. Beide partners leggen een ‘bewijs van onvermogen’ voor, d.w.z. dat hun de nodige middelen ontbreken om het recht van zegel, inschrijving en griffie te betalen. Antoon had aan zijn dienstplicht voldaan.

Op 25 maart 1915 wordt hun dochtertje Antoinette Louis Agnes Sylvie PEERS te Moerkerke geboren. De geboorte wordt aangegeven door Leonia VERMEERSCH, vroedvrouw, bij de geboorte aanwezig geweest. De akte vermeldt dat de vader, Antonius Ludovicus Maria PEERS, op dat ogenblik bij het Belgische Leger verblijft. 

Later hertrouwt Agnes Louise Marie KEUKELINCK met BERNARD en woont in 1923 te Moerkerke.

Antoon Lodewijk PEERS was eigenlijk van de lichting 1910 (lijst van de gemeente Ranst), maar trad reeds in 1907 bij het leger in dienst als beroepsvrijwilliger en begon in 1908 aan zijn actieve dienst. Hij behoorde tot het 7de Linieregiment met stamnummer 54691. Dit regiment was gekazerneerd in Emiksem (Antwerpen). Vanaf  20 juni 1912 is hij in onbepaald verlof.

Als de oorlog uitbreekt is hij adjudant, d.i. de hoogste militaire graad van onderofficier, en dient bij het 7de Linie, onderdeel van de 7de gemengde brigade van de 2de legerdivisie. Het neemt deel aan de eerste uitval uit Antwerpen en vecht o.a. in Wespelaar. Tijdens de 2de uitval uit Antwerpen levert het zware gevechten te Aarschot en trekt dan op naar Leuven. Ondanks de weerstand en de tegenaanvallen van de Duitsers, dringen ze goed vooruit, maar krijgen toch het bevel zich terug te trekken. Tijdens het beleg van Antwerpen lijden ze zware verliezen in de tussenruimte Walem, Sint-Katelijne-Waver en daarna op de Nete.     

Daarna volgt de strijd aan de IJzer: het 7de Linie onderscheidt zich in Sint-Joris-bij-Nieuwpoort en daarna in oktober te Ramskapelle en in november te Lombardsijde.  Tijdens de stabilisatieoorlog  bezet het  7de Linie de sectoren Ramskapelle, Sint-Jacobs-kapelle, Nieuwkapelle, Steenstraat, Diksmuide, Reigersvliet, Oud-Stuivekenskerke, Boezinge.

In december 1916 wordt het 7de Linie ontdubbeld in het 7de en het 17de Linie. Antoon PEERS wordt ingedeeld bij de  12de Compagnie Mitrailleurs, 3de bataljon, van het 17de Linie en krijgt daar het stamnummer 117/130.

In de nacht van 4 op 5 augustus 1917 zijn Antoon PEERS en een aantal van zijn strijdmakkers op de terugweg van werkzaamheden die ze aan het front uitgevoerd hebben in Oudekapelle. Ze worden beschoten door Duitse artillerie. Minstens drie militairen zijn levensgevaarlijk gewond of sterven ter plaatse, Antoon Lodewijk PEERS is een van hen. De obusscherven hebben hem  over heel het lichaam verwond. Hij wordt nog geëvacueerd naar het Belgische militair hospitaal van Hoogstade, gevestigd in het Gasthuis ‘Clep’. Om 4 uur ’s nachts wordt hij er in shock en stervend binnengebracht. Drie uur later sterft hij in het operatiekwartier. Hij werd slechts 26 jaar.

Op 6 augustus 1917 wordt hij begraven op de militaire begraafplaats van Oeren bij de Sint-Pietersbandenkerk in de Oerenstraat. Oorspronkelijk in het graf nr. 165, naast zijn strijdmakkers Henri De Coster, Achille Massez, Guillaume Landuyt (alledrie van het 17de Linie) en Edward Joos (van het 1ste Jagers te Paard) die samen met hem om het leven kwamen. Op 20 november 1924 wordt hij herbegraven in het heraangelegde militaire kerkhof van Oeren, daar rust hij in graf 138.

Op zijn graf zijn de symbolen van ‘Ridder in de orde van Leopold II’, van het Oorlogskruis, de IJzermedaiile, de Overwinningsmedaille en de Herinneringsmedaille aangebracht.