Pieter Theus

Theus Pieter

Naam: Theus Pieter

Geboren te: Antwerpen

Geboren op: 1883-12-26

Overleden te: Moorslede

Overleden op: 1918-10-03

Burgerlijke stand: Ongehuwd

Laatst gekend adres: Vrijheid, Hoogstraten

Beroep: Priester

Op tweede kerstdag 1883 ziet Pierre Henri Louis Theus het levenslicht. 2 dagen later gaat zijn vader Leopold aangifte doen van dit heuglijk feit op het stadhuis van Antwerpen. Het gezin woont op dat moment immers in de Lange Nieuwstraat 34 te Antwerpen. Leopold Theus is 7 jaar daarvoor met Jeanne Peeters in het huwelijksbootje gestapt. Hoe het gezin er op dat moment uit zag, weten we niet. De stad Antwerpen gaf geen toestemming om in de archieven van die tijd te duiken.

Wel weten we dat Pieter in het seminarie intrad en op 13/6/1903 zijn militaire dienst bij de administratieve troepen in Antwerpen startte.

5 jaar later wordt hij op 2 februari tot leraar in het Klein Seminarie benoemd. Zijn grootmoeder woonde toen op de Vrijheid in Hoogstraten. Pieter nam zijn domicilie daar.

Op 26 april 1908 wordt Pieter tot priester gewijd en is van dan af Zeer Eerwaarde Heer Theus.

Pieter wordt bij het uitbreken van de oorlog op 1 augustus terug onder de wapens geroepen en bij het 6° Jagers te Voet ingedeeld. Op 24/9/1914 stelt men hem officieel als hulp-aalmoezenier in het regiment aan.

Door de zeer zware gevechten aan de Bocht van Pervijze en de zware verliezen verdwijnt het 6° regiment en wordt het vanaf 14 oktober een deel van het 3° Regiment Jagers.  6 dagen later raakt Pieter voor een eerste keer gewond en wordt hij geëvacueerd.

Na zijn revalidatie plaatst men  op 25/3/1916 Pieter over naar de militaire gevangenis in Calais.

Een dik halfjaar later verhuist hij terug naar het front en dient Pieter als aalmoezenier bij het 7° Linieregiment. 2 maanden later, op 27/12/1916, verhuist hij een laatste keer, dit maal naar het 17° Linieregiment II/2. Onder dit vaandel zal EH Theus tijdens het slotoffensief op 3/10/1918 in Moorslede sneuvelen.

Postuum wordt hij Ridder in de Leopoldsorde. Als reden van deze onderscheiding lezen we ” … moedig gevallen in de nacht van 1 op 2 oktober 1918 tussen Sint Pieter en Waterdamhoek in verdediging van haardstede en de eer van het Belgische Volk. Getuige de dankbaarheid van het Vaderland”.  Hij verzorgde een aantal gewonden in de eerste hulppost toen een obus bovenop hen neerkwam. Pieter stierf na evacuatie.

Dit was echter niet de eerste keer dat hij zich liet opmerken. In het dagorder van het regiment lezen we op 14/11/1917: “… getoonde toewijding en zelfopoffering op 8/11/1917; liet zich opmerken door via een zeer nauwe en gevaarlijke toegang in een door een vijandelijke obus vernietigde betonnen abris te wringen en 3 ingesloten soldaten te redden.”

Op het moment van zijn dood was EH Theus de trotse drager van 5 frontstrepen en een oorlogskruis dat hij omwille van ” getoonde moed en offervaardigheid doorheen zijn lange aanwezigheid aan het front” op 20/7/1918 opgespeld kreeg.

www.wardeadregister.be

Dagverslag 17° linieregiment  II/2 dd.3/10/1918

Niet gepubliceerde lijst “Militaire slachtoffer WOI Hoogstraten”, archief Hoogstraten

Huwelijksakte n° 136, 1876