Prinsen Theodorus Franciscus Carolus

Prinsen Theodorus Franciscus Carolus

Naam: Prinsen Theodorus Franciscus Carolus

Geboren te: Turnhout

Geboren op: 1890-11-29

Overleden te: Merkem

Overleden op: 1918-04-17

Burgerlijke stand: ongehuwd

Laatst gekend adres: Turnhout, Turnhout, Eigenaarsstraat 15/Leuven Normandië stra

Beroep: brancardier

Prinsen is de zoon van Charles Prinsen (°16/02/1859) en Louise/Josephina Ludovica Luyckx (°22/11/1857) hij had. De kinderen uit dit huwelijk zijn:
 1 PRINSEN Theodorus Maria Carolus (°26/01/1884)
2 PRINSEN Anna Cornelia Ludovica (°12/08/1885)
3 PRINSEN Joanna Ludovica Maria (°9/07/1887)
4 PRINSEN Maria Elisabeth (°16/02/1889)
5 PRINSEN Theodorus Franciscus Carolus (° 29/11/1890) ( gesneuvelde)
6 PRINSEN Josephus Franciscus Antonius Eugenius (°25/11/1894)
7 PRINSEN Clara Cornelia Ludovica Maria (°27/10/1898)
8 PRINSEN Constantia Gerardina Cornelia Carolina
(° 27/10/1898)
9 PRINSEN Leo Franciscus Antonius Maria (°13/09/1904)

Prinsen is  zelf ongehuwd omdat hij een geestelijke was.

Volledige lengte: 1m68,5 – 1m70
gezicht: ovaal
tint: bleek

vooraanzicht:
-kromming: recht
-hoogte: normaal
-dikte:smal
-ogen: bruin

neus:
-basis:horizontaal
-hoogte: gemiddeld
-vorm: ordinair
-dikte:normaal

mond: gemiddeld
lippen: gemiddeld
kin: rond en met baard
haren: kastanjebruin
wenkbrauwen: kastanjebruin
geen opvallende kenmerken

 

 

datum indiensttreding: 31/05/1916

Hij begon op 8/01/1916  zijn opleiding als brancardier in Folkstone.

Stamnummer: weinig duidelijkheid,maar vermoedelijk is het 197 n° 21.462.

regiment: 9de linieregiment, 5de compagnie.

militait verloop:
-08/01/1916: begin opleiding speciale eenheid te Folkstone (CIBI: Centre Instruction Brancardier Infirmier)
-31/05/1916: actieve indiensttreding speciale eenheid
-17/04/1918: sterft te Zuid-Schoten op slagveld
Prinsen heeft zelf nooit deelgenomen aan een gevecht, want hij was brancardier.

Onderscheidingen:
medaillles:
=> Belgische ordes met palm op lint:
– blauw (Kruis van Ridder in de Leopold II-orde met als motto 'l'union fait la force' of 'eendracht maakt macht'. Het kruis is niet verguld en de kroon is van zilver. Palm met monogram wijst op de oorlogsverdienste.)
– rood (Het oorlogskruis (Croix de guerre) 1914-1918. Dit ereteken is in navolging van het Franse Oorlogskruis ingesteld op 25 oktober 1915)
=> regenboogkleurige (overwinningsmedaille 1914-1918)
=>soldaat met helm (herinneringsmedaille aan de Oorlog 1914-1918)

Prinsen kreeg 4 frontstrepen

Interessante detais:
– Hij staat vermeld op het monument ter ere van de gesneuvelden van WO I in de Sint-Pieterskerk.
– verslag door pater Proost: In september 1911 trad hij met 11 andere studenten in het noviciaat van de congregatie van de H. Geest te Leuven. De eerste kloostergeloften legde hij af op 22 september 1912. Van 1912-1914 volgde hij cursussen filosofie bij de  jezuïetenpaters. Tijdens zijn dienst achter het front was hij een leidersfiguur. Ook schreef hij  vanaf 1916 regelmatig brieven naar zijn overste. Hij schreef deze brieven vaak tijdens zijn verlof. Op 11 maart 1918 schreef Frans zijn laatste brief tijdens zijn verlof in Lourdes. Later bleek het ook dat Frans een voorgevoel had dat hij ging sterven.

Over zijn dood, verslag van medeseminarist Julien Depaepe:

Toen een bombardement begon na de mis die Prinsen diende, werden de brancardiers ingeschakeld om gewonden te verzorgen. De getuige kon niet mee want deze moest de aalmoezenier wegbrengen. Frans stierf tijdens het bombardement. Net had hij met een andere brancardier iemand op de brancard gelegd en ze wilden de gewonde wegdragen. Nog voordat ze het slachtoffer konden optillen was Frans' nek door een kogel doorboord. Omdat er orders waren gegeven om de 'redbaren' eerst weg te brengen bleef Frans daar liggen.
Zijn begrafenis: Samen met de andere gesneuvelden vond zijn begrafenis plaats in de kerk van Westvleteren op 22 april. Op het kerkhof waren verschillende grafredenen, de omstanders werden het meest getroffen door de grafrede van commandant dokter Van der Ginst.
 

– jaarboek 2014, oud-strijders WO I van Heemkundige kring 'Norbert de Vrijter'. Gierle-Lille- Poederlee-Wechelterzande

-stadsarchief Turnhout

internet:

-http://www.abl1914.be/bwg/bwginhoud.htm
-www.europeana1914-1918.eu

-http://forumeerstewereldoorlog.nl/viewtopic.php?p=219234#219234

Met dank aan Dhr. Hendrickx voor de documenten.

Opgemaakt door Lies Verhaegen en Laura Don, SVT