Proost Joannes Franciscus

Proost Joannes Franciscus

Naam: Proost Joannes Franciscus

Geboren te: Vosselaar

Geboren op: 1895-02-05

Overleden te: Rennes (Frankrijk)

Overleden op: 1916-05-24

Burgerlijke stand: ongehuwd

Laatst gekend adres: Heieinde, nr. 122, Vosselaar

Beroep: ?

Joannes Franciscus (Jan) PROOST was het oudste kind van Matthijs (Tijs) PROOST (°Vosselaar 25-09-1872) en Maria Cornelia Francisca WOUTERS (°Turnhout 20-05-1873). De ouders waren in Vosselaar gehuwd op 20 juni 1894. Maria Cornelia Francisca was uit Turnhout naar Vosselaar verhuisd op 1 maart 1893. Matthijs werkte als steenbakkersgast in een fabriek. Ze gingen in het gehucht Heieinde in Vosselaar wonen. Er werden in het gezin tien kinderen geboren: Joannes Franciscus (Jan) (°05-02-1895), Josephus Franciscus (°13-09-1896), Maria Anna (°26-02-1898/+Vosselaar 26-09-1898, 7 maanden oud), Joannes Alphonsus (°21-04-1899), Carolus Franciscus (°24-01-1901), Joannes Franciscus (°12-09-1902), Joanna Catharina (°31-12-1903), Jacobus Ludovicus (°07-10-1906), Carolina (°22-01-1908) en Augustinus Joannes (°19-05-1909). Voor de laatste geboorte was vader Matthijs PROOST overleden in Vosselaar, op de spoorlijn, steenweg, paal 37 op 20 februari 1909, 36 jaar oud.
Jan PROOST woonde voor de oorlog bij zijn moeder in het gehucht Heieinde nr. 122 in Vosselaar. Hij was ongehuwd. Het was niet te achterhalen welk beroep hij uitoefende.

Joannes Franciscus (Jan) PROOST trad als vrijwilliger in dienst van het Belgische leger op 5 februari 1915 en werd meteen naar het opleidingscentrum nr. 9 in Parigné-l’Evêque gestuurd voor een opleiding tot infanterist. Dat centrum was pas op 31 januari 1915 opgericht. De rekruten leerden er omgaan met het geweer, vechten met het bajonet en wennen aan het soldatenleven. Op 17 juni 1915 zit zijn opleiding erop en wordt hij toegevoegd aan het 13de Linieregiment als soldaat 2de klas met stamnummer 113/28094. Het 13de Linie maakt deel uit van de 13de gemengde brigade en vecht in de 4de legerdivisie. Als Jan PROOST erbij komt in het 2de bataljon, 2de compagnie, bezetten ze de sector Ramskapelle. Eind oktober worden ze daar afgelost en krijgen grote rust in Bray-Dunes. Op 6 december vechten ze in de loopgraven voor Diksmuide. Daar wordt Jan PROOST op 21 december 1915 gewond. Het 13de Linie wordt vanaf 25 december 1915 tot 11 mei 1916 in Diksmuide ingezet in de eerste lijn. Het was niet te achterhalen wanneer Jan weer fit genoeg was om mee te vechten. Op 28 maart 1916 wordt hij gehospitaliseerd in Rennes in Bretagne. Hij lijdt aan een sarcoom van het bovenkaakbeen (= kwaadaardig gezwel uit bindweefselcellen ontstaan) met gangreneuze uitzaaiing naar de onderkaak. Het burgerhospitaal nr. 30 van Rennes, in Ille et Vilaine was vanaf 18 maart 1916 een Belgisch Militair Hospitaal geworden. Joannes Franciscus PROOST overleeft de heelkundige operatie niet, hij overlijdt in Rennes op 24 mei 1916. Hij wordt op 25 mei 1916 begraven op het militaire ereperk van de gemeentelijke begraafplaats ‘Cimetière de l’Est’ in Rennes, in graf nr. 30.
Op 14-02-1921 bezorgt de militaire afgevaardigde op de Belgische Ambassade zijn overlijdensakte (in de gemeente Rennes opgemaakt) aan de Dienst Oorlogsgraven.
Zijn moeder, Maria Cornelia Francisca WOUTERS, vraagt via de V.O.S. bij het Strijdersfonds de strijdersbegiftiging aan in Vosselaar op 27 november 1920. Zij is niet goed op de hoogte, schrijft dat haar zoon met het 7de Linie aan het front was en op 25-05-1916 te Rennes overleed.
Het ministerie van Landsverdediging is klaar met de berekening op 07-05-1921. Joannes Franciscus Proost was 12 maanden in frontdienst (aan 75 frank) en 5 maanden in dienst achter het front (aan 50 frank), samen 1150 frank. Hiervan wordt de 300 frank familiebegiftiging die al uitbetaald is, afgetrokken. Voor de nabestaanden rest er 850 frank.
De Heer VAN HOECK, volksvertegenwoordiger, Paterstraat nr. 7 te Turnhout, komt tussen als de uitbetaling van de strijdersbegiftiging en de familiebegiftiging uitblijft. Het antwoord van het Ministerie van Landsverdediging komt op 02-05-1924: De Algemeene Spaarkas werd op 25-01-1922 op de hoogte gebracht van het bedrag der toegekende dotatie. De moeder ‘zou zich nuttigerwijze tot voormeld financieel organisme kunnen wenden om in het bezit gesteld te worden der haar verschuldigde sommen’. De familiebegiftiging werd op 23-09-1920 door tussenkomst van het Gemeentebestuur van Vosselaar reeds uitbetaald.
Op 07-09-1922 vraagt zijn moeder via de V.O.S. te Brussel, de eretekens van haar gesneuvelde zoon thuis te mogen ontvangen. Het Ministerie van Landsverdediging antwoordt op 23-10-1922 hierop dat het Kruis van Ridder in de orde van Leopold II met palm postuum slechts toegekend wordt aan soldaten die gesneuveld zijn of overleden ten gevolge van verwondingen door de vijand. Vermits haar zoon overleden is ten gevolge van een ziekte, beantwoordt hij niet aan de voorwaarden om dit ereteken te ontvangen. Ze zal wel de Overwinnings- en de Herinneringsmedaille ontvangen.
Jan Frans PROOST was 12 maanden in frontdienst en heeft dus recht op één frontstreep.
In Vosselaar werd een gemeenschappelijk bidprentje gemaakt voor de gesneuvelde parochianen. De naam van Jan PROOST staat erop vermeld. De gegevens zijn niet helemaal correct: ‘gesneuveld te Dixmuide, den 25 Mei 1916’.

Rijksarchief van België (voor zover online beschikbaar)
Geneanet
http://www.oudepostkaarten.be/bekijkvolgendevorige.php?pageNum_postkaarten=7&totalRows_postkaarten=13&gemeente=Vosselaar&afdeling=Straatzichten&inlognaam=&lid_id=2
http://wo1dudzele.brugseverenigingen.be/ALGEMENEINFOWO1
http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/viewtopic.php?t=1488
militair dossier
https://www.wardeadregister.be/nl/dead-person?idPersonne=34160
https://files.warveterans.be/pdf/A47/25304.PDF
https://database.namenlijst.be/publicsearch/#/person/_id=603EE256-297B-11D2-B12B-BE2CDE1F7030
http://www.bel-memorial.org/all names/pl.php?s=600&q=
http://www.bel-memorial.org/photos/PROOST_Jan_28790.htm

weg naar het Heieinde in Vosselaar
Het Heieinde in Vosselaar
Opleidingskamp in Parigné- l’Evêque (C.I. 9)
begraafplaats in Rennes (Frankrijk)
graf van Jan Proost
bidprentje gesneuvelden van Vosselaar